Translate

vrijdag 6 januari 2012

Het effect van Engelen op het leven van mensen

Het effect van Engelen op het leven van mensen

Geloof in de engelen heeft een heel groot effect op het leven van mensen, aangezien wanneer men zich bewust is van hen, men inderdaad voorzichtig en gedachtig zal zijn. Wanneer iemand zich realiseert dat er engelen met hem toevertrouwd zijn en die hem constant, dag en nacht, omringen, zal hij zeker voorzichtig zijn met wat hij zegt en doet, uit vrees dat iets over hem genoteerd wordt wat niet goed voor hem is. Dus als hij wist dat er onderzoekers hem volgden, zou hij dan niet voorzichtig zijn uit angst dat ze hem aan zouden houden vanwege een uitspraak of daad welke hem een slecht einde zal brengen?

Dus hoe kan hij dan niet voorzichtig en gedachtig zijn van de engelen wanneer hij hen niet? Maar wat betreft mensen, die kun je zien. Dus degene die je in de gaten houd en kunt zien, voor hem ben je behoedzaam. Maar de engelen zien jou maar jij kunt hen niet zien. Het is mogelijk dat je je kunt beschermen tegen mensen – je kunt je huis binnengaan en jezelf opsluiten in een afgezonderde ruimte en ze kunnen geen informatie over jou verkrijgen. Maar wat betreft de engelen, ze gaan overal met jou binnen. 
Allah heeft hen de mogelijkheid gegeven om elke plaats te bereiken en binnen te gaan die hij hen opdraagt om te bereiken. Dit is waarom Allah ons waarschuwt, zeggende:

“Maar voorzeker er zijn bewakers over u. Eerwaarde schrijvers, Die weten wat gij doet.” (Surah al-Infitaar: 10-12) 

Allah zegt dit om ons te waarschuwen. Dus dit is de vrucht van geloven en geloof hebben in de engelen – dat iemand zichzelf zal beschermen tegen kwade uitspraken en daden, welke tegen hem genoteerd worden en waarvoor hij verantwoordelijk zal worden gehouden op de Dag des Oordeels. 

Niets is verborgen voor Allah: 

Allah zegt:
“Er is geen ziel waarover geen wachter is.” (Surah at-Tariq;4) 

En Hij zegt: 

“En wij zijn dichter bij hem dan zijn halsader.” (Surah Kahf; 16)

Weet je wat “al-wareed” (Halsader) hier betekent? De halsader van een mens is de ader in beide kanten van de nek waardoor bloed vloeit – een aan de rechterkant en een aan de linkerkant, aan beide kanten van zijn nek. In deze twee aderen stroomt het bloed dat het lichaam toevoert. 

Allah zegt: 

“En wij zijn dichter bij hem dan zijn halsader.” (Surah Kahf; 16)

Allah zegt: 

“Hij is de Eerste en de Laatste, de Zich Manifesterende en de Verborgene, en Hij heeft kennis van alle dingen.” (Surah al-Hadeed:3) 


De Profeet saw zei, deze ayah uitleggende: “U (O Allah) bent de Eerste, dus er is niets vóór U. En U bent de laatste, dus er is niets ná U. En U bent de meest Hoge, dus er is niets boven U, en U bent de meest dichtbije, dus er is niets na U.

Dus er is niets verborgen voor Allah – of het nu op land is of in de zee, in het diepste deel van iemand huis, in de woestijn of op een marktplaats, in de masjid, in het theater, en in de entertainment plaatsen, op alle plaatsen – zowel de gebieden waar Allah wordt gehoorzaamt als de gebieden waar Allah wordt ongehoorzaamd – niets is verborgen voor Allah, noch is iets afgeschermd voor hem. Dit is waarom de Profeet saw antwoordde toen Jibreel hem vroeg over Ihsaan, zeggende: ‘Het is dat je Allah aanbid alsof je Hem ziet. Maar ookal zie je hem niet, waarlijk, Hij ziet jou.”

Dus men moet zich realiseren en op de hoogte zijn van het feit dat hij engelen bij zich heeft en dat Allah zegt:

“En wij zijn dichter bij hem dan zijn halsader. Wanneer de twee ontvangers ontvangen (zijn daden noteren) van zijn rechter en zijn linker kant, zittende. Geen woord brengt hij uit, behalve dat er een waker bij hem is (klaar om het te noteren).(Surah Qaaf; 16-18)

En Allah zegt:

“Denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en hun beraadslaging niet horen? Ja zeker! Onze boodschappers bij hen schrijven alles op.”  
(Surah Az-Zukhruf: 80) 
“Onze boodschappers” verwijst hier naar de engelen. Dus Allah hoort de geheimen en privé verdedigers, en de engelen noteren het. Dit is van de effecten van geloven in de engelen.

Het vermelden van de Engelen is met het doel van hen te houden:
Vermelden van de engelen is niet alleen omwille van iets weten, zoals men geschiedenis en andere onderwerpen leest. Integendeel, we vermelden de engelen zodat we bedacht en gewaarschuwd zijn dat zij iets van ons noteren, waarvoor we verantwoordelijk zullen worden gehouden bij Allah. Integendeel, we vermelden hen met het doel om van hen te houden, aangezien Allah, de meest Hoge, van hen houdt. 

We houden van hen omdat zij de meest gehoorzame schepselen zijn aan Allah, aangezien Hij zegt:

''Edel, deugdzaam.'' (Surah ‘Abasa; 16)


Wat belangrijk is is dat we de belangrijkheid en de status van de engelen erkennen en dat we van hen houden omdat Allah van hen houd. Wat betreft degene die vijhandigheid voelt tegenover de engelen en onwillig is tegenover hen, dan is Allah inderdaad een vijand voor hem. En wie Allah als vijand neemt, zal niet in staat zijn om vol te houden en hij zal niet in een goede staat zijn.

Allah zegt: 

"Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël en Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen." (Surah Al- Baqarah; 98) 

Dus degene die de engelen als vijand ziet, Allah wordt zijn vijand.
Ik vraag Allah om jou en ons waar geloof te schenken, waardevolle kennis en rechtvaardige daden. Vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familieleden en zijn Metgezellen.


2 opmerkingen:

  1. ik heb geen opmerking, maar een vraag: kun je engelen ook nooit horen?

    BeantwoordenVerwijderen

Laat een reactie achter ...