Translate

zondag 23 november 2014

Het huwelijk zet aan tot betere gedragscode

Het huwelijk zet aan tot betere gedragscodeHet huwelijk kan dienen ter verbetering van het gedrag van een gehuwd paar indien zij beiden over een goed gedrag beschikken of tenminste één van hen met zijn goede gedragscode invloed kan uitoefenen op de wederhelft.

Dat het huwelijk binnen de Islam een zedenschool is, wordt duidelijk gemaakt in verscheidene overleveringen waarin opgeroepen wordt de vrouw niet te slaan, uit te schelden of te grieven. De Profeet (vrede zij met hem) zei zelfs:

zaterdag 8 november 2014

Gouden adviezen aan de getrouwden

Gouden adviezen aan de getrouwden Hier volgt een aantal gouden adviezen aan de getrouwden om hun huwelijk op te fleuren of nieuw leven in te blazen:

1. Het is fout van de vrouw om te denken dat de liefde van de man bepaald wordt door de hoeveelheid geld die hij aan haar besteedt.

2. Het getuigt niet van verstandigheid als de vrouw en de man redelijk zijn in hun omgang met andere mensen, maar niet met elkaar.

zaterdag 1 november 2014

Zuster in de Islam...

Zuster in de Islam...


Geachte zuster in de Islam,

Allah heeft jou de Hidjaab voorgeschreven, zoals uit verschillende bronnen blijkt. Zo zegt Allah bijvoorbeeld in de Koran:

“En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun blikken neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun aantrekkelijkheden niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun Khomor (sluiers) over hun boezems dragen.”
(An-Noer: 31)

zaterdag 25 oktober 2014

Voorrechten bij zwangerschap

Voorrechten bij zwangerschap


Alle lof zij Allah.

Er is geen twijfel over dat de zwangerschap en de bevalling van een vrouw vallen onder het naleven van een bij Allah geliefd doel van de Shariecah. Namelijk het vermeerderen van de nakomelingen van de moslims die de Eenheid van Allah verkondigen, de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem). Dit is het allerbelangrijkste waarop de vrouw zich moet richten gedurende haar zwangerschap.

maandag 13 oktober 2014

De vrouw en haar zorgen

De vrouw en haar zorgen Hier volgt een aantal belangrijke adviezen voor de vrouw om haar zorgen te verdrijven en geluk te verwerven.

1. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zal slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zal daarin niet zal slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de Geschriften zijn reeds opgedroogd.” 
(at-Tirmidhi)

zaterdag 4 oktober 2014

De vrouw en haar voorbereiding op het Hiernamaals

De vrouw en haar voorbereiding op het HiernamaalsO dienares van Allah, vrees jouw Heer en heb ontzag voor Hem. Het kan zijn dat je vandaag kunt doen en laten wat je wilt en niet ter verantwoording wordt geroepen, maar er komt een dag waarop je alsnog die verantwoording moet afleggen. Vaak worden de mensen in dit wereldse leven beziggehouden door vermaak en spel totdat zij onverhoeds overvallen worden door de dood.


maandag 15 september 2014

Ghierah

GhierahWij leven in een maatschappij waarin de meeste mannen en vrouwen hun gevoel voor bescheidenheid zijn kwijtgeraakt. Vrouwen lijken alleen nog maar geobsedeerd te zijn door hun uiterlijk en dragen kleding waarvan zij weten dat het de aandacht trekt van mannen, zelfs als deze vrouwen gehuwd zijn! Zij zijn hun gevoel voor schaamte kwijtgeraakt. 


donderdag 11 september 2014

De vreemdeling

De vreemdeling

De vreemdeling is niet de vreemde uit Shaam of Jemen.

Daarentegen is de vreemdeling hij die vreemd is in het graf en het lijkengewaad.

Waarlijk, de vreemdeling heeft recht op zijn vreemdheid.

Tegenover de ingezeten van het land en de woonstreken.


maandag 25 augustus 2014

Shaytaan en zijn nakomelingen

Shaytaan en zijn nakomelingenAllah, de Verhevene, zegt:

“Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen…?”
(Soerat al-Kahf: 50)


“Het woord Dhoerriyyah (nakomelingen) in dit vers geeft aan dat de Shaytaan nakomelingen heeft. Zoals je kunt zien staat de bewering dat hij geen nakomelingen heeft haaks op dit vers. Alles wat duidelijk in tegenstrijd is met de Koran is ongetwijfeld vals. Maar er is geen duidelijke tekst over de manier waarop zijn nakomelingen voortgebracht worden. De geleerden verschilden van mening of dit via een huwelijk of op een andere manier gebeurt. Ash-Shacbie zei: “Een man vroeg mij of Iblies een vrouw heeft. Ik zei: “Dat is een huwelijksfeest dat ik nooit heb bijgewoond!” Vervolgens herinnerde ik mij het vers (interpretatie van de betekenis):


zondag 17 augustus 2014

De gelukkigen

De gelukkigenDe gelukkigen zijn degenen die met zichzelf bezig zijn in plaats van met anderen. Ze houden zich juist bezig met het verbeteren van hun harten en het rechtzetten van hun tekortkomingen. Zij roepen zichzelf ter verantwoording alvorens zij ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels.

woensdag 13 augustus 2014

Redenen van fitna's

Redenen van fitna's Door bewust te zijn van fitna’s kan een persoon deze vermijden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Houd jullie vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide, rechtschapen kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan vast, bijt erin met jullie achterste kiezen en hoed jullie voor de nieuwlichterijen.”


(Aboe Daawoed en at-Tirmidhi)


zaterdag 9 augustus 2014

Standvastig blijven op de Weg van Allah

Standvastig blijven op de Weg van AllahStandvastigheid is enkel en alleen afkomstig van Allah, de Verhevene. Niemand kan dit verkrijgen middels eigen kracht of wil. Het betreft hier een grote Gunst en Geschenk van Allah. Niemand is in staat om dit aan iemand te geven, behalve Allah, de Verhevene.


donderdag 31 juli 2014

Vrouwen & Islam

Vrouwen & Islam


  • Belasteren


''Zij die kuise, gelovige vrouwen die geen kwaad kennen, belasteren, zijn in deze wereld en het Hiernamaals vervloekt.

Voor hen is er een grote kastijding, op De Dag waarop hun tong, hun handen en voeten zullen getuigen over het geen ze hebben bedreven.'' 
(Quran 24:24,25)


dinsdag 29 juli 2014

Eid Mubarak!Eid Mubarak, TaqabAllah Allahoe Minna wa Minkoem.

Moge Allah jullie gebeden verhoren, jullie daden belonen en jullie zondes vergeven inshaa Allah. 


dinsdag 15 juli 2014

Islamitische citaten #7

Islamitische citaten #7

  • ''If Allah brings you to it, He will bring you trough it.''


  • ''Whoever follows patience, success will follow Him.''


zaterdag 12 juli 2014

Ramadan: Sadaqaat-Ul-Fitr

Ramadan: Sadaqaat-Ul-FitrSadaqaat-ul-fitr is een liefdegave waarvan de jaarlijkse uitdeling essentieel is voor ieder moslim die op de laatste dag van de heilige maand Ramadaan of de dag van Ied-Ul-Fitr (suikerfeest) goederen in zijn bezit heeft met een waarde, die hem zakaatplichtig (Sahieb-e-Nisaab) maken.