Translate

zaterdag 31 maart 2012

De positie van de vrouw in de Islam

De positie van de vrouw in de IslamEnkele feiten met betrekking tot de vrouw

Niemand ontkent dat de vrouw in de loop der tijd veel heeft geleden. Sterker nog, de vrouw heeft als zondebok moeten fungeren binnen vele beschavingen. Er werden her en der zelfs bijeenkomsten gehouden om de ware aard van de vrouw te onderzoeken. Dit gegeven is een smet op het blazoen van de mensheid. Er is immers geen beschaving geweest of deze heeft de vrouw onderdrukt en allerlei vormen van leed toegebracht.

woensdag 28 maart 2012

Achtenswaardig was zij!

Achtenswaardig was zij!Onderweg naar mijn werk zag ik een auto-ongeluk, waarschijnlijk een auto die van de weg was geraakt. Ik was er als eerste bij. Ik stopte mijn auto, snelde richting de verongelukte wagen en bekeek deze van alle kanten. Ik keek naar binnen. Ik keek goed. Mijn hart ging tekeer, mijn handen trilden en mijn voeten waren aan de grond genageld. Ik had geen greep meer op mezelf.Mijn ogen schoten eerst vol, daarna brak ik in huilen uit. Een vreemd gezicht…de bestuurder van de auto lag dood bovenop het stuur. Zijn wijsvingerwas opgeheven, zijn ogen waren wijd open en naar de hemel gericht en de mooie glimlach op zijn door een vol baard omringd gezicht deed hem op de zon lijken… Nog vreemder was de kleine dochter die het leven al reeds achter zich had gelaten en die boven de rug van haar vader lag, met haar handen rondom zijn nek!

dinsdag 27 maart 2012

De geur van muskus kwam uit haar neus

De geur van muskus kwam uit haar neus

   
Een zuster vertelt in een interview dat zij had met het tijdschrift ‘al-Yamaamah’: “Een meisje van twintig jaar verongelukte. Ogenblikken voordat zij stierf werd haar nog gevraagd naar haar toestand. Zij antwoordde: Het gaat goed. Alle Lof zij Allah.” Maar kort daarna stierf zij. Zij werd vervolgens gebracht naar een kamer waar de dodenwassing voor haar werd verricht. Toen wij haar op een houten plank legden en begonnen met het verrichten van de wassing merkten wij op dat haar gezicht straalde en opgesierd werd door een glimlach. Het leek alsof zij sliep. Er waren geen verwondingen, botbreuken of bloedingen te zien. Het vreemde was dat toen wij haar wilden optillen om de wassing te voltooien een wit vloeistof uit haar neus droop dat de kamer opvulde met de geur van muskus. Verheven zij Allah! Het was werkelijk de geur van muskus. Allen riepen we: Allaahoe Akbar!” Mijn dochter die een vriendin was van het meisje dat was overleden begon te huilen.

maandag 26 maart 2012

De zwarte vrouw

De zwarte vrouwcAtaa' bin Abi Rabah overlevert:
"Ibn cAbbaas zei tegen mij: Zal ik jou een vrouw van de mensen van het paradijs laten zien?" Ik zei: "Jazeker." Hij zei: "Deze zwarte vrouw kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: "Ik lijd aan epileptische aanvallen (die veroorzaakt worden door djinn) en mijn lichaam raakt ontbloot. Roep Allah voor mij aan (om mij te genezen)!" De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen haar: "Als je wilt, wees geduldig en jij zult het paradijs betreden; en anders roep ik Allah aan om jou te genezen." Zij zei: "Ik zal geduldig blijven (en voegde toe), maar ik raak ontbloot. Roep Allah dan (alleen) aan dat ik niet ontbloot wordt." Hierop riep hij (vrede zij met hem) Allah voor haar aan. (al-Boechari)


zondag 25 maart 2012

Vrijheid lijkt mooi, maar het is een illusie

Vrijheid lijkt mooi, maar het is een illusie

Bismillahi Rahmani Rahiem

Beste redactie, hierbij stuur ik u mijn verhaal, in de hoop dat broeders en zuster en niet moslims er hun lering uit trekken.

