Translate

woensdag 29 februari 2012

Mijn lichaam is mijn privé

Mijn lichaam is mijn privé

Afdwaling van het geloof neemt toe 

  

Het verschijnsel dat steeds meer mensen van het geloof afdwalen, resulteert in toename van schaamteloosheid en onbescheidenheid, wat ongetwijfeld zijn uitwerking op de samenleving heeft. Een ieder kan waarnemen waartoe de gevolgen van de huidige manier van kleden en het losbandige gedrag, kunnen leiden: overspel, ontucht, het uiteengaan van families en een complete morele en sociale verval van de samenleving.

dinsdag 28 februari 2012

Metgezel: Abbaad Ibn Bishr

Metgezel: Abbaad Ibn Bishr
Het was het vierde jaar na de Hidjrah (Emigratie van de moslims van Makkah naar Al-Madinah). De stad van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Al-Madinah was bedreigd van binnen en van buitenaf. Van binnen door de invloedrijke joodse stam, Banoe An-Nadhir. Ze hadden hun pacten en verdragen met de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verbroken en maakten plannen om hem te vermoorden. Daarom werden ze uit Al-Madinah verjaagd en verbannen. Dat was in de maand Safar.


Metgezel: Aboe Dhar Alghifari

Metgezel: Aboe Dhar AlghifariIn de Waddan vallei die Mekka verbindt met de rest van de buitenwereld, leefde de Ghifar stam. De Ghifar stam leefde van de magere giften van de handel karavaans van Qoeraysh die regelmatig tussen Syrië en Mekka reisde. Het is ook zo dat de Ghifar stam vaak niet tevreden was met wat ze kregen van de karavaans waardoor deze leeggeroofd werden. Wegpiraten waren ze dus ook en gevreesd door de meeste stammen. Joendoeb Ibn Joenaadah, bij genaamd als Aboe Dhar, was een van de leden van deze stam.

Metgezel: Abdoellah Ibn Sailam

Metgezel: Abdoellah Ibn SailamAl-Hoesein Ibn Sailam was een Joodse rabbijn uit Yathrib (oude benaming voor Medina) die erg gerespecteerd en geëerd werd door de inwoners van Medina zelfs door de niet-joden. Hij was bekend om zijn vroomheid en goedheid, zijn oprechte gedrag en zijn eerlijkheid.

maandag 27 februari 2012

Metgezel: Ali - Een verhaal over zelfcontrole

Metgezel: Ali - Een verhaal over zelfcontrole

Gedurende een gevecht, bevond Ali (een metgezel van de Profeet

Mohammed, Sallalahu 'alaihi wasalam), zich tegenover een ongelovige die hem gewelddadig aanviel. Ze waren alle twee moedige en sterke mannen, maar de ongelovige was geen tegenpartij voor Ali, die al snel op zijn borst zat om hem de genadeslag toe te dienen.

Metgezel: Al-Baraa-e Ibn Maalik Al-Ansaari

Metgezel: Al-Baraa-e ibn Maalik Al-Ansaari
Zijn haar zag er ongekamd uit en zijn hele verschijning was ruw. Hij was dun en pezig met weinig vlees op zijn botten, dat het echt pijnlijk was om naar hem te kijken. Echter in duels vocht hij dan geen ander en versloeg vele tegenstanders en te midden van harde gevechten was hij een uitmuntende krijger waar de tegenpartij rekening mee hield.


zondag 26 februari 2012

Metgezel: Abdoellah Ibn Abbaas

Metgezel: Abdoellah Ibn Abbaas
Abdoellah was de zoon van Abbaas, een oom van de nobele Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Hij was drie jaar voor de Hidjrah geboren. Toen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam overleed was hij dus 13 jaar oud.


