Translate

woensdag 31 juli 2013

Ramadan: Dua Lailatul Qadr

Ramadan: Dua Lailatul Qadr‘Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering.’ Zoals we in dit Koranvers (Surah Al-Qadr) kunnen zien, is Lailatul Qadr een bijzondere nacht, die geen gelijke kent. Tijdens deze nacht, die valt in de laatste 10 nachten van de Ramadan, zouden we onze daden van aanbidding moeten vermeerderen, waaronder onze smeekbeden (dua).

Ramadan: Wanneer is Lailatul Qadr?

Ramadan: Wanneer is Lailatul Qadr?Lailatul Qadr, de waardevolle nacht waarin de aanbidding centraal zou moeten staan vanwege de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Degene die tijdens Lailatul Qadr opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.”

(Bukharie en Muslim)


  • Maar wanneer is Lailatul Qadr?

Ramadan: Wat is Lailatul Qadr?

Ramadan: Wat is Lailatul Qadr?Lailatul Qadr is een zeer gezegende nacht, in een zeer gezegende maand, in de Ramadan. Lailatul Qadr heeft haar naam te danken aan de grote waarde  en de verhevenheid die deze nacht met zich mee brengt. Tijdens deze nacht worden er zaken voorbeschikt, beloningen voor goede daden worden vermenigvuldigd en slechte daden worden uitgewist. Deze nacht is beter dan 1000 maanden en het was in deze nacht dat de Koran voor het eerst geopenbaard werd aan onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). En het is in deze nacht dat de edele Engelen neerdalen naar aarde.

dinsdag 30 juli 2013

Ramadan: Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)

Ramadan: Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)Allah (Subhana Wa Ta'ala) zegt in de Heilige Koran:

{1} In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle {2} Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. {3} Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? {4} De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. {5} Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) {6} "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.
[Heilige Koran : Surah 97]


Ramadan: Koran memoriseren: 10 tips voor bij het leren

Ramadan: Koran memoriseren: 10 tips voor bij het leren
“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.”
(Tirmidhi)

Wie wil deze beloning, die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) aan ons bekend maakte, nou niet ontvangen? Hierbij een aantal tips voor Koran memoriseren.


maandag 29 juli 2013

Ramadan: Is het uitlezen van de Koran in de Ramadan verplicht?

Ramadan: Is het uitlezen van de Koran in de Ramadan verplicht?


Sheikh Othaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd eens gevraagd of het verplicht is voor de vastende persoon om de Koran uit te lezen tijdens de Ramadan.

Het antwoord van Sheikh Othaymien (moge Allah hem genadig zijn) was:

Ramadan: Leerstellingen uit vers 183 in Surah Al-Baqarah

Ramadan: Leerstellingen uit vers 183 in Surah Al-Baqarah
Allah zegt in de Koran, in een interpretatie van de betekenis:

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen (taqwa verkrijgen).”
(2:183)


  • Wat kunnen we uit dit Koran vers leren?

zondag 28 juli 2013

Ramadan: Koran lezen tijdens de Ramadan

Ramadan: Koran lezen tijdens de Ramadan
''Sheikh Othaymien (moge Allah tevreden met hem zijn) werd eens gevraagd of het verplicht is voor de vastende om de hele Koran uit te lezen tijdens de Ramadan. Hij antwoordde dat het geen verplichting is, maar dat hij een groot deel van de Koran zou moeten lezen tijdens de Ramadan, omdat dat tot de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was gewend om iedere Ramadan de Koran samen met Jibriel te lezen.''
(Majmoo Fatawa Ibn Othaymien, 20/516)


Ramadan: Allah belast ons niet boven ons vermogen

Ramadan: Allah belast ons niet boven ons vermogen
Een korte herinnering aan de Barmhartigheid van Allah. Allah zegt in de Koran: “Voor een zeker aantal dagen (geldt het vasten), maar wie onder jullie ziek is of op reis is, vast een aantal andere dagen.” In dit Koran vers spreekt Allah over de plicht van het vasten en Hij verbindt aan deze plicht een termijn, namelijk: voor een zeker aantal dagen. Ook maakt Hij een uitzondering voor degenen die ziek zijn of op reis zijn. Zij mogen een ander aantal dagen vasten, zij mogen het vasten later inhalen, wanneer ze terug zijn van hun reis of weer beter zijn.

zaterdag 27 juli 2013

Ramadan: 10 slechte gewoontes voor en na de Ramadan

Ramadan: 10 slechte gewoontes voor en na de RamadanDe maand Ramadan is een bijzondere tijd waarin veel moslims zich tot Allah keren en hun aanbidding vermeerderen. Maar helaas zijn er ook veel mensen die dit alleen tijdens de Ramadan zelf doen. Voor en na de Ramadan doen ze niks aan het geloof. En ook zijn er zaken die steeds weer binnen de moslimgemeenschap opspelen. Daarom in dit artikel 10 slechte gewoonten voor en na de Ramadan, zodat we onszelf allemaal kunnen afvragen of die slechte gewoonten ook voor ons gelden.

Ramadan: Slechte gewoontes tijdens Ramadan

Ramadan: Slechte gewoontes tijdens Ramadan


De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en waarin vele moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden. Eveneens een tijd waarin een aantal slechte gewoonten telkens weer terugkomen. Hier een overzicht van enkele slechte gewoonten. Laten we onszelf afvragen welke van deze slechte gewoonten op ons van toepassing zijn en ervoor zorgen dat we deze slechte gewoonten kwijt raken.

donderdag 25 juli 2013

Ramadan: De deuren van berouw

Ramadan: De deuren van berouwAlle lofprijzingen komen toe aan Allah, de Genadevolle, de Berouwaanvaardende, de Vergever van zonden. Ik dank Hem, keer me tot Hem in berouw en zoek Zijn Vergeving. Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah, zonder partner en deelgenoot en ik getuig dat Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is, die begunstigd is met het beste van alle geopenbaarde Boeken. Oh Allah, laat Uw vredeszegeningen over hem neerdalen, en over zijn familie en metgezellen.

Ramadan: Taqwa verkrijgen door vasten

Ramadan: Taqwa verkrijgen door vastenHet hebben van godsvrucht (taqwa) is voor de vastende moslim zeer belangrijk. Allah zegt namelijk in de Koran, terwijl Hij spreekt over het vasten: “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen voor jullie was voorgeschreven, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn.” Het vasten leidt naar godsvrucht, naar taqwa en godsvrucht is een zeer goede eigenschap. Het is een eigenschap die iedere moslim moet bezitten. Goed dus om te weten hoe je het kunt verkrijgen.

Ramadan: Naar de moskee tijdens het vasten

Ramadan: Naar de moskee tijdens het vastenDe huizen van Allah, de moskeeën zijn goede plaatsen om onze tijd door te brengen, mits we onszelf niet schuldig maken aan ijdel en leugenachtig gepraat of nutteloze bezigheden. Het was zelfs de gewoonte van de metgezellen om naar de moskee te gaan tijdens het vasten.

Abul-Mutawakkil An-Naji heeft overgeleverd dat Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en zijn metgezellen gewend waren hun tijd door te brengen in de moskee, wanneer zij aan het vasten waren, om hun vasten te reinigen.

woensdag 24 juli 2013

Ramadan: Advies door Umar ibn Al-Khattab

Ramadan: Advies door Umar ibn Al-KhattabHet is overgeleverd dat Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) op de eerste nacht van de Ramadan het Magreb-gebed verrichtte en daarna (de mensen) gebood om te gaan zitten, waarna hij een korte toespraak hield met een nuttig Ramadan advies waar we allemaal iets aan hebben.


Ramadan: Een Ramadan planning maken

Ramadan: Een Ramadan planning makenEen Nederlands spreekwoord luidt: ''een goede voorbereiding is het halve werk'', en dat geldt ook voor de Ramadan. Door jezelf goed voor te bereiden op de Ramadan, zal je veel bewuster de Ramadan in gaan en veel beter weten wat je wilt en weten wat je moet doen. De Ramadan is een bijzondere maand met veel voortreffelijkheden, laat deze niet verloren gaan en bereid je voor.

dinsdag 23 juli 2013

Ramadan: Ideeën voor een betere Ramadan

Ramadan: Ideeën voor een betere RamadanOp zoek naar ideeën om jouw Ramadan beter te benutten? Dan ben je hier op de juiste pagina. We maken hier een verzameling van ideeën met kleine en grote daden om Allah te behagen. Zelf nog meer ideeën? Zet ze dan in de reacties of stuur ze naar ons toe via het contactformulier.
Ramadan ideeën

maandag 22 juli 2013

Ramadan: De Ramadan is meer dan vasten

Ramadan: De Ramadan is meer dan vastenWe weten dat het vasten tijdens de maand Ramadan verplicht is, maar het vasten is niet het enige wat ons bezig zou moeten houden tijdens deze prachtige maand. De voordelen die uit deze maand te halen zijn, zijn immers talrijk. Door alleen te vasten en voorbij te gaan aan andere voordelige aanbiddingen, doen we onszelf tekort. Let daarom op de volgende vormen van aanbidding, vooral tijdens deze maand.


Ramadan: Dua bij het verbreken vasten / iftar

Ramadan: Dua bij het verbreken vasten / iftarHet vasten behoort tot de zuilen van islam en het vasten is een goede wijze om Allah te aanbidden. Vasten kan in de maand Ramadan, wat een verplichting is, maar het kan ook buiten deze maand. Zo vastte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de maandagen en de donderdagen, de dertiende, de veertiende en de vijftiende dag van de islamitische maanden of op dagen waarop het aanbevolen is om te vasten, zoals de zes dagen van Shawaal en de dag van Arafah. Indien je gaat vasten en de tijd voor iftar is aangebroken, dan is het natuurlijk ook op zijn plaats om een islamitische smeekbede te verrichten, de smeekbede van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)


zondag 21 juli 2013

Ramadan: Salaat al Tarawih

Ramadan: Salaat al Tarawih


Tarawih betekent letterlijk "uitrusten" en is de naam van het gebed dat tussen de isha (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht.

In de Heilige Koran (Hoofdstuk 73 : Vers 1-6) staat hierover:

''In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. O gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor een korte tijd. De helft ervan of minder dan dat. Of maak het iets langer en zeg de Qoraan duidelijk en aandachtig op. Waarlijk Wij dragen u een gewichtig Woord op. Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.''

Ramadan: 25 tips

Ramadan: 25 tips
  • 1. Vast de maand Ramadan oprecht en met de intentie, verlangend naar de beloning van Allah (Subhana wa Ta'ala) zodat Hij jou voorgaande zonden vergeeft.

zaterdag 20 juli 2013

Ramadan: Vasten doe je met je hele lichaam

Ramadan: Vasten doe je met je hele lichaamVasten doe je niet alleen door van zonsopkomst tot zonsondergang niets te eten. Vasten doe je met je hele lichaam.


  • Het vasten van de ogen

Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah (Subhana Wa Ta'ala) niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen.

donderdag 18 juli 2013

Ramadan: Sadaqa (liefdadigheid) tijdens de Ramadan

Ramadan: Sadaqa (liefdadigheid) tijdens de Ramadan

De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam was de meest vrijgevige onder de mensen, en hij was gewend om nog vrijgeviger te zijn in de maand Ramadan. Hij verklaarde:

'De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan'.

Omdat met sadaqa in Ramadan hogere beloningen worden verkregen dan op overige dagen, zou een moslim zoveel mogelijk moeten geven. In de Qoraan staat hierover:

woensdag 17 juli 2013

Ramadan: Relatie tussen Schepper en mens

Ramadan: Relatie tussen Schepper en mensRamadan is een andere naam voor de niet te definiëren relatie tussen de Schepper en de mens. Ons wordt verteld dat je vast niet voor jezelf, maar voor de Schepper. Alles wat je op deze aarde doet is voor jezelf. Zelfs wanneer je denkt dat je anderen helpt, zelfs wanneer je denkt dat je jezelf helemaal opoffert voor een zaak of een persoon, doe je dat toch nog steeds voor jezelf en red je daarmee jezelf. 

dinsdag 16 juli 2013

Ramadan: De etiquette van eten en drinken

Ramadan: De etiquette van eten en drinken


  • Etiquette voor het eten:

  • 1

Het wassen van de handen


De handen moeten gewassen worden voor het eten zodat ze schoon zijn wanneer er mee gegeten wordt en men niet geschaad wordt door enig vuil dat op ze zou kunnen zitten.

maandag 15 juli 2013

Ramadan: Het inhalen van het vasten uitstellen tot de volgende Ramadan

Ramadan: Het inhalen van het vasten uitstellen tot de volgende RamadanDe imams zijn het erover eens dat degene die een aantal dagen van de Ramadan niet gevaste heeft, deze dagen in moet halen voordat de volgende Ramadan begint.

Als bewijs hebben ze de hadith van ‘Aishah (radiAllahu anha) geciteerd, die gezegd heeft:

“Ik had gewoonlijk nog vastendagen van de Ramadan tegoed en ik kon ze niet inhalen tot Sha’baan en dat was vanwege de positie van de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) [als echtgenoot].”

(Overgeleverd door al-Bukhari 1950 en Muslim 1146)


zondag 14 juli 2013

Ramadan: Een Herinnering aan Eenheid

Ramadan: Een Herinnering aan EenheidAbu Hurayrah (radiAllahu anhu) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei:

“Vast wanneer zij vasten, beëindig het vasten wanneer zij hun vasten beëindigen en offer op de dag dat zij offeren.”

(Overgeleverd door at-Tirmidhi (2/37). Shaykh al-Albaani heft het authentiek verklaard in as-Sahihah (nr. 224)


vrijdag 12 juli 2013

Ramadan: Tot welke groep behoor jij?

Ramadan: Tot welke groep behoor jij?
De Ramadan is de maand van vasten, bidden, vrijgevigheid, zelfreflectie, geduld en de Qur’aan. Er zijn vele groepen en wegen betreffende de maand Ramadan. Laten we kijken tot welke groep wij behoren.

De eerste groep: is een groep die de Ramadan ziet als een tijd van beperkingen en belemmeringen; een tijd van verbod op verlangens en lust. Ze denken niet na over de voordelen van de Ramadan. Je treft hen lui en vermoeid aan. Ze hebben veel moeite met het vasten terwijl ze door blijven gaan met roddelen, liegen en andere zonden. Ze zien het vasten als niets meer dan een obstakel voor hun verlangens.

woensdag 10 juli 2013

Ramadan: Hoe de Profeet Vastte in de Ramadan

Ramadan: Hoe de Profeet Vastte in de RamadanDe Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) begon niet met het vasten van de Ramadan totdat er een bevestigde waarneming van de maansikkel van de maand Ramadan was of met de getuigenis van twee betrouwbare moslims of van slechts één getuige. Maar als er geen waarneming of getuigenis was, of de dertigste dag van Sha’baan bewolkt was en de maansikkel niet gezien kon worden, dan voltooide hij dertig dagen van Sha’baan en begon daarna te vasten.


dinsdag 9 juli 2013

Ramadan in aantocht

Ramadan in aantocht
Salam Alaykum broeder en zusters. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat in sha Allah. Wat vliegt de tijd zeg!

Alweer Ramadan 2013! Elhamdulilah. Een gezegende maand voor alle Moslims. Gedurende de Ramadan zijn de poorten van de Hemel geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels geketend.

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"De Ramadan is tot jullie gekomen; een gezegende maand. Allah heeft het vasten ervan voor jullie verplicht gesteld. Gedurende (de Ramadan) zijn de poorten van de hemel geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels geketend. Eén nacht ervan, die beter is dan duizend maanden, behoort aan Allah toe. Degene die van het goede (van deze maand) weerhouden wordt, is waarlijk beroofd (van het goede)."
[Ahmad en An-Nasa'i]


vrijdag 5 juli 2013

Islamitische citaten #6

Islamitische citaten #6

  • ''Ik vraag Allah de mensen die hun mond sneller laten spreken, dan zij denken, veel wijsheid Insha Allah te schenken.''  • ''Subhana'Allah, we zijn blind voor als het om onze eigen fouten gaat, en zien alleen die van anderen!''