Translate

woensdag 22 augustus 2012

Ecologie

Ecologie

  


Allah (swt) heeft de mens aangesteld als chaliefa (rentmeester, plaatsvervanger) over de aarde met alles wat daarop en daarin is. Met andere woorden, Hij heeft de aarde aan onze zorg toevertrouwd. Daarbij past dat wij zorgvuldig met het milieu omgaan, dus zorgen voor zo min mogelijk vervuiling, zuinig zijn met energiebronnen, liefde tonen voor de planten en de dieren.


Als moslim trek ik daaruit de conclusie dat wij ons sterk zouden moeten maken voor zaken als biologische landbouw en veeteelt, omdat landbouw die gebruik maakt van chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden het natuurlijk evenwicht verstoort (ook aan genetische modificatie kleven allerlei, grotendeels nog onbekende, gevaren) en in de bio-industrie het welzijn van dieren in het gunstigste geval een bijkomende factor is. Nog onlangs is uit onderzoek gebleken dat bij het transporteren van levend slachtvee van de ene kant van Europa naar de andere kant vele dieren bezwijken of gewond raken.

Ook het gebruik van alternatieve energiebronnen als wind, water en zon zou door moslims gestimuleerd moeten worden omdat fossiele energiebronnen eindig zijn en bij verbranding CO2 vrijkomt, wat zorgt voor afbraak van de ozonlaag en door luchtvervuiling bijdraagt aan een slechte gezondheid van planten, dieren en mensen.

Muhammad Yahya

2 opmerkingen:

Laat een reactie achter ...