Translate

woensdag 21 december 2011

Smeekbeden (dua)

Smeekbede (dua)

Wat is een smeekbede?

Het woord dua komt in de Koran verscheidene malen voor, maar het woord dua draagt hier niet altijd dezelfde betekenis, het woord kan verschillende betekenissen hebben. In het volgende vers duidt het woord dua bijvoorbeeld aanbidding aan:En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. 1
In een ander vers duidt het woord dua het smeken om hulp aan:
En roept jullie getuigen buiten Allah op. 2
Ook duidt het woord dua een oproep aan, in dit vers de oproep op de dag des oordeels:
Op de dag waarop Hij jullie oproept en jullie dan (Zijn oproep) beantwoorden met een lofprijzing van Hem. 3
Ook wordt het woord dua gebruikt om een verzoek aan te duiden:
Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. 4
Het woord dua is een Arabisch woord en wordt in de transcriptie ook wel geschreven als: du3a, doe3a, doea. Het woord dua is afgeleidt van het woord da’a wat aanroepen betekent. Dit is de algemene betekenis van het woord. Maar wat is de islamitische betekenis van het woord? De religieuze, islamitische betekenis van het woord kunnen we terugvinden in de woorden van ibn Al-Qayyim. Hij zei over de religieuze betekenis:
“Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken ertegen (voor het je schaadt).” 5
Muhammed al-Sayed Tantawi schreef in zijn boek dat dua het aanroepen van Allah betekent, door Hem vol verlangen, smekend en nederig om al het goede wat bij Hem is te vragen en dat Hij dit verwezenlijkt. 6

Smeekbede is aanbidding
Overgeleverd door Annuman bin Bashir dat De Profeet  zei: Waarlijk smeekbede is aanbidding. (Tirmidi)

De waarde van ''Laa Illaaha Illallah''

De Profeet heeft gezegd: 'Wiens laatste woorden "Laa Illaaha Illallah" (er is geen God dan Allah) zijn, zal het paradijs binnengaan.

Smeebede is het (ruggen) merg van aanbidding
Overgeleverd door Anas dat De Profeet  zei: Smeekbede is het (ruggen) merg van aanbidding. (Tirmidi)

Een smeekbede tussen Adhan en Iqama wordt niet afgewezen
Overgeleverd door Anas dat De Profeet  zei: Een gebed (smeekbede) tussen de Adhan en de iqama word niet afgewezen. (An-nasaa-ie)25 smeekbedes uit de Koran
In de Koran zegt Allah:


En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen Voorwaar: Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede wanneer hij tot Mij smeekt. (Surah 2 : Ayah 186)

Leer deze smeekbedes dus uit je hoofd beste broeders & zusters. je kunt ze zo vaak zeggen wanneer en waar je maar wilt. Hieronder volgen de 25 smeekbedes uit de koran.


Smeekbede 1


Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel (Surah 2 : Ayah 201)


Smeekbede 2


Onze Heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk (Surah 2 : Ayah 250)


Smeekbede 3


Onze heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken (Surah 2 : Ayah 286)


Smeekbede 4


Onze heer, belast ons niet zoals degenen voor ons belast heeft (Surah 2 : Ayah 286)


Smeekbede 5


Onze heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk (Surah 2 : Ayah 286)


Smeekbede 6


Onze heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. (Surah 3 : Ayah 8)


Smeekbede 7


Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze overdrijvingen met betrekking tot onze zaak en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk (Surah 3 : Ayah 147)


Smeekbede 8


Onze heer, voorwaar, U bent degene die iemand de hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn (Surah 3 : Ayah 192)


Smeekbede 9


Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof : 'Gelooft in jullie Heer' (Surah 3 : Ayah 193)


Smeekbede 10


Onze heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen (Surah 3 : Ayah 193)


Smeekbede 11


Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw boodschappers belooft hebt en verneder ons niet de op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet (Surah 3 : Ayah 194)


Smeekbede 12


Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren (Surah 7 : Ayah 23)


Smeekbede 13


Onze Heer, plaats ons niet bij het onrechtplegende volk (Surah 7 : Ayah 47)


Smeekbede 14


Onze Heer, doe een uitspraak tussen ons en ons volk, naar de waarheid en U bent de Beste van de Oordelaars (Surah 7 : Ayah 89)


Smeekbede 15


Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich hebben overgegeven (Surah 7 : Ayah 126)


Smeekbede 16


Onze Heer, maak ons geen voorwerp van vervolging door het onrechtlegende volk. En red ons door Uw Barmhartigheid van het ongelovige volk (Surah 10 : Ayah 85-86)


Smeekbede 17


Onze Heer, Voorwaar, U weet wat wij verbergen en wat wij openlijk doen en er is voor Allah niets verborgen op de aarde en in de hemel (Surah 14 : Ayah 38)


Smeekbede 18


Onze Heer, schenk ons van uw zijde barmhartigheid en bereid ons een rechte weg voor onze zaak (Surah 18 : Ayah 10)


Smeekbede 19


Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de Moetaqqoen (Surah 25 : Ayah 74)


Smeekbede 20


Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel (Surah 40 : Ayah 7)


Smeekbede 21


Onze Heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de Tuinen van 'Adn (het paradijs) binnentreden, die U hen beloofd hebt : voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze (Surah 40 : Ayah 8)


Smeekbede 22


Onze Heer, neem de bestraffing van ons weg : Ayah voorwaar wij zijn gelovigen (Surah 44 : Ayah 12)

Smeekbede 23


Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent zachtmoedig, meest Barmhartig (Surah 59 : Ayah 10)


Smeekbede 24


Onze Heer, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons in berouw en tot U is de tergkeer (Surah 60 : Ayah 4)


Smeekbede 25


Onze Heer, vervolmaak voor ons licht en vergeef ons : Ayah voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken (Surah 66 : Ayah 8)
Filmpjes:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...