Translate

vrijdag 31 augustus 2012

Wijze woorden

Wijze woorden


  • Bemoei je niet met andermans zaken, tenzij die daarom vraagt

Te vaak denken we aan het gedrag van anderen en verspillen we onze tijd met negatieve gedachten die ons worden ingegeven door Sjaytaan (het kwade). De meesten van ons veroorzaken hun eigen problemen door zich steeds te mengen in andermans zaken. Daardoor ontkennen zij het bestaan van individuele verschillen, die ieder van ons juist tot een unieke persoonlijkheid maken.
  • Vergeef en vergeet

Door steeds maar naar het verleden te blijven kijken geven we voedsel aan onze gevoelens van wrok. Het leven is te kort om onze tijd met zulke trivialiteiten te verdoen. Vergeef, vergeet en kijk naar de toekomst. Liefde bloeit door geven en vergeven.  • Wees niet eerzuchtig

Vandaag word je geprezen omdat je invloed hebt en de mensen je proberen te gebruiken, maar zodra je invloed is verdwenen zullen je daden vergeten worden en zullen de mensen allerlei fouten en tekortkomingen in je gedrag proberen te vinden. Waarom zou je jezelf willen doden door roem na te streven? De enige erkenning die je zou moeten nastreven is die van God de Verhevene.


  • Wees niet jaloers
Als bepaald is dat je rijk of intelligent zult zijn of er goed uit zult zien, zal niets ter wereld dat kunnen verhinderen. Niemand kan je echter te hulp kunnen komen als dat niet zo is. Je zult er niet beter van worden wanneer je anderen vanwege je tekortkomingen verwijten maakt. Benijd iemand vanwege zijn taqwa (godsvrees), maar beklaag hem vanwege zijn wereldse successen en zeg alhamdoelillah (geprezen zij God).

  • Neem niet meer hooi op je vork dan je kan dragen

Ken je beperkingen. Waarom zou je je zorgen vergroten door zaken aan te pakken die je krachten te boven gaan? Je zult geen innerlijke rust kennen door te proberen je grenzen te overschrijden.

  • Bid regelmatig

Het gebed geeft de geest rust en helpt afleidende gedachten te verdrijven. Wanneer je regelmatig bidt, dan zal je geest tevreden worden. Bedenk dat alles gebeurt zoals het gebeuren moet omdat God de Verhevene het zo wil.
  • Ledigheid is des duivels oorkussen

Alle slechte daden komen voort uit een ledige geest. Houd je geest dus bezig met positieve zaken. Zeg soebhaan Allah (verheven is God), alhamdoelillah (geprezen is God) of Allahoe akbar (God is de grootste). Gedenk God of zeg een klein gebed op dat soort momenten.

  • Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt verzorgen

Je kunt nooit voldoende plannen omdat je niet kunt anticiperen op alles wat er in de toekomst zal gebeuren. Deel je tijd in en doe de dingen die je moet doen.Muhammad Yahya

2 opmerkingen:

Laat een reactie achter ...