Translate

zaterdag 29 december 2012

Tawhiedul-Oeloehiyyah

Tawhiedul-Oeloehiyyah


Tawhiedul-Oeloehiyyah (ook wel Tawhied ul-cIbaadah) houdt in dat alleen Allah als object van aanbidding genomen mag worden. 

Zoals je weet, Allah is de Rabb en de Schepper. Alleen in Hem moeten wij onze vertrouwen stellen. Wij moeten op Zijn beloning hopen en Zijn bestraffing vrezen. Alleen Allah is de Ware God (Ilaah). Niets of niemand mag buiten Hem aanbeden worden. Het is Haraam (verboden) om een daad van aanbidding zoals het gebed, vasten, de bedevaart enz. voor een ander dan Allah te verrichten. Want Allah heeft geen toestemming gegeven aan Zijn schepselen om iemand anders of iets anders te aanbidden. Allah heeft ons toch niet geschapen om anderen te aanbidden. Hoe kan je iets of iemand gaan aanbidden die niet eens kan scheppen en die zelf geschapen is. Als je dat doet, dan ben je Allah zeker niet dankbaar. Iemand die dat doet heeft het dus verdiend om niet beloond te worden voor die valse aanbidding, hij verdient het juist om gestraft te worden.

maandag 24 december 2012

Tawhiedur-Roeboebiyyah

Tawhiedur-Roeboebiyyah
Tawhied is de éénheid van Allah. Allah is de enige Ware God, niemand en niets lijkt op Hem. Hij is de Alhorende, Alwetende. Om een goede moslim te zijn moet je in de éénheid van Allah geloven. Doe je dat niet, dan ben je een moeshrik (veelgodenaanbidder). Er zijn drie soorten Tawhied, namelijk: Tawhiedur-Roeboebiyyah, Tawhiedul-Oeloehiyyah en Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat. Deze drie soorten Tawhied zullen we één voor één uitleggen. Op deze pagina zullen we beginnen met Tawhiedur-Roeboebiyyah.

dinsdag 18 december 2012

De Islamitische opvoeding - deel 2

De Islamitische opvoeding - deel 2

  • Lectuur


We dienen het kind op een school te plaatsen waar het kan leren Koran lezen, de overleveringen van de Profeet te horen krijgt en vertellingen hoort over de mensen die dichtbij Allah leefden. Hierdoor zal de liefde van het kind voor goede, gelovige mensen toenemen. Het is dan ook beter het kind uit de invloedsfeer van gedichten en verhalen over liefdesavonturen weg te houden.

Een goedkoop soort schrijvers doet het overkomen alsof het de gevoeligheid van het hart vergroot, terwijl ze daarmee alleen maar corruptie zaaien in de harten van de kinderen.

zaterdag 15 december 2012

De Islamitische opvoeding - deel 1

De Islamitische opvoeding - deel 1


In de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige


  • De Islamitische opvoeding gedurende de eerste ontwikkelings-periode


De methode waarmee we onze jeugd opvoeden is het waard onze volle aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist.

Allah heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De reinheid van hun harten is een uniek juweel. Hun harten zijn onschuldig en vrij van enig vooroordeel of voorstelling. Zij verlangen ernaar om indrukken op te doen en houden van alles wat we hen laten waarderen. Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan wordt het goede hun tweede natuur en verblijdt het hun leven, hier en in het hiernamaals.

donderdag 13 december 2012

Koran en Soennah vóór de mening van geleerden

Koran en Soennah vóór de mening van geleerden
Wanneer er een bewijs is aangehaald over een bepaalde kwestie, dan is het verplicht dat men het bewijs aanhoudt dat aangehaald is vanuit de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Zelfs als deze in strijd is met een uitspraak van een grote geleerde of zelfs van een aantal metgezellen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als jullie over iets van mening verschillen, keer dan terug naar Allah en de Boodschapper.”
(Soerat an-Nisaa’: 59)

maandag 10 december 2012

De gematigdheid van Ahl us-Soennah

De gematigdheid van Ahl us-Soennah
Al-Imaan (geloof) bij Ahl us-Soennah wal-Djamaacah omvat het geloven met het hart, bevestigen met de tong en het verrichten van daden met de ledematen. Deze drie zaken vallen bij Ahl us-Soennah wal Djamaacah dus onder wat gespecificeerd en gekenmerkt wordt als Imaan. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die het gebed onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn, voor hen zijn er rangen bij hun Heer en vergeving en een edele Voorziening.”
(Soerat al-Anfaal: 2-4)

dinsdag 4 december 2012

Liefde voor het wereldse leven, oorzaak van elke zonde?

Liefde voor het wereldse leven, oorzaak van elke zonde?
“Liefde hebben voor het wereldse leven is de oorzaak van elke zonde”. 

Deze uitspraak is niet toegekend aan de Profeet (vrede zij met hem), maar is een uitspraak die bekend is van de metgezel Djoendhoeb ibnoe cAbdillaah al-Badjalie. Deze uitspraak wordt tevens toegeschreven aan Profeet cIesa, de zoon van Maryam. Degenen echter die doordraaien in deze uitspraak zijn de filosofen en degenen die in hun voetsporen zijn getreden, zoals de Soefiyyah (de Soefi's). Dit is echter niet de plaats om hier over uit te wijden.