Translate

zaterdag 7 januari 2012

Onthul je zondes niet

Onthul je zondes nietOnder de leerstellingen van Allah’s Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) is dat je zonden als een geheim moet bewaren. Wanneer iemand een zondige daad begaat die tegen de bevelen van Allah of het morele karakter zijn, of dat het een daad is die de eer kan schaden dan zou het geheim gehouden moeten worden en vergeving van Allah worden gezocht in de duisternis van de nacht.

De boodschapper van Allah, Mohammed (vrede zij met hem) zei: 

“Mijn gehele volk is veilig behalve al-Mujahirin (degenen die opscheppen met hun zondes). Onder de Mujaharah is een man die een (slechte) daad begaat en wakker wordt in de ochtend terwijl Allah zijn (zonde) verborgen hield. Hij zegt:”Oh zus- en zo! Vorige nacht deed ik dit en dat.” Hij gaat slapen terwijl Allah zijn (zonde) geheim hield, maar hij wordt wakker in de ochtend en ontbloot wat Allah geheim hield!” [Saheeh al-Bukhari]

Abdullah Ibn Masoud (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde; 

''Een man kwam naar de Profeet en zei: O Boodschapper van Allaah! Ik heb mij vermengd met een andere vrouw in het afgelegen zijde van al-Medina en ik was mijn begeertes aan het volbrengen, kort gezegd ik had seksuele gemeenschap met haar. Dus hier ben ik. Oordeel mij in overeenstemming naar wat u besluit. Umar Ibn al-Khattab (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei toen: “Allah bewaarde je geheim, waarom hield je het niet verborgen?'' [Sharh Muslim]Evenzo wanneer iemand bewust wordt van iemand anders zijn zonden dan zou hij het ook geheim moeten houden. Allah’s Boodschapper, Mohammed (vrede zij met hem) zei:

”Hij die een ontbering op deze Dunya (wereld) voor een gelovige verlicht Allah zal een ontbering (van hem) verlossen op de Dag des Oordeels. Hij die een verschuldigd persoon vergemakkelijkt, Allah zal het makkelijk voor hem maken op deze Dunya en het Hiernamaals. Hij die een Moslim beschermt (betekend zijn fouten en tekortkomingen) Allah zal hem beschermen in deze Dunya en het Hiernamaals.” [Saheeh Muslim]

Tegenwoordig zijn er ook zoveel ongebruikelijke kanalen die zonden verspreiden in de maatschappij zoals boeken, televisie programma’s welke de misdaden van anderen benoemen, ongeoorloofde daden en onzedelijkheid onder het mom van bewustwording creëren onder de mensen. Deze programma’s “ die bedoeld zijn om de mensen te helpen tegen de misdrijven” helpen in werkelijkheid het misdaden te verspreiden in de samenleving! Misdaden die voorheen onbekend waren bij de mensen zijn nu alledaagse overtredingen geworden! Het is daarom belangrijk voor de Moslims om deze te vermijden om elke dusdanige toegang te vermijden die leiden naar de vernietiging van onze Moslim Oemmah.

Onthul je zondes niet (ongeacht ze groot of klein zijn), zelfs niet tegen je naasten zoals je echtgenoot of je ouders. Vraag Allah om vergeving voor je zondes die je hebt begaan en vraag Allah ook om je te helpen je te behoeden van hetzelfde in de toekomst. Verberg en onthul de zondes van je mede Moslim broeders en zusters en niet Moslims niet aan anderen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...