Translate

dinsdag 14 augustus 2012

Ramadan: Het gezin en de Ramadan

Ramadan: Het Gezin en de Ramadan

Tijdens deze gezegende maand, hebben de vader en de moeder een rol te vervullen in het optimaal benutten van deze tijd, en we kunnen ouders de volgende adviezen aanbieden:

 • Controleer het vasten van de kinderen en moedig degenen aan die hierin tekortschieten.


 • Herinner hen aan de ware aard van het vasten en dat het niet slechts het opgeven van eten en drinken is maar een middel om taqwa (godvrezendheid) te verkrijgen en een mogelijkheid voor vergeving van zonden en om te worden gecorrigeerd.

 • Leer hen de etiquette en de regels voor het eten, zoals het eten met de rechterhand van wat direct voor hen ligt. Herinner hen eraan dat buitensporigheid haram is en schadelijk voor het lichaam. • Laat hen niet te veel tijd aan het eten van iftaar besteden zodat ze het gemeenschappelijk bidden van Maghrib niet missen.

 • Herinner hen aan de situatie van de armen en behoeftigen die nog geen mondvol eten kunnen vinden om de honger te stillen. Herinner hen aan de situatie van degenen die gemigreerd zijn of strijden in jihad omwille van Allah.

 • Samenkomsten vormen een mogelijkheid om familieleden samen te brengen en de familiebanden aan te halen. Dit gebruik bestaat nog steeds in sommige landen en het is een kans om familieleden te verzoenen en verbroken banden te herstellen.

 • Help de moeder met het bereiden van voedsel en met opruimen.

 • Herinner hen eraan om qiyaam (tarawih) te bidden en zich erop voor te bereiden door niet teveel te eten en zich op tijd klaar te maken om het gebed in de moskee te verrichten.

 • De ouders moeten het gezin herinneren aan de barakah (zegening) van suhoor en dat het een persoon de kracht geeft om te vasten.

 • Laat genoeg tijd toe voor het Fajr-gebed zodat degenen die Witr niet gebeden hebben dit nog kunnen doen en zodat degenen die hun gebed uitgesteld hebben tot het eind van de nacht kunnen bidden en zodat iedereen du’a kan verrichten voor zijn Heer zoals hij wenst. • Besteed aandacht aan het tijdig gezamenlijk bidden van Fajr in de moskee voor degenen voor wie dit vereist is. We hebben veel mensen gezien die aan het eind van de nacht wakker worden om te eten en dan terug naar bed gaan en het Fajr-gebed verwaarlozen.

 • Het was de gewoonte van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) om in de laatste tien dagen van de Ramadan ’s nachts op te blijven en zijn gezin wakker te maken. Dit wijst erop dat het gezin aandacht zou moeten besteden aan het optimaal benutten van deze gezegende tijd door dingen te doen die Allah (Soubhanahu wa Ta’ala) verblijden.

 • Er kunnen kleine kinderen in het huis zijn die aangemoedigd moeten worden om te vasten. De ouders zouden hen dus aan moeten sporen om op te staan voor suhoor en ze zouden hen aan moeten moedigen om te vasten door hen te prijzen en een beloning te geven aan degene die de hele maand vast, of de helft ervan, enzovoorts.

Het is overgeleverd dat al-Rubayyi’ bint Mu’awwidh heeft gezegd: Op de ochtend van ‘Ashura’ stuurde de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) een boodschap aan de dorpen van de Ansaar:

“Degene die niet begonnen is met vasten, laat hem de rest van de dag niet eten en degene die de dag begonnen is met vasten, laat hem vasten.” Ze zei: We vastten en lieten onze kinderen vasten [en namen hen mee naar de moskeeën] en we maakte speeltjes voor hen van wol en als één van hen zou huilen om eten, gaven we hem dat speeltje tot iftaar.''
(Overgeleverd door al-Bukhaari 1859; Muslim 1136 – de woorden tussen [haakjes] zijn overgeleverd door Muslim)


Al-Nawawi heeft gezegd:

Deze hadith toont aan dat we onze kinderen moeten trainen om handelingen van aanbidding te verrichten en hen daaraan te laten wennen maar ze zijn niet verantwoordelijk. Al-Qaadi heeft gezegd:

''Het is overgeleverd van ‘Urwah dat het verplicht is voor hen om te vasten wanneer ze hiertoe in staat zijn. Dit is een fout die weerlegd is door de sahih hadith: “De Pen is opgegeven voor drie: voor het kind totdat het de adolescentie bereikt...” En Allah weet het het beste.
(Sharh Muslim, 8/14)


 • Indien mogelijk, zouden de vader en moeder het gezin in de Ramadan op ‘Umrah moeten nemen en dat is iets wat hen ten goede zal komen in het Hiernamaals want ‘Umrah tijdens de Ramadan heeft dezelfde beloning als Hadj. Het is beter om aan het begin van de Ramadan te gaan om de drukte te vermijden.

 • De man zou zijn vrouw niet moeten overbelasten met meer dan ze aankan van het bereiden van eten en lekkernijen. Veel mensen gebruiken deze maand om kunstige gerechten en dranken te bereiden en ze gaan daarin tot uitersten. Dit leidt af van de zoetheid van deze maand en het druist in tegen de reden van het vasten, wat het verkrijgen van vroomheid is.

 • De maand Ramadan is de maand van de Qur’aan dus stellen we voor dat elk gezin samenkomt om Qur’aan te lezen. De vader zou zijn gezin het reciteren van de Qur’aan moeten leren en hen helpen om de betekenissen van de verzen te begrijpen. Op dezelfde samenkomst kunnen ze ook een boek lezen over de regels en de etiquette van het vasten. Allah heeft vele geleerden en mensen die kennis zoeken in staat gesteld om boeken te schrijven die gebruikt kunnen worden voor het prediken en onderwijzen tijdens de Ramadan; de boeken zijn in drie delen verdeeld zodat een onderwerp elke dag gelezen kan worden en dit zal iedereen ten goede komen.

 • Ze zouden aangemoedigd moeten worden om aan hun buren en aan de armen uit te geven.

Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbas gezegd heeft:

“De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) was de meest gulle persoon en hij was op zijn gulst tijdens de Ramadan toen Jibril hem ontmoette. Hij ontmoette hem elke nacht en repeteerde de Qur’aan met hem. De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) was guller dan de blazende wind.”
(Overgeleverd door al-Bukhaari 6; Muslim 2308)


 • De ouders zouden hun familie en kinderen moeten weerhouden van het laat opblijven in de avond en het verspillen van hun tijd aan dingen die geen voordeel brengen, laat staan dingen die haram zijn.

 • Denk aan de samenkomst van het gezin in Allah’s Paradijs in het Hiernamaals en de grote vreugde van de ontmoeting daar onder de schaduw van Zijn troon. Deze gezegende samenkomsten in deze wereld en het samenkomen om Allah te gehoorzamen door kennis te zoeken, te vasten en te bidden zijn slechts de middelen die leiden tot het bereiken van die vreugde.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...