Toen hij geboren werd, had zijn moeder hem naar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gebracht die toen een beetje van zijn speeksel op de baby's tong had gedaan al voor dat de baby een zuigeling werd. Dat was het begin van een ware vriendschap tussen de twee en een levenslange liefde en toewijding.

zaterdag 25 februari 2012

Metgezel: Bilaal Ibn Rabaah

Metgezel: Bilaal Ibn RabaahBilaal was een slaaf in Mekka afkomstig van Abbassini (Ethiopië), die overleefde dagelijks met een handje vol dadels en wat water. Zijn eigenaar was een onmenselijk figuur genaamd Oemayyah Ibn Khallaf die hem liet overwerken en hem mishandelde. Bilaal hoorde voor het eerst over de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en de islam, toen hij een keer naar een discussie van zijn meester en een aantal gasten zat te luisteren. Hij hoorde ook Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) praten over de islam en de gelijkheid van rassen. Uiteindelijk was hij met Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) naar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gegaan en bekeerde zich tot het ware geloof. Bilaal was hiermee de zevende persoon die de islam betrad.


vrijdag 24 februari 2012

Metgezel: Aboe Hoerayrah

Metgezel: Aboe Hoerayrah
"Aboe Hoerayrah zei dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Door deze zin kenden miljoenen moslims, van de vroegere stadia van de islam tot op heden, deze vrome metgezel. In toespraken en lezingen, in vrijdagpreken en ceremonies, in hadeeth-boeken en sirah, werd de naam van Aboe Hoerayrah als bron van waarheid gebruikt.


donderdag 23 februari 2012

Berouw (Tawbah)

Berouw (Tawbah)
Het Arabische woord voor berouw is Tawbah, welke letterlijk vertaalt wordt met "terugkeren". Berouw betekent zich verwijderen van wat Allah heeft verboden en terugkeren naar wat Hij heeft bevolen. Allah heeft de gelovigen aangemoedigd om te berouwen met oprecht berouw.


dinsdag 21 februari 2012

De Moslim is tolerant en vergevensgezind

De Moslim is tolerant en vergevensgezind

Zodra hij boos wordt op zijn broeder of zuster, houdt de ware moslim zijn woede in bedwang. Hij is snel in het vergeven van zijn broeder of zuster en schaamt zich daar niet voor om dit te doen. Hij ziet het echter als een goede daad welke hem dichter tot Allah (Geprezen en Verheven is Hij) brengt en waarmee hij de gunst en liefde van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) verkrijgt welke Allah (Geprezen en Verheven is Hij) alleen schenkt aan de gene die het goede doen.

maandag 20 februari 2012

De Islamitische manier van slachten is beter

De Islamitische manier van slachten is beter

Inleiding
   


Shaddaad Ibn Aws heeft overgeleverd dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Allah heeft voorgeschreven dat je alles op de beste wijze moet doen en als je slacht, slacht dan op de beste wijze".

zondag 19 februari 2012

Roddelen

RoddelenVeel moslims tonen een grote vroomheid door geïmporteerd vlees, vooral geconserveerd vlees niet te eten; zij zijn hier erg voorzichtig mee uit angst dat het misschien op een manier is geslacht die tegen de Sharia in gaat. Dit is een prijzenswaardig inspanning, maar er zijn ook andere soorten vlees die zo subtiel zijn dat zelfs de vromen ze niet detecteren en dat de behoedzame ze niet zien. De rede daarvan is dat het vlees dat zij willen vermijden zichtbaar en tastbaar is. Niets is verborgen voor diegene die opletten, want diegene die het eet, zal etend gezien worden. Maar dit is niet het geval bij de andere, maar beide worden beschouwd als eten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


Bescherm je ogen deze zomer

Bescherm je ogen deze zomer

Inleiding


Wanneer deze zomer de temperatuur omhoog gaat en het zweet van onze gezichten drupt, is het belangrijk om het volgende te onthouden: bescherm je ogen, en ik spreek niet over het dragen van zonnebrillen maar over het neerslaan van je blikken.

zaterdag 18 februari 2012

Levensarchief

Levensarchief

In de korte periode tussen ontwaken en dromen bevond ik me in een kamer. Er was niets bijzonders te zien, behalve die ene muur... Daar stond een enorme archiefkast, zo'n als je in bibliotheken wel ziet met van die lades met kleine indexkaartjes erin, waar de auteurs en titels of onderwerpen alfabetisch zijn gerangschikt.


vrijdag 17 februari 2012

Relaties voor het huwelijk

Relaties voor het huwelijk
Allah (swt) zegt in de Quran:

"Zondige vrouwen zijn er voor zondige mannen en zondige mannen zijn er voor zondige vrouwen; en goede vrouwen zijn er voor goede mannen en goede mannen zijn er voor goede vrouwen; zij zijn degenen die onschuldig zijn aan wat zij (de lasteraars) zeggen: voor hen is er vergeving en een weldadige voorziening." (Soerat Annoure, aya 26)

Les over Riyaae

Les over Riyaae


In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle
.

