Translate

donderdag 31 mei 2012

Een brief aan mijn zondigende broeder

Een brief aan mijn zondigende broederIn de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Mijn zondigende broeder,

Je zit tot aan je oren in de zonden. Je bent de speelbal van de shaytaan geworden en je drijft de spot met jouw Schepper. Met jouw daden stel je alleen de shaytaan tevreden en verwijder je jezelf van de Barmhartige. Verward breng je de tijd door, terwijl je jezelf steeds afvraagt: “Wat is het ware Pad naar geluk?”

Het advies van Taawoes bin Kissaan al-Yamanie

Het advies van Taawoes bin Kissaan al-YamanieEr werd verhaald dat ‘de leider van de gelovigen’ (Amier ul-Moe'minien) Hichaam bin cAbdul-Malik arriveerde in het Heilige Huis van Allah als een pelgrim. Toen hij eenmaal in al-Haram (de moskee in Mekka, met daarin de welbekende Kacbah) was, gaf hij het bevel om een man van de Sahaabah (de metgezellen van de Profeet -vrede zij met hem) bij hem te laten komen. Er werd hem echter verteld dat alle Sahaabah reeds gestorven waren. Hierop zei hij: “Eén van de Tabicien (de leerlingen van de Sahaabah) dan.” De Tabici Taawoes al-Yamaanie werd toen bij hem gebracht. Hij  kwam bij ‘de leider van de gelovigen’ binnen, deed zijn schoenen uit en legde die aan de zijkant van zijn vloerkleed. Taawoes groette niet met de benaming ‘Amier ul-Moe-eminien’, noch sprak hij hem aan met zijn edele roepnaam, maar ging tegenover hem zitten zonder daarvoor toestemming voor te hebben gekregen en zei: “Hoe is het met jou, O Hichaam?” Hichaam bin cAbdul-Malik werd zeer woedend op Taawoes, zo erg zelfs dat hij eraan dacht hem te doden. Er werd hem echter verteld dat hij zich in al-Haram bevond en het dus voor hem onmogelijk was om iemand te vermoorden.

woensdag 30 mei 2012

Advies van een jongeman

Advies van een jongeman
Er was ooit een vrome gelovige jongeman die veelvuldig bezig was met het verrichten van daden van aanbidding. Het gebeurde eens dat een jongedame hem zag en stapelverliefd op hem werd. Op een dag stapte ze naar hem en zei: “Hé jongeman, ik zou je graag willen spreken.” Maar hij negeerde haar.

Elke dag als zij hem tegenkwam zou zij hem aanspreken en zeggen: “Hé jongeman, ik zou je graag willen spreken.” Maar telkens weer negeerde hij haar. Tot op een dag dat hij besloot om naar haar te luisteren. Ze zei: “Elke cel in mijn lichaam verlangt naar jou. De relatie tussen ons zou zijn gelijke niet kennen.”

dinsdag 29 mei 2012

De nobele gedragscode

De nobele gedragscodeAlle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper en met zijn familieleden en metgezellen.

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de ware betekenis van de Islam en de taak van de moslim in dit wereldse leven. Als gevolg hiervan zien wij dat veel moslims de regels van de Islam niet volledig naleven.

maandag 28 mei 2012

Allen zullen we een keer sterven

Allen zullen we een keer stervenHeeft iemand van jullie wel eens een begrafenisdienst meegemaakt? Hebben jullie wel eens iemand gekend die waar hij maar kwam stof deed opwaaien en als hij aan het woord was iedereen aandachtig luisterde en wanneer hij in woede uitbarstte de mensen sidderden van angst” Ook voor hem is het moment aangebroken dat hij verwerd tot een levenloos lichaam dat niet eens in staat was een vlieg van zich af te weren.

zondag 27 mei 2012

Chatten… De realiteit

Chatten… De realiteit

Ik ben een jongedame van drieëntwintig jaar oud die momenteel door zeer moeilijke tijden gaat. Dit vanwege mijn eigen stommiteiten. Ik geef toe dat ik zo lang ben doorgegaan met mijn fout dat het lijkt alsof er op dit moment voor mij geen weg meer terug is.

Mijn vader is een tijd geleden gestorven en liet ons bedroefd achter. Om de leegte die hij in mij achterliet op te vullen stortte ik mij op het chatten. Op deze wijze leerde ik veel meiden en jongens kennen. Ik bleef soms wel uren met ze kletsen. En al heel snel leerde ik een jongen kennen die dicht bij mij in de buurt woonde. We spraken over van alles en nog wat en na een tijdje vroeg hij mijn telefoonnummer. Eerst weigerde ik, maar na lang aandringen gaf ik het toch. Waarna onze gesprekken over de telefoon werden voortgezet.

zaterdag 26 mei 2012

Achttien adviezen voor het kwijtschelden van zonden

Achttien adviezen voor het kwijtschelden van zonden
Alle lof zij Allah, de Heer der werelden en zegeningen en vrede zij met onze Profeet, de beste der Profeten en Boodschappers.

