Translate

dinsdag 29 januari 2013

Islamitische citaten #5


Islamitische citaten #5
  • De profeet zei (vrede en zegeningen zij met hem) zei: Wanneer jullie het begrafenisgebed voor een overlevende verrichten, smeek dan met volledige oprechtheid.  • "O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen." (Soerat Ali Imran vers: 200) 


vrijdag 25 januari 2013

De Aqiedah van de kleine Moslim

De Aqiedah van de kleine Moslim  • De Drie Fundamenten


De drie fundamenten die iedere Moslim moet kennen en in praktijk moet brengen, zijn:


  • Een Moslim moet zijn Heer kennen


Hij is Degene Die jou heeft gemaakt uit het niets en Hij is Degene Die jou alles geeft. Allah is de Maker van de hemelen en de aarde, de nacht en de dag en Hij is de Maker van de zon en de maan. Hij is Degene Die de regen doet vallen en Die het gras doet groeien. Hij is dan ook de Enige Die het volle recht heeft om aanbeden te worden, niets en niemand anders.

vrijdag 11 januari 2013

Tawhiedul-Asmaa was-Sifaat

Tawhiedul-Asmaa was-Sifaat


Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat is de Eenheid van Allah in Zijn Namen en Eigenschappen. Deze Namen en Eigenschappen van Allah zijn niet te vergelijken met de namen en eigenschappen van Zijn schepselen. Want Allah, de Almachtige, is ver verheven boven alle tekortkomingen. Zijn schepselen zijn echter niet vrij van fouten en tekortkomingen. Allah heeft een ontelbaar aantal Namen. Hij heeft deze Namen Al asmaa’ ul-Hoesnaa  (de Schone Namen) genoemd. En Hij   heeft veel Eigenschappen die allemaal goed zijn. Deze Eigenschappen worden as-Sifaatul-cOelaa (de Verheven Eigenschappen) genoemd.