Ik wil in deze paar minuten die mij weer een paar minuten dichter bij mijn graf brengen, enkele woorden aan jullie meegeven, als goede raad. Als je gelooft dat er een Hiernamaals is, waar je verantwoording af moet leggen voor je daden, let dan goed op. Ik wil jullie wat vertellen over iets verraderlijkst, dat in je daden kan sluipen zonder dat je er ergernis in hebt, waardoor al je daden misschien wel voor niks zullen zijn. Een ziekte die moeilijk te zien is.

woensdag 15 februari 2012

De aanvaardbare daden

De aanvaardbare daden


Voordat je enig stap zet, mijn moslimbroeder en zuster is het voor jou van belang om op de hoogte gebracht te worden van het pad waarin jouw verlossing ligt. Laat jezelf niet uitgeput raken door veel daden te verrichten. Misschien zal degene die veel daden verricht niets anders dan vermoeidheid daardoor verkrijgen in deze wereld en bestraffing in het hiernamaals.


dinsdag 14 februari 2012

Valse getuigenis afleggen

Valse getuigenis afleggen
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


"Dus vermijdt de onreinheid van de afgoden en vermijdt het spreken van het valse. Als Hoenafa tegenover Allah, zonder Hem deelgenoten toe te kennen,." (Surah al-Hajj Ayah 30-31)

Gebeurtenissen van dit leven

Gebeurtenissen van dit leven


Het waarheid van dit leven, het graf, en de Dag des Oordeels zal iedereen bewandelen. De weg van de Hel zal enorm veel zorgen brengen, en voor de Helbewoners zal hun eindbestemming het grootste zorg zijn. De weg van het Paradijs zal ook zorgen met zich meebrengen. Maar voor de gelovige zal na alle zorgen, rust komen wanneer diegene het eeuwige Paradijs binnentreed.


maandag 13 februari 2012

Het hiernamaals als hoofdzorg maken

Het hiernamaals als hoofdzorg maken
De zorgen van deze wereld overweldigen en verwarren mensen, maar als de dienaar het Hiernamaals als zijn grootste zorg maakt, zal Allah hem helpen om zich te concentreren en vastberaden te zijn, zoals overgeleverd werd door Anas:


zondag 12 februari 2012

Islam betekent volgen en niet toevoegen of vernieuwen

Islam betekent volgen en niet toevoegen of vernieuwen
De Islam betekent te volgen wat Allah (swt) in de Quran heeft verklaard en wat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft onderwezen.


Islam betekent niet nieuwe manieren van aanbidding en nieuwe gewoontes of praktijken verzinnen die totaal geen basis hebben in de Quran en de Soenna. Vandaar dat ook iedere daad, verklaring of praktijk weerlegd moet kunnen worden in de Quraan of de Soenna. Als de daad volgens een van deze twee is, dan kan men het volgen. En als dit niet het geval is dan moet het verworpen worden. Er zijn vele paden die we kunnen volgen, maar er is slechts een recht pad. Er is alleen een ware Islam. En dat is de Islam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zijn metgezellen. Ieder ander pad moet verworpen worden.

zaterdag 11 februari 2012

Onmisbare ingrediënten voor iedere relatie in de Islam

Onmisbare ingrediënten voor iedere relatie in de Islam
Het Geloof


Het meest fundamentele en essentiële kenmerk van een islamitisch huwelijk is het geloof dat het paar bindt.

