Translate

maandag 17 september 2012

Islamitische citaten #1

Islamitische citaten #1  • ''De geslaagde persoon is degene die zwijgt vóórdat de anderen hun oren open doen, en zijn oren open doet vóórdat de anderen hun monden open doen." 

  • ''Als het avond wordt, verwacht dan niet dat het weer ochtend wordt en als het ochtend wordt,verwacht dan niet dat het avond wordt. Als je gezond bent,moet je je op ziekte voorbereiden en als je leeft,moet je je op de dood voorbereiden.'' (Boekhari)

woensdag 12 september 2012

Interview aan een moslim

Interview aan een moslim

  • 1- Waarom heeft u dit geloof?

Ik heb dit geloof aangenomen omdat het de ware religie is. Allah zegt in de Koran, dat er naast de Islam geen enkele andere religie wordt geaccepteerd. Islam is ook een levenswijze. Het vertelt je precies hoe je dient te leven. Islam is ook niet ingewikkeld. Het is simpel en gemakkelijk uit te voeren.

dinsdag 11 september 2012

Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?

Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?
In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Antwoord:
Allah, Verheven is Hij, heeft ons geschapen om Hem te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen


  • Bewijs uit de Koran: 

"En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden." (Adh-Dhaariyaat:56)


maandag 10 september 2012

Dienen wij Allah met vrees en hoop te aanbidden?

Dienen wij Allah met vrees en hoop te aanbidden?

Antwoord:

Ja, wij dienen Allah (de Verhevene) met vrees en hoop te aanbidden.


  • Koran

"En roept Hem met vrees (voor Zijn bestraffing) en hoop (op Zijn barmhartigheid) aan."
(Al-Araaf:56)


zondag 9 september 2012

Waarom heeft Allah (de Verhevene) de boodschappers gestuurd?

Waarom heeft Allah (de Verhevene) de boodschappers gestuurd?Antwoord:

Hij heeft hen gestuurd om de mensen uit te nodigen tot het aanbidden van Allah (de Verhevene) alleen zonder enige deelgenoten aan Hem toe te kennen.


  • Koran

"En Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, opdat zij Allah zouden aanbidden en at-Taaghoet (datgene wat buiten Allah aanbeden wordt) vermijden." (An-Nahl:36)

zaterdag 8 september 2012

Geloof in al-Qadaa 'wa l -Qadar (Goddelijke wil en het besluit)

Geloof in al-Qadaa 'wa l -Qadar (Goddelijke wil en het besluit)
Vraag:

Wat is de status van sabr (geduld) in de Islam? Wat moet de moslim onder geduld begrijpen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Geloof in al-Qadaa 'wa’l -Qadar (Goddelijke wil en besluit) is een van de pijlers van het geloof. De moslim zijn geloof is niet compleet, tenzij hij weet dat dat wat hem overkomt hem niet had kunnen missen, en dat dat wat hem gemist heeft hem niet moest overkomen. Alles is onderworpen aan de wil en het decreet van Allah, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

vrijdag 7 september 2012

Welke godsdienstige kennis moet de vrouw leren?

Welke godsdienstige kennis moet de vrouw leren?


Antwoord: Ze is verplicht om het dogma te leren op basis van de Koran en de Sunna. Daarna leert ze het gebed en de manier waarop de Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) het verrichtte. Als ze over financiele middelen (geld) beschikt, dient ze te leren welke wettelijke belasting (zakat) Allah haar bevolen heeft te betalen. Als ze handel drijft, moet ze de regels van het onderhandelen leren. Ook als ze om het even welk beroep uitoefent, moet ze zich informeren over de regels met betrekking tot dat beroep. Dat is wat bedoeld wordt in de hadith van de Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam):

“Het zoeken naar kennis is verplicht voor elke moslim.”

 

donderdag 6 september 2012

Wie waren Isa en zijn moeder?

Wie waren Isa en zijn moeder?
Het antwoord op deze vraag is te vinden in onderstaand vers:

"De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden."
(Hoofdstuk 5, De Tafel, Al-Maidah, vers 75)


woensdag 5 september 2012

Is een amulet toegestaan?

Is een amulet toegestaan?


Elk soort amulet is niet toegestaan, want het valt onder shirk. Het is dus een valse overtuiging om je vertrouwen te stellen in een ander dan Allah ongeacht of het nu gaat om het vragen van het goede of het zoeken van bescherming tegen het kwaad.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

"Wie een amulet draagt heeft Shirk begaan."

(Sahih bevonden door al-Albaani)