Voorts, dit is een verhandeling die bedoeld is voor iedere moslim die Allah aanbidt en die niets of niemand als deelgenoot aan Hem toekent. Want het grootste doel van iedere moslim is om dit wereldse leven te verlaten, terwijl Allah al zijn zonden heeft vergeven, zodat hij daarover op de Dag der Opstanding niet door Allah gevraagd wordt en zodat Allah hem het Paradijs laat betreden, waar hij eeuwig zal verblijven en er dus nooit uitkomt.

vrijdag 25 mei 2012

Broederschap in de Islam

Broederschap in de Islam
Alle lof zij Allah en zegeningen en vrede zij met Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en zijn volgelingen.

De moslims zijn door Allah uitgeroepen tot broeders in het geloof. En eenieder dient te weten dat alle overige banden ondergeschikt zijn aan de band die een moslim met zijn broeder heeft, zelfs de familiebanden.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


“Slechts de gelovigen zijn broeders van elkaar.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 10)


donderdag 24 mei 2012

Het zoeken van standvastigheid

Het zoeken van standvastigheid
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk degenen die zeggen: ,,Onze Heer is Allah.” en die vervolgens standvastig zijn; er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren. Zij zijn de bewoners van het Paradijs, daarin zullen zij eeuwig verblijven als een beloning voor wat zij pleegden te doen.”
(Soerat al-Ahqaaf: 13-14)


En Allah zal zeker degenen helpen die Hem helpen..

En Allah zal zeker degenen helpen die Hem helpen..
''En Allah zal zeker degenen helpen die Hem helpen (door Zijn godsdienst en Profeet te helpen).''
(Soerat al-Hadj: 40)


Allah verklaart in dit vers dat Hij het op zichzelf heeft genomen om degenen die Hem helpen te steunen en de overwinning te schenken. Het is bekend dat de hulp en overwinning van Allah komt wanneer men leeft volgens Zijn voorschriften. Zijn geboden dienen gehoorzaamd te worden. De zaken die Hij heeft verboden dienen vermeden te worden en Zijn Boodschappers en hun volgelingen dienen geholpen te worden.

woensdag 23 mei 2012

Doorlopende liefdadigheid

Doorlopende liefdadigheidHoe kom ik in aanmerking voor een doorlopende liefdadigheid?


  • Als jij erachter komt dat een moskee in aanbouw is, dan dien jij je te haasten om iets daarin te betekenen door bijvoorbeeld een deel van de bouwkosten voor jouw rekening te nemen of, als je zelf ervaring hebt met bouwen, je diensten beschikbaar te stellen aan deze moskee. Iedere keer als iemand daarin het gebed verricht, ontvang jij ook de beloning ervan.

dinsdag 22 mei 2012

Dode harten

Dode harten
Terwijl duizenden moslims over de hele wereld worden vermoord en gemarteld, omdat zij oproepen tot het Rechte Pad van Allah en omdat zij het goede opdragen en het slechte verbieden, blijven de meeste moslims verrassend stil. Zij maken zich geen zorgen, behalve met betrekking tot hun materiële zaken. Hun harten zijn gevuld met liefde voor dit wereldse leven en vergeetachtigheid voor het Hiernamaals. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

maandag 21 mei 2012

Het kwaadspreken over je broeder

Het kwaadspreken over je broeder


Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Jullie gelovigen, vermijdt zoveel mogelijk verdenkingen, want veel van de verdenkingen zijn zonden. Bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Houdt iemand van jullie ervan om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah, waarlijk Allah is Berouwaanvaardend en Genadevol.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 12)


Waarom worden onze smeekbeden niet verhoord?

Waarom worden onze smeekbeden niet verhoord?Ibrahiem Ibn Adhaam werd eens benaderd door de mensen van Basrah, zij vroegen hem: Waarom worden onze smeekbeden tot Allah niet verhoord?” Hij zei: “Omdat jullie harten door de volgende tien zaken zijn afgestorven:

zondag 20 mei 2012

Wij zullen Zinaa nooit verlaten!

