Translate

zaterdag 20 oktober 2012

Islamitische citaten #3

Islamitische citaten #3  • ''U bent uniek -niemand was zoals u in het verleden en niemand zal er zoals u in de toekomst zijn. U verschilt als de X van de Y verschilt, dwing uzelf daarom niet om anderen blind te volgen en na te doen.'' (Dr. Aaidh Al-Qarni)


  • ''Verander uzelf niet in iemand die u niet bent; aap anderen niet na. Er zijn velen die doen alsof zij hun eigen stem, bewegingen, zinsbouw en gewoonten zijn vergeten, om anderen na te doen. De gevolgen van zulk gedrag zijn: kunstmatigheid, ongelukkigheid en de vernietiging van de eigen persoonlijkheid.'' (Dr. Aaidh Al-Qarni)

donderdag 18 oktober 2012

De koranische visie op het individu; verschillen in ontwikkeling

De koranische visie op het individu; verschillen in ontwikkelingAls men het feit in beschouwing neemt dat God’s wil varieert bij de creatie van ieder specifiek individu, kan men er vanuit gaan dat in het menselijke bestaan individuele verschillen een vaststaand gegeven is. Individuele verschillen zijn onderhevig aan God’s wil en zijn daarbij afhankelijk van erfelijke factoren en de invloeden van de omgeving. God vertelt ons in de Koran dat Hij ieder individu schept en vormt in zijn/haar moeders baarmoeder op een gedistingeerde en unieke manier, zoals Hij die gekozen heeft:

“Hij is het die jullie in de moederschoot gevormd heeft, zoals Hij wil. Er is geen god dan Hij, de Machtige, de Wijze.” (Koran 3:6)


dinsdag 16 oktober 2012

Dierenrechten in de Islam

Dierenrechten in de Islam


  • Mensen hebben heerschappij over dieren

De Heilige Koran verklaart dat de mens de heerschappij heeft over dieren.

"Hij is het, Die u tot stedehouders op aarde heeft gemaakt."
(Koran 35:39)


maar, Hij maakt duidelijk dat deze verantwoordelijkheid niet onvoorwaardelijk is en verklaart wat zal gebeuren met diegene die hun vrijheid van keuze misbruiken en die falen om te voldoen aan de voorwaarden die deze verantwoordelijkheid begrenzen.

maandag 15 oktober 2012

Goede daden, klein en groot

Goede daden, klein en grootEen obsessie van deze tijd (soms ook te vinden bij diegenen die bij Islamitisch werk betrokken zijn), is het zich focussen op het doen van iets groots.

We willen verbonden worden met grote projecten. We willen Islam op een grootse manier dienen. Grote daden, grote verdiensten, groot succes, hier en in het hiernamaals. Wie kan dat ontkennen? Alhoewel deze logica onbetwistbaar lijkt, is er in feite een probleem. Het stelt dat de beloning voor een goede daad gebaseerd is op de waarde zoals wij dat bevatten.

dinsdag 9 oktober 2012

Islamitische citaten #2

Islamitische citaten #2


 

  • ''Als je een zonde begaat, zeg dan Astaghfiroellah (ik vraag Allah om vergeving).''

  • ''Iedereen die vaak vergiffenis zoekt (bij Allah), die geeft Allah voor iedere belangrijke zaak een goede afloop en Hij voorziet hem van een manier om uit een hachelijke toestand te komen.'' (Profeet Mohamed VZMH)

zondag 7 oktober 2012

Algemene rechten van de mens in de Koran Recht op leven

Algemene rechten van de mens in de Koran Recht op levenDe Koran verdedigt de heiligheid en absolute waarde van het menselijk leven. In de Koran wordt uiteengezet dat het leven van ieder individu in essentie vergelijkbaar is met dat van een gehele gemeenschap en daarom met uiterste zorg behandeld dient te worden. Eveneens het doden van kinderen wordt ten zeerste veroordeeld.

Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" namelijk dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen."
(6:151)


dinsdag 2 oktober 2012

Verhaal: Mijn leven is heel erg veranderd na gisteren

Verhaal: Mijn leven is heel erg veranderd na gisterenWaarom? Omdat ik eindelijk een keertje niet aan mezelf dacht, maar aan een ander. Vanaf vandaag ga ik anders door het leven. Zowel innerlijk als toch ook uiterlijk. Wat je van binnen bent, straal je van buiten uit. Het leven zal voortaan voor mij anders zijn dan normaal. Ik eet nu anders, denk anders en praat ook anders. Zo langzamerhand zul je je wel afvragen wat mij is overkomen.