Translate

zondag 26 augustus 2012

Geen plaats voor een dubbele seksmoraal

Geen plaats voor een dubbele seksmoraal

   In naam van Allâh, de Barmhartige, de Erbarmer

Ofschoon er wat betreft seksualiteit over de hele wereld wel een dubbele moraal waar te nemen is, is die misschien nergens zo nadrukkelijk aanwezig als bij moslims. Terwijl de man zich aan geen enkele beperking hoeft te houden, wordt van de vrouw verwacht (lees: geëist) dat zij als maagd het huwelijk ingaat en er tijdens haar huwelijk ook geen buitenechtelijke relaties op nahoudt. In sommige streken van de islamitische wereld kan het vreemdgaan van de vrouw zelfs eindigen met haar dood, al dan niet goedgekeurd door de wetten van het betreffende land. De man daarentegen kan er heel vaak wel mee wegkomen - hoe onrechtvaardig dit ook moge zijn.


We zijn blij te zien dat een groeiend aantal moslimvrouwen - en ook moslimmannen - tegen deze moraal ingaat. Een vrome gelovige past ook niet anders. Want hij/zij zal zich wensen te houden aan het fundament en de leidraad van zijn/haar geloof, de Qoer'ân, het geschreven woord van Allâh, en het voorbeeld van zijn/haar profeet proberen na te leven. En daarin is geen plaats voor een dubbele seksmoraal.Allâh en Zijn profeet maken in principe geen onderscheid tussen de seksen.

"Mannen en vrouwen zijn gelijk als twee tanden van een kam" zei onze profeet. En de Qoer'ân spreekt erover dat "de vrouwen recht hebben op hetzelfde als waartoe zij verplicht zijn." (soera 2, De Koe, ayâ 228)


''Als we dit vers zouden betrekken op seksualiteit, kunnen we niet anders concluderen dan dat vrouwen net zo goed het recht hebben op een zogenaamde "onbevlekte, eervolle jongen die zichzelf heeft bewaard voor zijn vrouw." Want de Qoer'ân noemt "het kuis bewaren van de schaamstreek, behalve naar hun echtgenoten toe." (soera 23, De Gelovigen, ayâ 5-6)

Als een van de kenmerken van zowel gelovige mannen als gelovige vrouwen. Beide seksen dienen zich te onthouden van zinâ (ontucht of buitenechtelijke seks).
Als de Qoer'ân een reeks van verboden noemt, noemt hij ook dit een zonde waar alle moslims, ongeacht hun sekse, zich van dienen af te houden:

"Jullie mogen geen ontucht bedrijven. Dat is iets gruwelijks en een slechte manier van doen!"
(soera 17, De Nachtreis, ayâ 32)
Nog duidelijker is ayâ 35 van soera 33 (De Partijen - het hier relevante deel is door ons gecursiveerd):

"De moslimmannen en moslimvrouwen, de gelovige mannen en gelovige vrouwen, de gehoorzame mannen en gehoorzame vrouwen, de loyale mannen en loyale vrouwen, de geduldig volhardende mannen en geduldig volhardende vrouwen, de deemoedige mannen en deemoedige vrouwen, de mannen die aalmoezen geven en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen die vasten en de vrouwen die vasten, de mannen die hun kuisheid beschermen en vrouwen die hun kuisheid beschermen, de mannen die Allâh veel gedenken en vrouwen die Allâh veel gedenken, voor hen heeft Allâh vergeving en een grote beloning klaargemaakt."

(ayâ 35 van soera 33)

Zo laat de Qoer'ân geen plaats voor twijfel of discussie. Vooralsnog spreekt de Qoer'ân de seksen ieder ook apart aan. Eerst wordt het woord gericht tot de mannen:

"Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren. Dat is zuiverder voor hen." Vervolgens worden de vrouwen aangesproken in dezelfde bewoordingen: "En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren."
(soera 24, Het Licht, resp. ayâ 30 en 31).


En hiermee beschouwen wij de kwestie als afgedaan door de Qoer'ân en zullen we er niet nog meer woorden aan vuil maken.

In het geloof van Allâh is geen plaats voor een dubbele (seks)moraal. Zij die hier anders over denken, vinden wij maar een twijfelachtig geloof (imân) hebben. Want zij handelen daarmee in strijd met de heilige Qoer'ân van Allâh en de soenna (de traditie of het voorbeeld) van onze profeet Moehammad.
Door Bilge Gazali Hüccet'ül-islam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...