Wij zullen Zinaa nooit verlaten!Het is verstandig om niet meteen van degene die je uitnodigt tot de Islam te eisen dat hij alle verboden zaken in één keer verlaat. Dit kan slechts leiden tot het wegjagen van deze persoon en dit spoort hem aan tot het verlaten van het geloof. Een geleidelijke aanpak is vereist en is tevens een kenmerk van dit geloof. cAa’ieshah overlevert: “Waarlijk het eerste wat ervan (de Koran) is geopenbaard, zijn de Moefassal-hoofdstukken (Soerat Qaf tot en met Soerat an-Naas) waarin de Hemel en de Hel worden genoemd. Toen de mensen terug keerden tot de Islam, werden de verboden en de geboden (zaken) geopenbaard. En als het verbod op het drinken van Khamr (bedwelmende dranken) als eerste werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen:

zaterdag 19 mei 2012

O getrouwde man!

O getrouwde man!Maak tijd vrij voor jouw vrouw en weet dat het doorbrengen van tijd met jouw vrouw en het voeren van gesprekken met haar geen verloren tijd is. Het doorbrengen van tijd met jouw vrouw zorgt ervoor dat jullie elkaar beter zullen begrijpen en dit wederzijdse begrip is de eerste stap richting een gelukkig huwelijksleven. Hoe vaak horen wij niet dat er echtparen zijn die jaren met elkaar leven, maar elkaar nog steeds niet begrijpen en als gevolg hiervan leiden zij een ongelukkig leven. En weet mijn broeder dat het voeren van zinnige gesprekken en het doorbrengen van tijd met je vrouw, jullie huwelijk kracht  zal geven. Denk altijd aan de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt:

vrijdag 18 mei 2012

De Islamitische moraal en de hedendaagse wereld

De Islamitische moraal en de hedendaagse wereldAlle lof zij Allah, de Heer der Werelden en Allah’s zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allah, Mohammed en met zijn familieleden en zijn volgelingen tot de Dag des Oordeels.

Voor het geval je het nog niet weet, wij leven in zeer gevaarlijke tijden. Er is geen twijfel over mogelijk dat er veel gebieden zijn waarop deze uitspraak van toepassing is. Overal zie je oorlogen, overnames, economische sancties, genocides, natuurrampen, gedwongen verdrijving, milieuvervuiling, politieke onderdrukking, straat geweld enz... Desalniettemin willen wij enkele adviezen geven met betrekking tot de meest fundamentele aspecten van het menselijke gedrag die als er misbruik van gemaakt wordt  tot een verraderlijke vorm van genocide kan leiden. Namelijk de ondergang van mensen vanwege hun seksuele relaties.

donderdag 17 mei 2012

Het kiezen van een geschikte vrouw

Het kiezen van een geschikte vrouwAlle lof zij Allah, de Heer der Werelden, de Meest Genadevolle, de Verhoorder van smeekbeden. En vrede en zegeningen zij met onze geliefde Profeet, Mohammed en met zijn familie en metgezellen.
Wanneer het huwelijk in deze ‘moderne tijden’ wordt genoemd, breekt bij moslims gelijk het zweet uit. Zij denken meteen aan gearrangeerde huwelijken, de onmogelijkheid om de perfecte metgezel te vinden, de financiële moeilijkheden die komen kijken bij het huwelijk en het feest.

woensdag 16 mei 2012

Islamitische principes en het zelfvertrouwen

Islamitische principes en het zelfvertrouwen
Islam houdt zich goed bezig met het versterken van het zelfvertrouwen bij het individu. Het zelfvertrouwen wordt beschouwd als een van de basiseigenschappen die vanaf de eerste jaren bij het kind geleidelijk wordt opgebouwd. Het staat in direct verband met de psychische, maatschappelijke acclimatisering van het individu. Het zelfvertrouwen heeft sinds lange tijd interesse gehad van veel onderzoekers. Dit heeft tot verschillende theorieën geleid, waarin veel factoren worden benadrukt o.a.:

dinsdag 15 mei 2012

Liefde in de Islam

Liefde in de IslamIslam is de godsdienst van liefde en barmhartigheid. Veel ayaat [verzen in de Koran] en veel overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) benadrukken het belang van liefde in het leven van de moslims. Niet voor niets is liefde naast de nederigheid een eis voor de aanbidding en niet voor niets is hij een voorwaarde voor de getuigenis dat er geen god is dan Allah als men dit zinnetje uitspreekt zonder Allah en Zijn Ware Geloof en Zijn ware dienaren lief te hebben, wordt het niet geaccepteerd.


maandag 14 mei 2012

Wees trots op jullie geloof!