Aangezien de islam een wijze van leven is en niet alleen maar een religie die zich beperkt tot wekelijkse aanbidding, wordt het een essentieel onderdeel van het leven van een moslim. Het religieuze referentiekader gedeeld door het paar, vergemakkelijkt de communicatie en het delen van waarden. Wat nauwelijks mogelijk is bij een huwelijk waarbij beide partners een ander geloof aanhangen. Het is sterk aanbevolen dat men het Geloof een belangrijke rol laat spelen bij het ontwikkelen van een liefdevolle relatie. Als voorbeeld:

vrijdag 10 februari 2012

Geloof in al-qadr (de voorbeschikking)

Geloof in al-qadr (de voorbeschikking)Moslims geloven in al-qadr (de voorbeschikking), goed of slecht die Allah voor al Zijn schepselen volgens Zijn allesomvattende kennis heeft voorbestemd. Allah heeft alles geschapen in perfecte verhoudingen en Hij is de absolute Beheerser en Regeerder. Zijn bepaling van de aard van de dingen was al gevestigd 50.000 jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep.

Het Fadjr gebed

Het Fadjr gebed


 Het fadjr-gebed is de meetapparatuur voor uw liefde voor Allah de Verhevene.

Een paar dagen zijn voorbijgegaan. De jongeman is naar zijn baas gegaan, om te zeggen tegen hem: ik zal vanaf morgen niet op tijd verschijnen op het werk, en zal de verslagen niet tijd leveren op de afgesproken tijd. Maar ik zal jullie niet toestaan om mij te beoordelen? Jullie hebben zelfs niet het recht om mij te ontslaan van mijn werk.

dinsdag 7 februari 2012

Het huwelijk in de Islam

Het huwelijk in de IslamEn dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.

(Heilige Koran 30:21).

De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, heeft gezegd:

"Er bestaat geen kloosterleven in de Islam." Hij, vrede zij met hem, schreef verder het volgende voor: "O gij jonge mannen! Een ieder die in staat is om te trouwen dient te trouwen, want dit zal hem helpen om zijn blik neer te slaan en zijn schaamte te bewaren." (Al-Boekhaarie).

zondag 5 februari 2012

De sleutels tot het leven van het hart

De sleutels tot het leven van het hart


Ibn al Qayyim, moge Allah hem genadig zijn, zei: "De sleutels tot het leven van het hart zijn het nadenken over de Qor-aan, en in stilte onderdanig zijn aan Allaah en zonden nalaten."

Allaah, de Verhevene, zei: "Een boek dat Wij op jullie neer hebben gezonden, vol met zegeningen dat hij die nadenkt over zijn verzen, en dat hij die begrijpt er aandacht aan schenkt." (Soerat Al An’aam aayah 92). 


zaterdag 4 februari 2012

Id-ul-Maulid (Geboortedag Mohammed)

Id-ul-Maulid (Geboortedag Mohammed)Datum: Zaterdag 4 Februari 2012
Land/gebied: Wereld (Moslims)
Religie: Islam
Soort: Religieus (herdenkingsfeest)

ABC over de Islam

ABC over de Islam


A is voor Allah
Heer van het Universum, die een is,
Hij maakte de aarde, de sterren, en in de zon
Hij maakte engelen te aanbidden en te bidden,
Hij maakte de mens uit een schar van klei

vrijdag 3 februari 2012

Islam, Imaan & Ihsaan

Islam, Imaan & Ihsaan


'Omar zegt in een overlevering: Terwijl wij eens bij de Profeet zaten, verscheen er een man. Deze man droeg melkwitte kleding en had gitzwart haar. Aan hem was niet te zien dat hij gereisd had, maar niemand van ons kende hem. Hij ging bij de Profeet zitten met zijn knieën tegen de knieën van de profeet en hij legde zijn handen op zijn dijen. Hij zei: 'O Mohammed, vertel mij over de Islam. De Profeet zei vervolgens: 

woensdag 1 februari 2012

Concentratie tijdens het gebed

Concentratie tijdens het gebed

Iedereen weet wel dat we tijdens ons gebed concentratie nodig hebben, en dat dat erg belangrijk is. Maar zoals we in de praktijk vijf keer per dag merken, is dat niet altijd even makkelijk om dit ook inderdaad na te komen. Vaak vragen wij ons af: Hoe kunnen we onze concentratie tijdens het gebed verbeteren?