Als ik terugkijk op vroeger, kan ik me herinneren dat ik mijn familie over vreemde zaken hoorde praten. Ik vind het niet nodig om hierover in details te treden. Pas vanaf het moment dat de Islam als zondebok werd gebruikt, werd mij duidelijk waar die gesprekken van toen over gingen. Dit zal mij misschien onbewust negatief beïnvloed hebben.

zaterdag 24 maart 2012

Allah leidt naar Zijn Licht wie hij wil

Allah leidt naar Zijn Licht wie Hij wil

Drie jaar geleden zat ik twee jaar lang in een erg depressieve periode. Ik wou van alles doen, maar ik mocht niets van mijn ouders, althans zo leek het te zijn. Ik wilde meer vrijheid, zoals de westerse meisjes. Waarom moest ik dat stomme hoofddoekje op? Ik deed het op gegeven moment dan ook af. Ik haatte mezelf, ik haatte mijn ouders, ik haatte de wereld en nog erger ik haatte de Islam. Ik heb urenlang met psychologen gesproken. En ja, als je ze dat vertelt als Marokkaans meisje, geven ze je groot gelijk. 

vrijdag 23 maart 2012

De bekering van Aminah Assilmi

De bekering van Aminah Assilmi


Ik was bezig met het afronden van mijn universitaire graad voor de studie Vrijetijdsbesteding toen ik voor het eerst in contact kwam met moslims. Het was het eerste jaar dat we ons per computer konden inschrijven. Dit deed ik dan ook en ging vervolgens naar Oklahoma voor familiezaken. Dit duurde allemaal veel langer dan verwacht. Toen ik terugkwam was het semester al twee weken begonnen. Ik was niet bezorgd over het inhalen van de gemiste stof. Ik behoorde namelijk tot de besten van de klas. Al als student won ik tal van prijzen en concurreerde ik met professionals.

donderdag 22 maart 2012

Je vriendinnen zullen jou niet redden van de hel

Je vriendinnen zullen jou niet redden van de hel


Bismiellahi arrahmani arrahiem

Assalaamoe 3alaykoem warahmatoellahie wabarakatoeh,

Ik ben een meisje van 16 jaar alhamdoelilah en ik zou graag aan jullie mijn verhaal willen meedelen incha'allah. Gewoon vanwege het feit dat vele zusters in dezelfde positie hebben gezeten en zullen zitten. Hidjaab opdoen was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit in mijn leven had moeten nemen.

Het berouw van een zuster na het horen van de Koran

Het berouw van een zuster na het horen van de Koran


Dit is het verhaal van een zuster uit de Verenigde Arabische Emiraten over hoe zij haar weg terug heeft gevonden naar Allah. Deze zuster schrijft:

“Ik groeide op in een godsvruchtige omgeving met twee vrome ouders en was de enige dochter thuis. Zij deden altijd hun best om mij een goede opvoeding te geven en spoorden mij altijd aan om me te houden aan de voorschriften van Allah, in het bijzonder het gebed. Maar toen ik de pubertijd bereikte, begon ik af te glijden en volgde de valse beweringen en leugens die op alle mogelijke manieren gestimuleerd en gepropageerd worden door de vijanden van de Islam.

woensdag 21 maart 2012

Een brief aan mijn lieve zusters

Een brief aan mijn lieve zusters
   

 Aan:
Mijn lieve zuster

Van:
Oem Shaymaa’

Mijn lieve zuster,

Jij die nog niet ten prooi is gevallen aan de verleiding van jongens, jij die door Allah bewaard is gebleven voor deze misstap, wees Allah altijd dankbaar dat Hij jou heeft behoed voor datgene waarmee anderen jonge meiden en zelfs getrouwde vrouwen zijn beproefd.

maandag 19 maart 2012

Uitspraken om over na te denken - deel 3

Uitspraken om over na te denken - deel 31. “De blinde driften van de ziel kunnen slechts herkend worden door iemand die verankerd is geraakt in kennis, de Voorschriften en de Eigenschappen van Allah.”

2. “Wie geen ambitie heeft om stappen voorwaarts te maken, loopt achter zonder dat hij het doorheeft, want absolute stilstand bestaat niet.”

3. “Het is geen vereiste voor een geliefde van Allah om volledig zonder fouten te zijn.”

zondag 18 maart 2012

Uitspraken om over na te denken - deel 2

Uitspraken om over na te denken - deel 21. “Hoe meer een dienaar zich inspant in het verkrijgen van leiding en het uitnodigen naar Allah, hoe meer de dwazen zich zullen inspannen om hem te verleiden.”

2. “Wanneer men een daad perfectioneert, zal dit hem zwaar vallen.” 

3. “Het verkwisten van tijd, zal het licht der toezicht doden.”


zaterdag 17 maart 2012

Uitspraken om over na te denken - deel 1

Uitspraken om over na te denken - deel 11. “Iemands volmaaktheid uit zich in het verrichten van goede daden en het bezitten van juiste kennis.”

2. “De standvastigheid van een persoon in dit wereldse bepaalt de standvastigheid van zijn voeten over de Siraat in het Hiernamaals.”

3. “Wees niet verontrust vanwege het feit dat jij je alleen bevindt op het pad van de waarheid.”

vrijdag 16 maart 2012

De positie van het hart

De positie van het hart


 


De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een Moedghah (een vleeskauwsel), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart.”
(al-Boekhaari en Moeslim)

De goedheid van de harten

De goedheid van de harten
 

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 

“De (ware) gelovigen zijn zij wiens harten sidderen wanneer Allah wordt gedacht en als Onze verzen aan hun worden voorgedragen dan neemt hun geloof daarmee toe. En zij zijn degenen die op hun Heer vertrouwen.”
(Soerat al-Anfaal: 2)

donderdag 15 maart 2012

De opkomst van de Islam

De opkomst van de Islam

Een van de zelfsprekende en bovenal natuurlijke feiten is dat deze wereld door Allah is geschapen. En nog vanzelfsprekender is dat Allah deze wereld niet doelloos en voor niets heeft geschapen. Nutteloosheid is immers een eigenschap die niet past bij de dienaren, wat dan te denken van de Alwijze Heer. Zeker is ook dat Allah deze wereld heeft geschapen om het te besturen naar Zijn Wil en niet conform de wil van de dienaren.

woensdag 14 maart 2012

Zeven dingen die door Allah van schaduw voorzien worden

Zeven dingen die door Allah van schaduw voorzien worden


Tot de zeven mensen die door Allah van schaduw voorzien worden op de Dag dat er geen schaduw is behalve zijn schaduw behoort: “Een man die door een aantrekkelijke vooraanstaande vrouw uitgenodigd wordt om overspel te plegen, maar antwoordt: ,,Waarlijk, ik vrees Allah.”

dinsdag 13 maart 2012

Wat moet ik tegen Hem zeggen?

Wat moet ik tegen Hem zeggen?Een man genaamd Abu Abdullah vertelt: Ik weet niet hoe ik een ervaring die ik een tijdje geleden heb meegemaakt moet vertellen, een verhaal dat mijn hele leven op z'n kop heeft gezet. De waarheid is dat ik nooit besloten zou hebben om het te vertellen, ware het niet dat ik een verantwoordelijkheid voel tegen- over Allah. Een verantwoordelijkheid om met mijn verhaal de jonge mannen die Allah ongehoorzaam zijn te waarschuwen en als waarschuwing voor de jonge vrouwen die een valse droom of fantasie naleven "liefde" genaamd. Wij waren een groep van drie vrienden, het enige wat wij gemeen hadden was onge- hoorzaamheid (aan Allah) en dat we dwalende waren. Nou, eigenlijk waren we met vier, de shaytan was de vierde. 

maandag 12 maart 2012

Dialoog met de shaytaan

Dialoog met de shaytaan

 

 

Een willekeurige dienaar van Allah zei: “In een donkere nacht ben ik eens in discussie geraakt met de vervloekte shaytaan, toen ik opeens de oproep tot het Fadjr-gebed hoorde en ik mij naar de moskee wilde begeven. 


zondag 11 maart 2012

Vrouwebesnijdenis: verboden of toegestaan?

Vrouwenbesnijdenis: verboden of toegestaan?
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
 
De geleerden zijn het er unaniem over eens dat Allah het heeft verboden het menselijke lichaam in welke vorm dan ook schade toe te berokkenen. Om deze reden heeft Allah in alle Hemelse wetgevingen voorgeschreven dat degene die het menselijke lichaam beschadigt, welke Allah heeft veredeld en bevoorrecht boven velen van zijn schepselen, een boetedoening moet ondergaan.

Homoseksualiteit en ontucht

Homoseksualiteit en ontucht
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
 
De Islam heeft, zoals alle eerdere hemelse Boeken, alle vormen van buitenechtelijke relaties verboden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En degenen die hun kuisheid bewaken, behalve tegenover hun echtgenotes of hun slavinnen, dan worden zij niet verweten.”
(Soerat al-Moe’minoen: 5-6)

woensdag 7 maart 2012

Het Islamitische oordeel over muziek en muziekinstrumenten

Het Islamitische oordeel over muziek en muziekinstrumenten

O moslims, vrees Allah, de Verhevene en weet dat jullie geschapen zijn voor het tot stand brengen van een gewichtige zaak en klaargestoomd zijn om een grootse daad uit te voeren. Jullie zijn geschapen om Allah te aanbidden, zijn geboden naar beste behoren op te volgen en uit de buurt te blijven van Zijn verboden. Alle zaken die ten voordele komen van dit doel heeft Hij ons voorgeschreven en alles wat zich als obstakel kan opwerpen op de weg van aanbidding heeft Hij ons verboden.

dinsdag 6 maart 2012

De Islam verwerpt rente

De Islam verwerpt rente
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.

Ribaa staat voor het afdragen van rente over geleend kapitaal om uitstel van betaling te krijgen. De naam die aan deze vorm van Ribaa wordt gegeven is Ribaa an-Nasie’ah. Er bestaan ook andere vormen van Ribaa, maar over het algemeen is Ribaa in al haar gedaantes verboden binnen de Islam. Deze wordt zelfs geschaard onder de allergrootste zonden. Het is voldoende om te weten dat Allah de oorlog heeft verklaard aan degenen die zich daaraan vergrijpen en hen totale vernietiging in het vooruitzicht heeft gesteld. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

maandag 5 maart 2012

Het geloof in de Laatste Dag

Het geloof in de Laatste Dag
Het geloven in de Laatste Dag is een van de hoekstenen van het geloof en altijd een belangrijk onderdeel geweest van de leer van alle profeten.

Geloof houdt in: geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de Laatste Dag en de voorbestemming, het goede en het slechte daarvan.


zondag 4 maart 2012

Bij de vijg en de olijf {Koran Surah 95 : Ayah 1}

Bij de vijg en de olijf {Koran Surah 95 : Ayah 1}Olijven (zaytoun) hebben verschillende voordelen voor de gezondheid; ze zijn rijk aan vitames (vooral vitamine E), mineralen, onverzadigde vetten en anti-oxidanten. Hun hoge voedingswaarden helpt ziektes te bestrijden zoals kanker, artritis, constipatie en astma. Het is geen wonder dat Allah (swt) heeft gezworen bij de olijf in de Qur'an:

zaterdag 3 maart 2012

Surah Al Qaf nader bekeken

Surah Al Qaf nader bekeken

 Verbaasd zijn ze dat er uit hun midden een waarschuwer tot hen is gekomen, de ongelovigen zeggen dat dat onmogelijk is en een verbazingwekkende zaak is, de gedachten dat als we dood zijn en tot stof zijn geworden en dan weer opgewekt worden door onze Heer Allah kan er bij hun niet in dat lijkt de ongelovige onmogelijk. Maar kijken zij wel verder dan hun neus lang is?

vrijdag 2 maart 2012

Uitleg van Ayat El Koersie

Uitleg van Ayat El Koersie
"Niets behalve de dood kan diegene weerhouden van het Paradijs die na iedere fajr gebed
Ayat El Koersie reciteert"

" Als de dood er niet was, zou een ieder die Ayat El Koersie reciteert na iedere fajr gebed, rechtstreeks naar het Paradijs gaan"

donderdag 1 maart 2012

De correcte Hijaab

 De correcte Hijaab

Vrouwen die korte, strakke of doorschijnende kleding dragen

Eén van de manieren waarop onze vijanden ons in moderne tijden aanvallen, is door middel van de mode die zij ontwerpen en promoten en die populair is geworden bij Moslims. Deze mode bedekt niets, omdat zij zo kort, doorschijnend of strak is. Veel van deze kleding is zelfs zo ongepast om te dragen bij andere vrouwen of mahram! De Profeet (vzmh) vertelde ons dat dit soort kleding zou verschijnen tussen de vrouwen van de laatste tijd.