Translate

dinsdag 31 juli 2012

Ramadan: Taqwa verkrijgen door vasten

Ramadan: Taqwa verkrijgen door vastenHet hebben van godsvrucht (taqwa) is voor de vastende moslim zeer belangrijk. Allah zegt namelijk in de Koran, terwijl Hij spreekt over het vasten: “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen voor jullie was voorgeschreven, opdat jullie godsvruchtig zullen zijn.” Het vasten leidt naar godsvrucht, naar taqwa en godsvrucht is een zeer goede eigenschap. Het is een eigenschap die iedere moslim moet bezitten. Goed dus om te weten hoe je het kunt verkrijgen.

maandag 30 juli 2012

Ramadan: Naar de moskee tijdens het vasten

Ramadan: Naar de moskee tijdens het vastenDe huizen van Allah, de moskeeën zijn goede plaatsen om onze tijd door te brengen, mits we onszelf niet schuldig maken aan ijdel en leugenachtig gepraat of nutteloze bezigheden. Het was zelfs de gewoonte van de metgezellen om naar de moskee te gaan tijdens het vasten.

Abul-Mutawakkil An-Naji heeft overgeleverd dat Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en zijn metgezellen gewend waren hun tijd door te brengen in de moskee, wanneer zij aan het vasten waren, om hun vasten te reinigen.

zondag 29 juli 2012

Ramadan: Advies door Umar ibn Al-Khattab

Ramadan: Advies door Umar ibn Al-KhattabHet is overgeleverd dat Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) op de eerste nacht van de Ramadan het Magreb-gebed verrichtte en daarna (de mensen) gebood om te gaan zitten, waarna hij een korte toespraak hield met een nuttig Ramadan advies waar we allemaal iets aan hebben.


Ramadan: Een Ramadan planning maken

Ramadan: Een Ramadan planning makenEen Nederlands spreekwoord luidt: ''een goede voorbereiding is het halve werk'', en dat geldt ook voor de Ramadan. Door jezelf goed voor te bereiden op de Ramadan, zal je veel bewuster de Ramadan in gaan en veel beter weten wat je wilt en weten wat je moet doen. De Ramadan is een bijzondere maand met veel voortreffelijkheden, laat deze niet verloren gaan en bereid je voor.

zaterdag 28 juli 2012

Ramadan: Ideeën voor een betere Ramadan

Ramadan: Ideeën voor een betere RamadanOp zoek naar ideeën om jouw Ramadan beter te benutten? Dan ben je hier op de juiste pagina. We maken hier een verzameling van ideeën met kleine en grote daden om Allah te behagen. Zelf nog meer ideeën? Zet ze dan in de reacties of stuur ze naar ons toe via het contactformulier.
Ramadan ideeën

Ramadan: De Ramadan is meer dan vasten

Ramadan: De Ramadan is meer dan vastenWe weten dat het vasten tijdens de maand Ramadan verplicht is, maar het vasten is niet het enige wat ons bezig zou moeten houden tijdens deze prachtige maand. De voordelen die uit deze maand te halen zijn, zijn immers talrijk. Door alleen te vasten en voorbij te gaan aan andere voordelige aanbiddingen, doen we onszelf tekort. Let daarom op de volgende vormen van aanbidding, vooral tijdens deze maand.


vrijdag 27 juli 2012

Ramadan: Dua bij het verbreken vasten / iftar

Ramadan: Dua bij het verbreken vasten / iftarHet vasten behoort tot de zuilen van islam en het vasten is een goede wijze om Allah te aanbidden. Vasten kan in de maand Ramadan, wat een verplichting is, maar het kan ook buiten deze maand. Zo vastte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de maandagen en de donderdagen, de dertiende, de veertiende en de vijftiende dag van de islamitische maanden of op dagen waarop het aanbevolen is om te vasten, zoals de zes dagen van Shawaal en de dag van Arafah. Indien je gaat vasten en de tijd voor iftar is aangebroken, dan is het natuurlijk ook op zijn plaats om een islamitische smeekbede te verrichten, de smeekbede van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)


donderdag 26 juli 2012

Ramadan: 25 tips

Ramadan: 25 tips  • 1. Vast de maand Ramadan oprecht en met de intentie, verlangend naar de beloning van Allah (Subhana wa Ta'ala) zodat Hij jou voorgaande zonden vergeeft.

Ramadan: Vasten doe je met je hele lichaam

Ramadan: Vasten doe je met je hele lichaamVasten doe je niet alleen door van zonsopkomst tot zonsondergang niets te eten. Vasten doe je met je hele lichaam.