Wees trots op jullie geloof!Iedere natie die wil overleven als zij wordt onderdrukt moet normen en waarden hebben die haar sterk onderscheiden van de onderdrukker en moet haar individuen zodanig opvoeden, dat zij ten eerste die normen en waarden kennen en ten tweede dat zij deze waarderen ongeacht hoe anderen daarover denken. Als dit ontbreekt, loopt deze natie het gevaar dat ze wordt overrompeld door de ideeën van de onderdrukker en dat ze bezwijkt aan zijn druk en uiteindelijk ten onder gaat en een vergeten natie wordt die nog maar alleen in de geschiedenisboeken te vinden is. Aangezien de moslimnatie tegenwoordig van alle kanten wordt bestookt en door iedereen wordt aangevallen, zelfs door dié naties die in de laatste veertien eeuwen nooit hun hoofd hebben opgeheven, is het nodig dat wij wakker worden en onze houding tegenover onze natie, onze cultuur en onze beschaving veranderen. Ook onze kijk op de onderdrukker en de wijze waarop wij met hem communiceren moeten wij veranderen, willen wij respect afdwingen en willen wij dat ons geloof gestalte krijgt in een wereld die zijn grenzen niet meer kent.


zondag 13 mei 2012

De vreemdelingen

De vreemdelingen
De Profeet (vrede zij met hem) werd met de Boodschap van de Islam gestuurd naar een wereld van duisternis en onrecht. Mensen aanbaden afgoden en volgden hun begeerten. Mohammed (vrede zij met hem) wilde de mensen terugbrengen naar het aanbidden van Allah. In zijn eentje was hij een vreemdeling in een verdorven maatschappij. Hij geloofde echter erin dat Allah hem zou bijstaan in het verkondigen van de boodschap van de Islam aan de wereld. Hij spande zich dan ook in om samen met zijn metgezellen de Islam te verspreiden. Hoewel zij in het begin zwak waren in eigen land en vreemdelingen onder hun eigen mensen, werkten de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen keihard om de eerste Islamitische staat in Medina op te richten, en later het gehele Arabische schiereiland in hun staat op te nemen. 

zaterdag 12 mei 2012

Eerlijkheid duurt het langst

Eerlijkheid duurt het langst
Er kwamen eens twee jongemannen bij cOmar ibn al-Khattaab terwijl hij in een bijeenkomst zat. De jongemannen hadden een man van het platteland bij zich en wilden hem overdragen aan cOmar. Waarop hij vroeg: “Wat is er aan de hand?”

De jongemannen antwoordden: “O leider der gelovigen, deze man heeft onze vader gedood.”

vrijdag 11 mei 2012

Allah zal spreken tot Zijn dienaren

Allah zal spreken tot Zijn dienarencAdiy ibn Haatim overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Er is niemand onder jullie of zijn Heer zal hem spreken zonder tussenkomst van een tolk. Dan zal hij aan zijn rechterkant kijken en niets zien, behalve wat hij voort heeft gebracht (aan daden). En hij zal aan zijn linkerkant kijken en niets zien, behalve wat hij voort heeft gebracht. Hij zal voor zich kijken en niets zien behalve het Vuur voor zijn gezicht. Dus vrees het Vuur, al is het maar met een halve dadel. Wie dat niet kan opbrengen, laat hem dan een goed woord uiten.”

(al-Boekhaari en Moeslim)


donderdag 10 mei 2012

Smeken met tussenkomst van iemand

Smeken met tussenkomst van iemand
Een persoon is niet gelijk een ongelovige als hij Allah aanroept middelste status van de Profeet (vrede zij met hem) of middels zijn onschendbaarheid en zegeningen, of met tussenkomst van een andere rechtschapen persoon. Een voorbeeld is dat iemand bijvoorbeeld smeekt: “O Allah, ik vraag U middels Uw Profeet, schenk mij bezit en kinderen en laat mij het Paradijs betreden en bescherm mij tegen de Bestraffing van het Vuur.” Als hij dit zegt, dan treedt hij niet direct buiten de oevers van de Islam.

woensdag 9 mei 2012

Het ongelovig verklaren van mensen

Het ongelovig verklaren van mensenHet is een vereiste dat twee zaken in acht worden genomen alvorens over te gaan op het bestempelen van een moslim als ongelovige:  • Een bewijs uit de Koran of Soennah dat aangeeft dat deze uitspraak of daad een vorm van ongeloof is;
  • Alvorens dit oordeel toe te passen op de persoon, die een uitspraak of daad van ongeloof heeft begaan, is het noodzakelijk dat er aan de voorwaarden van Takfier (Iemand verklaren voor ongelovige) is voldaan en dat er geen belemmeringen aanwezig zijn die ons ervan weerhouden om iemand als ongelovige te bestempelen.

