Translate

zondag 25 november 2012

Het tegenwerken van de Waarheid

Het tegenwerken van de Waarheid
Een van de voornaamste aanleidingen voor de aanwezigheid van het geloof en de godsdienst, en de ware Berichtgevingen waarmee de Profeten zijn gekomen, is de aanwezigheid van degene die hen tegenwerken, waaronder de ware leugenaars. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En zo hebben Wij voor iedere Profeet vijanden aangesteld: satans van onder de mensen en de djinns. Zij werpen elkaar sierlijke woorden toe om (elkaar) te misleiden. En als jouw Heer het had gewild, dan hadden zij dit niet gedaan. Dus laat hen en datgene wat zij verzinnen. Zodat de harten van degenen die niet in het Hiernamaals geloven, ernaar (de misleiding) neigen en er tevreden over blijven, en zodat zij blijven verrichten wat zij verrichten. (Zeg, o Mohammed:) “Zal ik een andere beoordelaar dan Allah zoeken, terwijl Hij Degene is Die het Boek aan jullie heeft neergezonden en (het Boek) gedetailleerd uiteen heeft gezet?” Degenen aan wie Wij het Boek hebben gegeven, weten dat het (de Koran) in Waarheid is neergezonden door jullie Heer. Dus behoor niet tot de twijfelaars. En het Woord van jouw Heer is in Waarheid en rechtvaardigheid tot voltooiing gebracht. Niemand kan Zijn Woorden veranderen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

(Soerat al-Ancaam: 112-115)

zaterdag 24 november 2012

Schendingen aan het adres van de Profeet – deel 2

Schendingen aan het adres van de Profeet – deel 2Het voorbeeld dat Sheikh ash-Shanqietie heeft aangehaald in deel 1 van dit artikel is slechts één uit vele voorbeelden van mensen die door Allah gestraft werden, omdat zij de eer van de Profeet (vrede zij met hem) hadden geschonden. Hieronder volgt een aantal andere voorbeelden:

donderdag 22 november 2012

Schendingen aan het adres van de Profeet - deel 1

Schendingen aan het adres van de Profeet - deel 1

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof zij Allah de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, diens familie en metgezellen.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde heeft voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich ergert en kwaad wordt door de opeenvolgende en herhaaldelijke schendingen tegenover de heiligheden van de Islam en tegenover de geliefde van de Koning en de Alwetende: onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Of deze schendingen zich nu uiten aan het adres van Allah, Zijn Geloof of Zijn Profeet (vrede zij met hem), de moslim mag niet onwetend zijn over het feit dat dit niet iets nieuws is. Het is namelijk een oude strijd tussen de Waarheid en de valsheid. Tussen de Leiding en de dwaling. Tussen het Licht van monotheïsme en de duisternis van polytheïsme. Tussen Islam en ongeloof.

zondag 18 november 2012

Islamitische citaten #4

Islamitische citaten #4

  • Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak. Doch voor degenen die God vrezen, is het thuis van het Hiernamaals beter. Willen jullie dit dan niet begrijpen? (6:32)


  • De profeet (vzmh) zei: “Ze gehoorzaamt hem als hij iets beveelt, ze maakt hem gelukkig als hij (naar haar) kijkt en ze beschermt zichzelf en zijn bezittingen voor hem.” (An-Nasaa’i en is sahih)


maandag 5 november 2012

Respecteer elkaars verschillen

Respecteer elkaars verschillen"Verspil geen tijd over de vraag wat een goede moslim is. Wees er een!"

Op een dag betrad imam Malik de moskee na het middaggebed (asr). Hij liep naar het voorste gedeelte van de profetische moskee en ging zitten. De boodschapper van Allah (vzmh) had geboden dat een ieder die de moskee betrad niet eerder mocht gaan zitten totdat hij 2 rak’at (kort gebed) had gebeden. Dit was een eerbetoon aan de moskee.


Imam Malik was echter van mening dat het verbod van de profeet (vzmh) van het vrijwillig bidden na het middaggebed (asr) hierover voorrang had, dus wilde hij zijn studenten aanleren om niet het eerbetoon aan de moskee (tahiyyatul masjid) te bidden, als zij tussen het middaggebed (asr) en het avondgebed (maghrib) de moskee binnen zouden komen.