Translate

woensdag 11 januari 2012

Het goede karakter

Het goede karakterNawaas Ibn Sam'aan heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd:

"Rechtschapenheid is goed gedrag en zonde is datgene dat je hindert en waarvan je niet wilt dat de mensen het te weten komen." (Moeslim)


 
Deze hadith leert ons dat goed gedrag zoals; zachtmoedigheid, beleefdheid, eerlijkheid etc. een belangrijk onderdeel is in de Islam, rechtschapenheid wordt genoemd. Dit betekent dat het niet mogelijk is dat een persoon met een slecht karakter als rechtschapen kan worden beschouwd. Mensen denken vaak dat het voldoende is om de religieuze verplichtingen na te komen en dat ze hierdoor rechtschapen zijn. Deze religieuze daden zijn in principe bedoeld om het goede karakter in de mens te ontwikkelen.  

Allah (swt) zegt:

"Draag voor (O Mohammed) wat aan jou in het boek geopenbaard is en onderhoud de Salat (het gebed). Voorwaar, de Salat weerhoudt je van de gruweldaden en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah is groter en Allah weet wat jullie bedrijven." (Surah 29 : Ayah 45)


De Profeet (vzmh) heeft gezegd:

"Voorzeker, ik ben alleen gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken." (Boekharie)

Allah (swt) zegt:

"En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter." 

(Surah 68 : Ayah 4)

En toen de vrouw van de profeet, Aisha werd gevraagd over het karakter van de Profeet (vzmh) antwoordde zij:

"Zijn karakter was in overeenstemming met de Koran." 

(Moeslim en Aboe Dawoed)Dit houdt in dat zijn gedrag overeenkwam met de voorschriften die Allah (swt) geeft in de Koran. Dus als we een goed karakter wensen te ontwikkelen, behoren we de Koran en de Soennah van de Profeet  zo goed mogelijk te volgen. Allah (swt) zegt in de Koran:

"Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt." (Surah 33 : Ayah 21)


We kunnen de Islam dus niet onderscheiden van goed gedrag. De Islam laat de mens zien, hoe hij een goed leven kan leiden, door aan te geven wat de juiste manier van leven is. De Islam onderwijst een goed gedrag tegenover ouders en ouderen en leert dat respect tegenover hen een heel belangrijk onderdeel is van een goed karakter. Allah (swt) zegt:

"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "foei" tegen hen, snauw hun niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord." 

(Surah 17 : Ayah 23) 

De Profeet (vzmh) heeft gezegd:

"Diegene die geen vriendelijkheid toont jegens onze jongeren en geen respect heeft voor onze ouderen, is niet van ons." (Thirmizhie)

Iemand kan dus nooit de ware imaan (geloof) bereiken totdat hij zijn ouders en ouderen correct behandeld door hen te gehoorzamen en op een beleefde manier met hen te spreken.

 


 

 
 


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...