Een man van het paradijs

Een man van het paradijs
Anas ibnoe Maalik zei: “Toen wij gezamenlijk met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) in de moskee zaten na het gebed van al-cAssr, kwam een bedoëien binnenlopen en vroeg: ''Waar is ibnoe cAbdil-Moetalib?” De mensen antwoorden: Het is die witte man daar.” Hij kwam verder naar binnen, ging bij de Profeet (vrede zij met hem) staan.

dinsdag 8 mei 2012

Voorwaarden van aanbidding

Voorwaarden van aanbidding
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Beste moslim, weet dat het volgen van de Profeet (vrede zij met hem) alleen correct is als voldaan wordt aan de volgende zes zaken:

1. Aanleiding


Wanneer een persoon Allah aanbidt op een manier die religieus niet voorgeschreven is, dan is dit een innovatie die verworpen wordt. Een voorbeeld hiervan is wat sommigen doen, namelijk het vieren van de 27e nacht van Radjab. Dit zou volgens hen de nacht moeten zijn waarin de Profeet (vrede zij met hem) de hemelvaartsreis heeft verricht.

zondag 6 mei 2012

Gematigdheid in de cAqiedah

Gematigdheid in de cAqiedah
De Oemmah van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is een Oemmah van gematigdheid in vergelijking met de andere gemeenschappen. Zo bevinden wij ons tussen de beide extremen van het Jodendom en het Christendom. Waar de joden tekort zijn geschoten in de omgang met de profeten - zodat zij zelfs enkelen van hen hebben gedood - zijn de christenen aan de andere kant doorgeschoten. Zij zijn Jezus gaan aanbidden en hebben hem als god aangenomen.

zaterdag 5 mei 2012

Categorieën Tawhied, Bidcah of niet?

Categorieën Tawhied, Bidcah of niet?De geleerden hebben at-Tawhied (het monotheïsme) in drie categorieën onderverdeeld:
  • Tawhied ur-Roeboebiyyah
  • Tawhied ul-Oeloehiyyah
  • Tawhied ul-Asmaa’ wa as-Sifaat

vrijdag 4 mei 2012

Bidcah (Nieuwlichterij)

Bidcah (Nieuwlichterij)Het woord Bidcah (nieuwlichterij) wordt taalkundig gebruikt om te verwijzen naar een uitvinding, die niet is voorgegaan door iets wat daaraan gelijk is. vandaar dat Allah de Verhevene zichzelf als volgt omschrijft:

“(Hij is) de Voortbrenger(Uitvinder, totstandbrenger, veroorzaker) van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij een besluit over een zaak neemt, dan zegt Hij er slechts tegen: ,,Wees”, en het is.”

(Soerat al-Baqarah: 117)

Het uitschelden van de metgezellen van de Profeet

Het uitschelden van de metgezellen van de Profeet
De metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) worden in de Koran op meerdere plaatsen geprezen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En de allereerste (moslims) van de uitgewekenen (Moehadjiroen) en de Ansaar en degenen die hen volgden in goede daden: Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”

(Soerat at-Tawbah: 100)

donderdag 3 mei 2012

Wat je dient te weten over de Engelen

Wat je dient te weten over de Engelen
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Allah heeft de Engelen geschapen uit licht. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“De Engelen zijn geschapen uit licht en de Djinn zijn geschapen uit vuur (vlammen) en Adam is geschapen uit datgene wat jullie is beschreven.”

(Moeslim)

woensdag 2 mei 2012

Nieuwlichterijen in de maand Radjab

Nieuwlichterijen in de maand Radjab
Het introduceren van nieuwlichterijen binnen het geloof behoort tot de gevaarlijkste zaken die tegen de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) indruisen. De Profeet (vrede zij met hem) kwam namelijk niet te sterven, of Allah heeft de Islamitische godsdienst vervolmaakt. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie voltooid en ben Ik tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.”
(Soerat al-Maa’idah: 3)


dinsdag 1 mei 2012

Roep alleen Allah aan

Roep alleen Allah aanBeste broeders en zusters, de doden ondervinden slechts baat bij de daden die zij tijdens hun leven tot uitvoer hebben gebracht. Daarnaast kunnen sommige daden van anderen die levend zijn iets betekenen voor iemand die reeds is overleden, zoals vermeld staat in diverse overleveringen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan zaken zoals Doecaa’ (smeekgebed), Sadaqah (liefdadigheid), Hadj en cOmrah, oftewel de kleine en grote bedevaart en dergelijke zaken. Zo lezen wij dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: