Translate

maandag 5 augustus 2013

Ramadan: Suikerfeest (Ied ul Fitr / Eid el Fitr)

Ramadan: Suikerfeest (Ied ul Fitr / Eid el Fitr)Aan het einde van de vastenmaand vieren Moslims over de gehele wereld feest met gebeden en feestelijkheden. Dit feest noemt men "Ied-ul-fitr". Eid komt van de stam a-w-d en betekent letterlijk een zich herhalende gebeurtenis. In de Islam betekent dit woord de Islamitische feesten. Ied-ul-Fitr huldigt het einde van de maand Ramadan. Fitr betekent breken, hier dus het breken van de vastentijd en van alle slechte gewoonten. Men viert het geluk bij het bereiken van een geestelijke opleving na een maand van vasten. Ied-ul-Fitr begint als de nieuwe maan te zien is en duurt drie dagen. Men trekt nieuwe kleren aan, veel meisjes en vrouwen kleuren hun handen met henna. 's Morgens gaat men eerst naar de moskee om Allah te danken. Er worden veel bezoeken afgelegd bij familie en vrienden en er worden zoetigheden meegenomen. Dit feest wordt hierom ook wel suikerfeest genoemd. Moslims die elkaar op straat tegenkomen feliciteren elkaar. Het is een feest waarbij iedereen heel blij is.

zondag 4 augustus 2013

Ramadan: De Poort van Al-Rayyaan

Ramadan: De Poort van Al-Rayyaan
Allah heeft de moslims opgedragen om de maand Ramadan te vasten en Hij heeft een grote beloning beloofd aan degenen die vasten. Omdat de deugdzaamheid van het vasten zo groot is, heeft Allah de beloning ervoor niet gespecificeerd. Hij heeft in een hadith qudsi gezegd: “...behalve het vasten, want dat is voor Mij, en Ik zal ervoor belonen.”

Ramadan: Het gebruik van kohl, henna en cosmetica

Ramadan: Het gebruik van kohl, henna en cosmetica  • Vraag:

Wat is de regel voor vrouwen die gedurende de dag kohl en sommige cosmetica gebruiken in de Ramadan? Verbreken deze dingen het vasten of niet?


Ramadan: De ketening van de duivels

Ramadan: De ketening van de duivels
Overgeleverd door Abu Hurayrah (radiAllahu anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei:

“Wanneer de Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend, de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn geketend.”

(Al-Bukhari (1899) en Muslim (1079)


zaterdag 3 augustus 2013

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken
Ik zou graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken om uit te leggen dat dingen die het vasten van een persoon verbreken (voornamelijk seksuele gemeenschap, eten, drinken enz.) dit alleen doen als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

Hij moet de regel kennen. Als hij de regel niet kent dan verbreekt het zijn vasten niet, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Ramadan: Het Gezin en de Ramadan

Ramadan: Het Gezin en de Ramadan

Tijdens deze gezegende maand, hebben de vader en de moeder een rol te vervullen in het optimaal benutten van deze tijd, en we kunnen ouders de volgende adviezen aanbieden:

  • Controleer het vasten van de kinderen en moedig degenen aan die hierin tekortschieten.

vrijdag 2 augustus 2013

Ramadan: Buitensporigheid in voedsel en drank tijdens de Ramadan

Ramadan: Buitensporigheid in voedsel en drank tijdens de Ramadan

 
Buitensporigheid is in alle dingen iets wat afkeurenswaardig is en het is niet toegestaan, voornamelijk in voedsel en drank. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“...en eet en drinkt, maar overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.”
(al-A’raaf 7:31)


Ramadan: Het nachtgebed tijdens de Ramadan

Ramadan: Het nachtgebed tijdens de Ramadan
Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) heeft gezegd:

“De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) spoorde ons altijd aan om ’s nachts te bidden in de Ramadan, zonder het verplicht te maken. Dan zei hij: ‘Degene die ’s nachts bidt in de Ramadan vanuit geloof en de hoop op beloning, al zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.’ Toen de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) overleed, ging het er zo aan toe (Tarawih werd niet gemeenschappelijk gebeden) en zo bleef het tijdens de khilafah van Abu Bakr (radiAllahu ‘anhu) tot het begin van de khilafah van ‘Umar (radiAllahu ‘anhu).” (al-Bukhari 226; Muslim 1662)


Ramadan: Bepalen van het begin en het einde van de Ramadan

Ramadan: Bepalen van het begin en het einde van de RamadanIeder jaar weer is de begin en de einddatum van de Ramadan een groot twistpunt onder de moslims. Sommige moslims laten het afhangen van astronomische berekeningen die al ruim van te voren vastgesteld kunnen worden, terwijl andere moslims zich blijven houden aan de wijze waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) altijd het begin en het einde van de Ramadan vaststelde: het kijken naar de maan met het blote oog.

donderdag 1 augustus 2013

Ramadan: Waarom Lailatul Qadr?

Ramadan: Waarom Lailatul Qadr?
Lailatul Qadr heeft verschillende kenmerken die deze nacht zo bijzonder maken en door bekend te zijn met deze kenmerken, weten we waarom we deze nacht volop zouden moeten benutten. Het is een nacht die we niet aan onszelf voorbij zouden moeten laten gaan, maar waarom eigenlijk?
Bijzonderheden van Lailatul Qadr


  • De bijzonderheden van Lailatul Qadr zijn:

Ramadan: Tekenen van Lailatul Qadr

Ramadan: Tekenen van Lailatul Qadr
Sheikh Uthaymien (moge Allah hem genadig zijn) heeft ons op basis van de Koran en de Sunnah verteld over de tekenen van Lailatul Qadr. Toen hij gevraagd werd over de tekenen van Lailatul Qadr zei hij dat het een kalme nacht is. 


Ramadan: Surah Qadr

Ramadan: Surah QadrAllah heeft ons in de Koran bekend gemaakt met een nacht die beter is dan duizend maanden. Hij zegt in de Koran: ‘Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Laylatul Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest (jibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering.’ Deze waardevolle nacht is Laylatul Qadr, een bijzondere nacht waarin iedereen zijn of haar aanbidding zou moeten vermeerderen om aanspraak te maken op de vergeving en een gigantische beloning van Allah.
Betekenis van Surah Qadr