Translate

dinsdag 3 januari 2012

De duistere wereld van de Djinn

De duistere wereld van de DjinnEr bestaan intelligente schepselen en onintelligente schepselen. De Djinn valt onder de intelligente en rationele wezens, ze zijn verantwoordelijk voor hun daden, die kunnen beredeneren en een boodschap hebben. Voor hun gelden er ook regels voor haram en halal. Je hebt de mens, de malika en de djinn. Deze 3 schepselen hebben een relatie met elkaar, ieder die geboren wordt heeft te maken met een engel en een djinn. Zowel de engel als de shaitan raakt je aan. De malika stimuleert je tot goede daden en de djinn tot de slechte. 


De djinn vormt een wereld op zich, anders dan die van de mens en de engelen. Toch zijn er overeenkomsten, ze denken, sommige bidden sommige niet etc. Het woord djinn betekend taalkundig "iets wat geboren is voor het oog". Maar de djinn kan ons wel zien, er wordt constant naar je gekeken. Een foetus wordt ook een djinn genoemd, het is verborgen in de baarmoeder. Djinn kunnen vormen van andere schepselen aannemen, bijvoorbeeld een slang. Denk maar aan Moessa en Haroen. Met de staf die in een slang veranderde. Madjoen betekend bezeten, gek, krankzinnig, in extase, onder de invloed van djinn. Gekte heeft veel variaties. 

 

Eerst waren er djinn en toen pas de mensen. De djinn waren op aarde, hadden er een zooi van gemaakt waardoor Allah hen terugriep. Allah schiep toen de mensen.

Profeet Mohammed zei; Blaffende honden/gebalk van ezels, in de nacht zoek dan toevlucht bij Allah. De shaitan/djinn zijn dan in de buurt.

Je hebt verschillende soorten djinn bijvoorbeeld;
Een soort dat vliegt,
een soort dat honden/slangen kunnen waarnemen,
een soort dat geen plek kan vinden, die overal zwerven.

Djinn die kinderen lastig vallen; die worden ama genoemd.
De slechte onder hun worden shaitan genoemd.
De allerslechte; ifriet. Hun zijn heel lelijk, afschrikwekkend.


Soulayman werd beproeft d.m.v een djinn. De hoedhoed (klein vogeltje). Die vertelde over een volk dat buigen voor de zon in Jemen. Souleyman schreef hen een brief dat ze Allah moeten aanbidden.

De shatan is afkomstig uit de wereld van de djinn, hij leefde tussen malika, hij was Allah ongehoorzaam, zijn naam is Iblies. Iblies behoorde tot de shaitan. Elke arrogante opstandeling word een shaitan genoemd, omdat hij opstandig is, net als de vervloekte shaitan opstandig en ongehoorzaam was tegenover de Almachtige. 

Over het algemeen zijn djinns lelijke wezens. De boom in de hel heeft vruchten als koppen van de djinns. De boom staat op de meest hete en verschrikkelijke plaatst in de hel.
Je moet niet bidden tijdens de zonsopgang, zonsondergang want dan bid je tussen de 2 hoorns van de shaitan. Ze zijn lelijk en hebben 2 hoorns.

Djinns hebben ook mannen/vrouwen/kinderen. Ze bevinden zich ook op aarde, de meeste van hun worden aangetroffen in ruines, verlaten plekken, woestijnen, en onreine gebieden, badkamers, oude hammam, stallen, oude begraafplaatsten maar ook op marktplaatsen- Zorg ervoor dat je niet de eerste of de laatste op de markt bent. Daar hijst de shaitan zijn vlag. 
Djinns kunnen zich ook in de ruimte als waarin de mensen leven bevinden. Daar zijn hadiths en gebeden voor om ze uit je huis te verwijderen. Soerat Al Baqara reciteren, dan zal de shaitan 3 dagen je huis verlaten. Als je je huis lang verlaat bijvoorbeeld voor de vakantieperiode, kunnen djinns binnen treden en gaan zij daar wonen. 
De duivels verspreiden en rondzwerven vooral als de avond valt (afkomstig van profeet Mohammed). Houdt de kinderen binnen als de zon onder gaat, op dat tijdstip vallen de djinns de kinderen lastig. De duivels rennen weg bij de oproep tot gebed, ze kunnen dit niet verdragen. Wanneer ramadan aanbreekt worden de poorten van het Paradijs wijd open gemaakt en de hel wordt gesloten, de shaitans worden dan vastgeketend. Als je zondigt in de maand ramadan is dit niet vanwege de shaitan maar afkomstig van de mens zelf. De ego van de mens, zijn neiging, zijn drang is naar het slechte. 

Djinns eten en drinken. Reinig niet met botten want het is voor broeders onder de djinn. Niet eten met linkerhanden, de djinns eten ook zo en eten dus mee. Linkshandigen moeten proberen om met rechts te eten. Noem de naam van Allah als je het huis binnenkomt en bij het eten, anders heeft de shaitan onderdak en eten.

