Translate

zaterdag 2 februari 2013

Het Onwaarneembare

Het Onwaarneembare


De Koran spreekt over de vrome gelover en noemt daarbij als grootste eigenschap dat zij geloven in het 'onwaarneembare/onzienlijke'.

"Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.'' 
De Koran (2:3)

Het geloof in het onzienlijke kan hier als 2 vormen worden begrepen. Ten eerste 'het geloof in het onwaarneembare met het verstand zonder iets van het onwaarneembare vernomen te hebben.'Ten tweede 'als het geloof in Allah en zijn Boodschapper Mohammed (vzmh) ook ten tijde wanneer niemand bij hen aanwezig is (wanneer ze alleen zijn)'.Aan het begrip 'onwaarneembare' kunnen 2 begrippen gehangen worden. Ten eerste de kennis waarover alleen Allah bezit en waarover wij niets weten/kunnen vernemen (zoals gebeurtenissen in andere dimensies).