Translate

vrijdag 16 december 2011

Het Paradijs

Het Paradijs (Al Djannah)

Het Paradijselijke leven is voor een mens onvoorstelbaar; de vreugde daarin, het geluk daarin, de liefde, het genot, het gevoel, kunnen we ons nu niet voorstellen.

Sufyan Ath-Thawri overleverde van Al-A`mash, van Abu Thubyan, dat Ibn `Abbas(een metgezel van de profeet vzmh die veel kennis had van de koran) zei:

"Niets in het paradijs is hetzelfde als wat dan ook in deze wereld, behalve de naam."
In een andere overlevering: "Alleen de namen van wat er in deze leven is en wat er in het paradijs is, is hetzelfde."


Dus als we "fruit" van het paradijs horen, moeten we niet denken aan de fruit van de aarde, want het enige wat ze gemeen hebben is de naam.  

Het paradijs is boven de zeven hemelen, onder de troon van Allah.

Het paradijs heeft vele vele verdiepingen, en we weten dat al firdaus de aller hoogste is.

Verdiepingen paradijs:
Firdaus
Adn
Ma'wa
Na'iem
Hoeld
Karar
Darus Salaam
Darul Moekama 

Anas heeft overgeleverd dat Umm Harithah naar de Profeet kwam wanneer haar zoon Harithah martelaar was geworden in Badr, En zij zei tegen de Profeet: ''O boodschapper van Allah, Jij weet hoeveel ik van Harithah hield. Als hij in het Paradijs is zal ik niet om hem huilen, En als hij daar niet is zul je zelf zien wat ik zal doen'' De Profeet zei ''Is er één paradijs? (nee) Er zijn meerdere paradijzen en hij is in al-Firdaws de hoogste''.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''...In Paradijs Allah heeft honderd levels gereserveerd voor de mujaahideen en tussen twee van deze levels is de afstand van de hemel en de aarde. Dus als je Allah om iets vraagt, vraag dan om al-Firdaws welke de hoogste is van ze allemaal. Boven dat is de troon van Allah en van daar komen de rivieren van het Paradijs''.

Abu Sa'eed al-Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De mensen van het Paradijs zullen naar de mensen boven hun kijken, op de zelfde manier als mensen kijken naar de sterren aan de horizon, Door hen beloning van hun daden'' De mensen vroegen ''Zijn deze plaatsen alleen voor de Profeten die niemand anders kan bereiken?'' Waarop de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Bij de Een in wiens Hand mijn ziel ligt, dat zullen de plekken van hen zijn die in Allah en zijn boodschapper geloven en je daden.  
De Poorten van het Paradijs, Beschrijvingen van het Paradijs van de Koran en de Hadeeth

“Tuinen der eeuwigheid. Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen die rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan. En engelen zullen van iedere poort tot hen komen.” [ar-Ra`d, 13:23]

“Dit is een aanmaning. En voor de godvruchtigen zal zeker een voortreffelijke toevlucht zijn. Tuinen der eeuwigheid met de poorten wijd voor hen open.” [Saad, 38:49-50]


“En degenen die hun Heer vreesden zullen in groepen naar de Hemel worden geleid; wanneer zij die bereiken zullen de poorten worden geopend en zijn bewakers zullen tot hen zeggen: "Vrede zij u! Wees gelukkig en gaat binnen om er voor (altijd) te verblijven." [Az-Zumar, 39:73]

“Sahl bin Sa’d vertelde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het Paradijs heeft acht deuren, en een van hen wordt ar-Rayyaan genoemd, waardoor niemand naar binnen zal gaan behalve degenen die vasten.” [al-Bukhaari]

Abu Hurayrah vertelde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“Wie twee dingen op de weg van Allah doet zal voor de Poorten van het Paradijs geroepen worden en zal gezegd worden, ‘O slaaf van Allah, hier is uw succes!’ Dus degenen onder de mensen die elke dag hun gebeden offeren zullen voor de Poort geroepen worden van de gebeden: en die onder de mensen was die deelnamen in jihad zullen geroepen worden voor de poort van jihad, en wie onder degenen was die vastte zal geroepen worden voor de Poort van ar-Rayyaan;
En die onder degenen was die liefdadigheid gaven zullen voor de Poort van liefdadigheid worden geroepen.”Abu Bakr zei: ‘Laat mijn ouders voor U opgeofferd worden, o Apostel van Allah! Geen leed of nood zal degene die voor deze Poorten geroepen wordt overkomen. Zal er iemand zijn die voor alle poorten geroepen zal worden?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde, “Ja, en ik hoop dat jij een van hen zal zijn.” [al-Bukhaari]

`Uqba ibn `Aamir zei:

“We waren toevertrouwd met de taak om de kamelen te verzorgen. Op mijn beurt, toen ik ’s avonds terugkwam nadat ik ze had laten grazen in de weilanden, zag ik de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) staan en de mensen toespreken. Ik hoorde deze woorden van hem: ‘Wanneer een moslim zijn wassing goed verricht, dan staat en twee rakahs bidt, ze begint met zowel zijn hart en zijn gelaat, zal het Paradijs voor hem gegarandeerd zijn. ‘Ik zei: wat fijn is dit!’Een verteller die voor me stond zei: het eerste was zelfs beter dan dit.’ Toen ik opkeek, zag ik dat het ‘Umar was die zei: ‘Ik zie dat je juist bent gekomen. Als iemand onder jullie de wassing voltooid, de wassing goed doet en zegt; Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed de dienaar van Allah is en zijn Boodschapper,” dan zullen de acht poorten van het Paradijs voor hem geopend worden en hij mag binnengaan waardoor hij wenst.” [Muslim]

Abu Hurayrah vertelde dat de Boodschapper (vrede zij met hem) zei:

“De Poorten van het Paradijs zullen geopend worden op Maandag en op Donderdag, en elke dienaar [van Allah] die niets met Allah associeert zal vergeven worden, behalve voor degenen die haat voelt voor zijn broeder. [Over hen] zal gezegd worden: ‘Stel deze twee uit totdat ze het goedmaken. Stel deze twee uit totdat ze het goedmaken. Stel deze twee uit totdat ze het goedmaken.” [Muslim, Maalik, Abu Dawood]
De beschrijving van het Paradijs

Wanneer de moslims over de Sirath zijn de brug die over de Hel gespannen is zo scherp als een zwaard en zo dun als een haar zullen ze wachten. Ze zullen wachten bij de poorten van het Paradijs, zo breed als van Mekka tot Irak, Zo breed als het afstand van 40 jaar lopen. Mohammad, Allah's vrede zij met hem, zal degene zij die zal kloppen en de poorten zullen geopend worden, voor deze massa's gelovigen. Deze gemeenschap was de laatste maar het zal als eerst berecht worden. Het Paradijs heeft 8 poorten, en duizenden graden, de mensen zullen naar de hogere graden boven zich kijken, zoals wij nu naar sterren kijken. In het Paradijs zal zijn wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft en geen hart begeert heeft. Een plaats ter grootte van een zweep in het Paradijs is beter dan deze werled en alles wat erop haar is. En bij het binnenkomen zal het zo'n grote massa van mensen worden, zoals het drinken bij dorstige kamelen.  

De inwoners van het Paradijs zullen daar leven en nooit sterven, gezond zijn en nooit ziek worden, jong zijn en nooit oud worden. In het paradijs zijn er paleizen waarvan het binnenkant van buiten gezien kan worden, en het buitenkant kan door het binnenkant gezien worden. De tenten zijn uit een holte van parels, dertig mijlen hoog, in elke hoek ervan zal de gelovige een vrouw hebben die niemand anders kan zien. De mensen zullen het Paradijs intreden met de grootte van Adam, Adam was net zo groot als een hoge palmboom, 30 meter hoog. De gezichten van de eerste groep die het Paradijs intreedt zal schijnen als de maan. Iemand met de laagste graad zal getrouwd worden met 72 vrouwen van het Paradijs, die Allah zal scheppen voor ze. 