  • Het vasten van de ogen

Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah (Subhana Wa Ta'ala) niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen.

woensdag 25 juli 2012

Ramadan: Sadaqa (liefdadigheid) tijdens de Ramadan

Ramadan: Sadaqa (liefdadigheid) tijdens de Ramadan

De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam was de meest vrijgevige onder de mensen, en hij was gewend om nog vrijgeviger te zijn in de maand Ramadan. Hij verklaarde:

'De beste sadaqa is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan'.

Omdat met sadaqa in Ramadan hogere beloningen worden verkregen dan op overige dagen, zou een moslim zoveel mogelijk moeten geven. In de Qoraan staat hierover:

dinsdag 24 juli 2012

Ramadan: Relatie tussen Schepper en mens

Ramadan: Relatie tussen Schepper en mensRamadan is een andere naam voor de niet te definiëren relatie tussen de Schepper en de mens. Ons wordt verteld dat je vast niet voor jezelf, maar voor de Schepper. Alles wat je op deze aarde doet is voor jezelf. Zelfs wanneer je denkt dat je anderen helpt, zelfs wanneer je denkt dat je jezelf helemaal opoffert voor een zaak of een persoon, doe je dat toch nog steeds voor jezelf en red je daarmee jezelf. 

Ramadan: De etiquette van eten en drinken

Ramadan: De etiquette van eten en drinken


  • Etiquette voor het eten:

  • 1

Het wassen van de handen


De handen moeten gewassen worden voor het eten zodat ze schoon zijn wanneer er mee gegeten wordt en men niet geschaad wordt door enig vuil dat op ze zou kunnen zitten.

maandag 23 juli 2012

Ramadan: Het inhalen van het vasten uitstellen tot de volgende Ramadan

Ramadan: Het inhalen van het vasten uitstellen tot de volgende RamadanDe imams zijn het erover eens dat degene die een aantal dagen van de Ramadan niet gevaste heeft, deze dagen in moet halen voordat de volgende Ramadan begint.

Als bewijs hebben ze de hadith van ‘Aishah (radiAllahu anha) geciteerd, die gezegd heeft:

“Ik had gewoonlijk nog vastendagen van de Ramadan tegoed en ik kon ze niet inhalen tot Sha’baan en dat was vanwege de positie van de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) [als echtgenoot].”

(Overgeleverd door al-Bukhari 1950 en Muslim 1146)


zondag 22 juli 2012

Ramadan: Salaat al Tarawih

Ramadan: Salaat al Tarawih


Tarawih betekent letterlijk "uitrusten" en is de naam van het gebed dat tussen de isha (nachtgebed) en de fadjr (ochtendgebed) wordt verricht.

In de Heilige Koran (Hoofdstuk 73 : Vers 1-6) staat hierover:

''In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. O gij die u omwikkelt! Sta op in de nacht voor een korte tijd. De helft ervan of minder dan dat. Of maak het iets langer en zeg de Qoraan duidelijk en aandachtig op. Waarlijk Wij dragen u een gewichtig Woord op. Voorwaar des nachts opstaan is de zekerste weg en geeft het Woord krachtige uitwerking.''

Ramadan: Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)

Ramadan: Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)Allah (Subhana Wa Ta'ala) zegt in de Heilige Koran:

{1} In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle {2} Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. {3} Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? {4} De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. {5} Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) {6} "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.
[Heilige Koran : Surah 97]


zaterdag 21 juli 2012

Ramadan: Een Herinnering aan Eenheid

Ramadan: Een Herinnering aan EenheidAbu Hurayrah (radiAllahu anhu) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei:

“Vast wanneer zij vasten, beëindig het vasten wanneer zij hun vasten beëindigen en offer op de dag dat zij offeren.”

(Overgeleverd door at-Tirmidhi (2/37). Shaykh al-Albaani heft het authentiek verklaard in as-Sahihah (nr. 224)


vrijdag 20 juli 2012

Ramadan: Tot welke groep behoor jij?

Ramadan: Tot welke groep behoor jij?
De Ramadan is de maand van vasten, bidden, vrijgevigheid, zelfreflectie, geduld en de Qur’aan. Er zijn vele groepen en wegen betreffende de maand Ramadan. Laten we kijken tot welke groep wij behoren.

De eerste groep: is een groep die de Ramadan ziet als een tijd van beperkingen en belemmeringen; een tijd van verbod op verlangens en lust. Ze denken niet na over de voordelen van de Ramadan. Je treft hen lui en vermoeid aan. Ze hebben veel moeite met het vasten terwijl ze door blijven gaan met roddelen, liegen en andere zonden. Ze zien het vasten als niets meer dan een obstakel voor hun verlangens.

Ramadan: Hoe de Profeet vastte in de Ramadan

Ramadan: Hoe de Profeet Vastte in de RamadanDe Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) begon niet met het vasten van de Ramadan totdat er een bevestigde waarneming van de maansikkel van de maand Ramadan was of met de getuigenis van twee betrouwbare moslims of van slechts één getuige. Maar als er geen waarneming of getuigenis was, of de dertigste dag van Sha’baan bewolkt was en de maansikkel niet gezien kon worden, dan voltooide hij dertig dagen van Sha’baan en begon daarna te vasten.


donderdag 19 juli 2012

Ramadan in aantocht

Ramadan in aantocht


Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei:

"De Ramadan is tot jullie gekomen; een gezegende maand. Allah heeft het vasten ervan voor jullie verplicht gesteld. Gedurende (de Ramadan) zijn de poorten van de hemel geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels geketend. Eén nacht ervan, die beter is dan duizend maanden, behoort aan Allah toe. Degene die van het goede (van deze maand) weerhouden wordt, is waarlijk beroofd (van het goede)."
[Ahmad en An-Nasa'i]


dinsdag 17 juli 2012

Eer de ouders

Eer de ouders
Het onderhouden van de familiebanden heeft invloed in dit leven en in het Hiernamaals. Dus als het onderhouden van deze banden één van de redenen is die de levensduur verlengen en het levensonderhoud vermeerderen, dan is het nog gepaster om de ouders te eren omdat zij het dichtst van alle familieleden zijn. Het eren van de ouders is daarom ook een reden voor Allah om je levensduur te verlengen en je levensonderhoud te vermeerderen. Net als dat het ongehoorzaam zijn aan de ouders een reden is om de levensduur te verkorten en het levensonderhoud te verminderen. De beloning of bestraffing ziet op de daad die men verricht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

maandag 16 juli 2012

Gelovigen zijn elkanders spiegel

Gelovigen zijn elkanders spiegelIn de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Moge vrede en zegeningen op onze Profeet Mohamed, diens familie en metgezellen zijn.

Op gezag van Aboe Hoerayrah is verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“De gelovige is de spiegel voor de gelovige.”

(Aboe Daawoed)


vrijdag 13 juli 2012

De moslim is trots op zijn religie!

De moslim is trots op zijn religie!


Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…en die zegt: “Voorwaar, ik behoor tot de moslims.”
(Soerat Foessilat: 33)


Dit vers toont aan dat een moslim trots dient te zijn. Tevens toont dit vers aan dat men zijn Islam en Imaan niet mag verbergen. Het kan namelijk gebeuren dat men onderworpen wordt aan een aantal situaties waarin hij dient uit te nodigen naar Allah, de Verhevene, en goede daden dient te verrichten.

woensdag 11 juli 2012

Advies voor wie zijn broeder niet groet

Advies voor wie zijn broeder niet groet

 


Als iemand langs zijn broeder loopt, is hij dan verplicht om hem te groeten? Wat is jullie antwoord hierop? Het antwoord is: “Ja dit is verplicht!”

Ik zie echter velen van jullie langs hun broeder lopen alsof hij langs een pilaar loopt. Hij groet hem niet en kijkt niet eens naar hem. Dit is fout! Een grote fout! Als een gewone man dit zou doen, zouden wij hem hierom bekritiseren. Wat dan te denken van een student van kennis? En wat schaadt het jou als je de Islamitische vredesgroet uitspreekt? Hoeveel beloningen krijg je hiervoor terug? Wel tien beloningen! En dit is de hele wereld waard. Tien beloningen!

dinsdag 10 juli 2012

Verlichting in het gezicht – deel 2

Verlichting in het gezicht – deel 2De Profeet (vrede zij met hem) heeft deze drie kenmerken opgenoemd, omdat deze kenmerken de harten doen verbeteren en de zielen doen bijschaven. Door dit te ervaren en zich er met het hart aan vast te klampen, verdient de moslim het om de overvloedige Beloningen en grootse Vergoedingen binnen te halen, zoals vermeld staat in de overlevering.

maandag 9 juli 2012

Verlichting in het gezicht – deel 1

Verlichting in het gezicht – deel 1Het beste waarmee de tijden gevuld kunnen worden en waarmee de zielen zich bezig kunnen houden, is het opdoen van islamitische kennis en het bestuderen van het Boek en de Soennah. Hierin bevindt zich de kalmte van de zielen, de rust van het hart en de gemoedsrust van de geest. Hiermee kan men onderscheid maken tussen de Waarheid en de valsheid, Halaal en Haraam en de leiding en de dwaling. En hiermee gaat men Allah tegemoet met stevige stappen en een tot rust gekomen hart. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

zaterdag 7 juli 2012

Je moet deze man kennen!

Je moet deze man kennen!Wat mij betreft ben je atheïst, agnost of behoor je tot één van de vele religieuze denominaties die op dit moment bestaan. Of je nu communist of een liefhebber van democratie bent. Wat je ook bent en welke religie je ook belijdt, toch moet je deze man kennen.

Hij was zonder meer de meest uitzonderlijke man die ooit op deze wereld heeft geleefd. Hij predikte een religie, richtte een staat op, kwam met een morele code, bracht tal van sociale en politieke veranderingen teweeg, stichtte een dynamische en krachtige gemeenschap die zijn leerstellingen in de praktijk bracht en uitdroeg naar anderen en hij bracht een ware revolutie teweeg onder de mensheid, één die tot de einde van de mensheid zal blijven bestaan.

vrijdag 6 juli 2012

Elf bewijzen dat Mohammed een ware Profeet is

Elf bewijzen dat Mohammed een ware Profeet is

 Broeders en zusters overal! Met dit stuk wil ik mij niet slechts richten tot de volgelingen van de Islam, maar tot iedere man, vrouw, jongen en meisje.

Mijn broeders en zusters overal! Jullie moeten weten dat de Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ongelovige, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen

woensdag 4 juli 2012

Het uitnodigen naar de Islam

Het uitnodigen naar de Islam
Allah heeft de mensheid geschapen en heeft hen met een reden op aarde geplaatst. Hij heeft de mensheid voorzien van datgene wat zij nodig hebben aan eten, drinken en kleding. Hij heeft verschillende levenswijzen (Openbaringen) in verschillende tijdperken neergezonden. Het succes van de mensheid en haar gelukzaligheid in elke plaats en tijd, zal slechts bewerkstelligd worden door Allah's geopenbaarde levenswijze in acht te nemen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”
(soerat al-Ancaam: 153)

dinsdag 3 juli 2012

Het bepalen van de tijd voor het Ishaa-gebed

Het bepalen van de tijd voor het Ishaa-gebed

   


In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah Mohammed.

Omdat ieder jaar, vanaf halverwege de maand mei tot aan het begin van de maand augustus, de moslims voor hetzelfde probleem komen te staan aangaande de precieze tijd van het cIshaa’-gebed in Nederland en andere nabijgelegen landen heb ik besloten middels dit schrijven het één en ander hieromtrent te verduidelijken. Dit probleem is het gevolg van de uiteenlopende astronomische tijdbepalingen van het cIshaa’-gebed. Sommigen menen dat de tijd van het cIshaa’-gebed slechts een aantal minuten verwijderd is van het Fadjr-gebed. Anderen menen weer dat de tijd van het cIshaa’-gebed helemaal niet vastgesteld kan worden.

maandag 2 juli 2012

Regels inzake menstruatie en kraambloeding

Regels inzake menstruatie en kraambloeding

    

Al-Hayd is zoals bekend menstruatiebloed. De shariecah kent hiervoor geen maximum of minimum tijdsduur maar gaat uit van het aantal dagen dat een vrouw gewoonlijk ongesteld is.

An-Nifaas staat voor kraambloeding. De maximum tijdsduur hiervoor is veertig dagen. Oem Salamah overlevert:

“Een vrouw die pas bevallen was, onthield zich (van het vasten en het bidden), in de tijd van de Profeet, veertig dagen.”

(Sahih Soenan Ibn Maadjah)


zondag 1 juli 2012

Het gevaar van roken

Het gevaar van roken

 

Roken is ongeveer vijfhonderd jaar geleden door de Spaanse veroveraars in Amerika ‘ontdekt’ en weer mee terug genomen naar hun thuisland. Vanuit Spanje spreidde deze gewoonte zich uit over de rest van Europa. Ongeveer honderd jaar daarna raakte het ook bekend bij de moslims. Terwijl het Westen al langer op de hoogte is van de gevaren van het roken en het probeert terug te dringen, is het roken in onze moslimlanden jammer genoeg uitgegroeid tot een wijdversprijd verschijnsel.