Translate

maandag 25 augustus 2014

Shaytaan en zijn nakomelingen

Shaytaan en zijn nakomelingenAllah, de Verhevene, zegt:

“Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen…?”
(Soerat al-Kahf: 50)


“Het woord Dhoerriyyah (nakomelingen) in dit vers geeft aan dat de Shaytaan nakomelingen heeft. Zoals je kunt zien staat de bewering dat hij geen nakomelingen heeft haaks op dit vers. Alles wat duidelijk in tegenstrijd is met de Koran is ongetwijfeld vals. Maar er is geen duidelijke tekst over de manier waarop zijn nakomelingen voortgebracht worden. De geleerden verschilden van mening of dit via een huwelijk of op een andere manier gebeurt. Ash-Shacbie zei: “Een man vroeg mij of Iblies een vrouw heeft. Ik zei: “Dat is een huwelijksfeest dat ik nooit heb bijgewoond!” Vervolgens herinnerde ik mij het vers (interpretatie van de betekenis):


zondag 17 augustus 2014

De gelukkigen

De gelukkigenDe gelukkigen zijn degenen die met zichzelf bezig zijn in plaats van met anderen. Ze houden zich juist bezig met het verbeteren van hun harten en het rechtzetten van hun tekortkomingen. Zij roepen zichzelf ter verantwoording alvorens zij ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels.

woensdag 13 augustus 2014

Redenen van fitna's

Redenen van fitna's Door bewust te zijn van fitna’s kan een persoon deze vermijden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Houd jullie vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide, rechtschapen kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan vast, bijt erin met jullie achterste kiezen en hoed jullie voor de nieuwlichterijen.”


(Aboe Daawoed en at-Tirmidhi)


zaterdag 9 augustus 2014

Standvastig blijven op de Weg van Allah

Standvastig blijven op de Weg van AllahStandvastigheid is enkel en alleen afkomstig van Allah, de Verhevene. Niemand kan dit verkrijgen middels eigen kracht of wil. Het betreft hier een grote Gunst en Geschenk van Allah. Niemand is in staat om dit aan iemand te geven, behalve Allah, de Verhevene.