Djinns hebben krachten die de mens niet hebben, vliegen, afstanden heel snel overgaan, zoals: bruggen, bergen etc. Ze zijn gewend om naar de laagste hemel te komen. Ka ien en Araf konden over het ongeziene praten in de tijd zoals: magiërs, tovenaars etc. In de laagste hemelen, spreken engelen over het weer en over gebeurtenissen van morgen. De shaitan hoorde dit en zei dit tegen een magiër, de shaitan verteld dit en voeg er 99 leugens aan toe, lees maar Soerat Al djinn. De djinns zaten op geheime plaatsten om mee te luisteren djinns, zijn van nature stiekem. 
De djinn kan de gedaantes van mensen en dieren aannemen. Tijdens de slag van Badr was er een djinn die zich vermomde/gedaante aannam van Malik, een rijke man. Hij deed zich voor als bestrijder van de Qurasj. De djinn zag toen alle Engelen waardoor hij op de vlucht sloeg. De djinn en de shaitans zijn verraderlijk van aard. 

Soerat Al Qursie reciteren voordat je gaat slapen, je bent tot in de ochtend beschermd tegen het kwade. De zwarte hond is de duivel van de honden. Slangen in huizen mag je niet doden, dit verbood de profeet in medina. Je moet de slang eerst 3 keer waarschuwen; ga weg uit mijn huis, dit is mijn territorium. Als de slang niet weggaat, of hij komt terug, dan mag je doden want dit is de duivel. Je moet geen onterecht een slang doden want de djinn zal dan wraak nemen.

De shaitan vloeit in de mens zoals het vloeien van bloed. Ieder mens heeft een Ka´rien, een metgezel djinn, die slecht van aard is. Iedereen van jullie heeft een djinn die je slechte dingen influistert (profeet Mohammed had dit ook alleen zijn djinn was onderworpen aan Allah en was dus gelovig. De djinn is bang van sommige mensen, bijvoorbeeld Omar. 

De djinn probeert tijdens gebeden de mens lastig te vallen. Profeet Mohammed werd lastig gevallen tijdens het gebed, de djinn deed een stok met vuur bij zijn gezicht. De profeet greep hem bij zijn nek en er kwam koud slijm uit zijn bek.

De djinn kan in dromen van mensen tevoorschijn komen. Wie profeet Mohammed ziet in zijn droom heeft werkelijk de profeet gezien. De shaitan kan namelijk niet het gedaante van de profeet aannemen. " Wie mij ziet heeft een echt visioen want de duivels kunnen niet als mij verschijnen.

De djinn kan wel de gedaante van een persoon aannemen die beweert dat hij de profeet is, dit is natuurlijk niet de ware Profeet .

Djinns zijn niet in staat om gesloten deuren waarbij Allah is genoemd, binnen te komen. Doe je deur dicht en noem de naam van Allah .
" Ik zoek mij toevlucht bij de heer van de mens, koning van de mens, god van de mens."

Iedereen is weleens slachtoffer van de waswasa, influisteringen van de djinn. Er zijn 2 extreme mogelijkheden, je ziet het aan de houding van zo´n persoon. Iemand begint zichzelf als de duivel te zien, zijn bang om hun imaan te verliezen. De waswasa is zo sterk. Zo een persoon stopt dan met goede daden en bidden.
De andere mogelijkheid lijkt onschuldig, het zijn alleen gedachten. Hun gedachten gaan de vrije loop, over haram en halal etc. Beide mogelijkheden zijn fout.
Mensen die slachtoffer zijn van zulke gedachten zijn normaal maar je moet er niet te laks mee omgaan. Zelfs de sahaba waren slachtoffers van zulke gedachten. "Als er twijfel is over de fundamenten van je religie dan is niemand hiervan gevrijwaard." (ibn abbas) Je moet opnieuw je geloof bevestigen, de gedachten de baas zijn.De shaitan verleidt je op alle mogelijke manieren, van voor, van achter etc. Je kan niet altijd de schuld geven aan de djinn. Je daden verricht jezelf, de djinn fluistert in maar jij was zwak genoeg om de daden uit te voeren.

Als je over de fundamenten twijfelt, dan is dat een teken van imaan. Het feit dat je bewust bent over de gedachten, dat je bezorgt bent, boos bent en schaamt, zijn de intentie van imaan. Dat wil zeggen dat je daadwerkelijk beschikt over imaan. Anders zou het je allemaal niks kunnen schelen.

Walahen, is de djinn die je tijdens de woedoe lastig valt. Waardoor je twijfelt over de handelingen van de wassing.
Tijdens het gebed is er ook een djinn, Ghamza, je herinnert je ineens alles, wat je die dag allemaal nog moet doen en over andere wereldse zaken. Je laten twijfelen is één van de belangrijkste doelen van shaitan.

Het hart kan zondigen, jaloezie en haat hebben etc. Dat zijn gedachten die je niet aan de waswassa kan blamen. Contact met de djinn is niet toegestaan, om onder welke reden dan ook, contact zoeken met een djinn is haram. De djinn en de magiër hebben een afspraak, de magiër moet dingen doen waarmee hij tegen de Islam ingaat. Bijvoorbeeld zweren op een schepsel, djinn, toverspreuken, onreine staat verkeren. Dit kan door middel van slachten van dieren, vogel, kip of een duif etc. Maar zonder de naam van Allah te noemen. Met bloed verzen van de Quraan op schrijven. Je pleziert nu de djinn omdat je tegen de wetten van Allah ingaat , de djinn zal je vereren, hij staat open voor jou en je kunt hem vragen wat je wil. Bijvoorbeeld een getrouwd stel uit elkaar drijven door middel van zweet, geur, een kledingstuk van iemand wordt vaak met dit soort methodes gebruikt.

De oorspronkelijke materie van de djinn is rookloos vuur. Ze hebben een ander ratio dan de mens. De djinns kunnen meegenieten tijdens geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw. Hier zijn dua´s voor om dit tegen te gaan.

Tekenen bezetenheid:

Mashoes, degene die bezeten is. Geslagen met bezetenheid. Bezetenheid beheerst je wil en je organen, demonische onderdrukking komt vooral in de nacht voor. Bezitneming is het ergst, de djinn heeft controle over je, hij neemt jou in bezit. Het is over het algemeen van tijdelijke aard, het kan een moment zijn, een tijdje, jarenlang maar op een gegeven moment stopt het. De djinn moet wel uitgedreven worden. Als er bezit van je wordt genomen kan je in bewust of onbewuste status zijn. Je kan het beseffen dat je bezeten bent maar je vertelt het niet. Je kan ook overgenomen zijn waarvan je geen idee hebt.
Bij de volledig bezetting ga je van een normaal mens naar een abnormaal mens, je bent een ander persoon geworden, het slachtoffer wordt een met het demonische ego.

4 hoofdredenen, 3 komt van de djinn en 1 van iemand anders

- Wraak. De djinn neemt wraak omdat je bewust of onbewust iets heb aangedaan. Dit is het meest gevaarlijk. De djinn is kwaad omdat je hem/haar iets aangedaan hebt, bijvoorbeeld door op hem te urineren. Je mag niet op straat urineren omdat het niet alleen ons gebied is. Geen heet water door de gootsteen, het water kan op hun terecht komen en hun kwaad maken. Door middel van een steen gooien, zonder dat je het weet kan je een djinn raken. etc. De djinn gaat onnadenkend te werk, ze pakken je terug op een veel ergere manier. Als iets niet medisch te verklaren is, kan een djinn achter bijvoorbeeld een verlamming zitten, als wraak. Profeet Mohammed heeft ons verboden om buiten te urineren. We hebben daar plekken voor; toilet. 

- Liefde. De djinn is verliefd op je of voelt passie voor je. De djinn wilt bij je zijn. Zij willen er niet uit, hun kunnen zorgen voor stuipaanvallen. Het kost veel tijd om zo een djinn te verwijderen. 

- Ondeugendheid van de djinn. Ze vinden het leuk om te pesten. Heeft verder geen reden. Mensen met een sterk imaan zijn geen prooi, ze hebben het gemunt op de zwakke gelovigen. 

- Magie. In opdracht van iemand anders. Er zijn aanvallen waaraan iemand zelfs kan overlijden. Laat je nooit in met magie, dit is één van de grootste zondes binnen de Islam.

Allah weet het beste !

Aantal filmpjes:


11 opmerkingen:

 1. Correctie :

  Het is ayat al kursi, het is geen soera.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heeel erg leerzaam! Top! <3 Moge allah jou belonen met de kennis die jij verspreidt!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Citeer ayat al kursi voor het slapen en een engel beschermt je.
  Er zijn goede Djinns en niet alleen slechte.
  Er zijn Djinns die joden zijn, moslims en christelijke.
  Als Djinns in je dromen zitten zijn ze er ook echt, dat gebeurd alleen in de ochtend de tijd dat shaytan en de Djinns bij je willen zijn, heb ik meerdere keren meegemaakt

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goed uitgelegd over de djinn maar ik wist al eigenlijk best wel veel want ik ben een keer bezeten op school geweest was egt nii leuk maar er was zo'n jongen die hem kon wegjagen en het was egt gelukt en ja je wilt nii weten hoe blij ik toen was

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoe had die jongen de djinn weggejaagd???

   Verwijderen
  2. Hoe had die jongen de djinn weggejaagd???

   Verwijderen
 5. Djins leven net als wij,de mens.Maar gaan djins ook naar school?Hebben ze ook winkels en andere gebouwen zoals wij ze kennen?

  BeantwoordenVerwijderen

Laat een reactie achter ...