De mensen zullen het Paradijs intreden zonder haren op hun lichaam, en het zal lijken alsof er kohl in hun ogen zit. Ze zullen 33 jaar oud zijn, en de schoonheid van profeet, Yusuf, vrede zij met hem, krijgen. Ze zullen niet spugen, of hun neuzen snuiten of behoefte doen, het eten zal eruit komen als zweet met de geur van muskus. De mensen van het Paradijs zullen niet slapen, want slapen is een broeder van de dood, ze zullen er eeuwig genieten. De gelovigen zullen in het Paradijs zullen de kracht van 100 man gegeven worden. De allerhoogste plaats is Alwaseelah dus het is een graad waarboven geen andere zal zijn, en die is voor de beste mens, Mohammad. De ongelovigen zullen de geur van het Paradijs niet ruiken, al is het te ruiken op een reisafstand van 500 jaar. Als eerst zullen ze een gigantische stier eten die nu daar rondgraast, en gigantische vissen, 70.000 mensen zullen alleen uit hun levercellen eten. 

De gelovigen zullen als koningen op tronen en hoge op sofa's doorvlochten met goud en edelgesteenten zitten, en roepen om eten en fruit. De man met de laagste graad in het Paradijs zal 80.000 bedienden hebben, die Allah zal scheppen voor hem. Er zijn overleveringen die duidelijk maken dat sommigen vleugels krijgen om te vliegen waar ze maar heen willen. En andere overleveringen geven aan dat mensen naast engelen vlogen. Ze zullen liggen op prachtige tapijten, onder de schaduwen van bomen, en het fruit zal bij de hand liggen. In het paradijs is er een boom, waar een ruiter van een snelle paard er 100 jaar voor nodig zal om er onderuit te komen. Sidrat Al Muntaha is ook een boom zo groot, en de bladeren lijken op olifanten oren.

De Profeet vertelde ons over een andere boom Tooba, uit de bloemen van deze boom worden de kleren van de mensen van het paradijs gemaakt. Alle bomen in het Paradijs zullen stammen van goud hebben, en er zullen grote en kleine bomen zijn in het Paradijs. De mensen van het Paradijs zullen geïnspireerd worden om Allah te gedenken, zoals ze geïnspireerd waren te ademen. De armen onder de moslims zullen het Paradijs 500 jaar eerder betreden dan de rijke moslims, de rijken moeten langer uitleg geven over hun geld. De voorbijstrevende gaan zonder ondervraging het Paradijs in, het zijn er 70.000 en elke van hen neemt 70.000 met zich mee. Hij met de laagste graad zal tien keer de grootte van de aarde krijgen hij zal zeggen, 'Niemand is ooit zoiets gegeven als aan mij is gegeven'. De ziel van een gelovige is een vogel die rondhangt in de bomen van paradijs tot Allah het terugzet in zijn lichaam op de Dag der Opstanding.

In het Paradijs zullen veel bronnen en rivieren zijn, zoals Gember, Kamfer, Wijn, Melk, Honing, Tasneem, Water, etc. Er zijn schitterende lichten van parels, geurige planten, hoge paleizen, stromende rivieren, rijpe fruiten, een mooie vrouw en overvloedig kleren. Ze zullen verblijven in een eeuwige verblijfplaats met schitterende genietingen, in mooi op elkaar gebouwd hoge huizen. Gebouwd van bakstenen van goud en zilvers en metselkalk van geurige muskus met kiezelstenen van parels en saffier en de grond met saffraan. De moslimstrijder zal voor iedere pijl die hij op de vijand schiet een graad omhoog gaan en het afstand tussen twee rangen is honderd jaar. In het Paradijs zullen ook verschillende dieren zijn, en prachtig groene vogels, ze zullen uit de rivieren drinken met nekken zo lang als kamelen. Ondanks al deze prachtige beschrijvingen, weten we niet wat Allah heeft voorbereidt voor ons, zoals de profeet zei.
De martelaar zullen alle zonden vergeven worden, en hij zal de Sirat oversteken met de snelheid van het licht. Er is geen zon of een maan in het paradijs, ze zullen ochtend en avond herkennen door een licht dat schijnt vanuit de richting van de Troon. Kristal Helder water zullen ze drinken uit bekers van goud en zilvers. Er zijn rivieren van honing, rivieren van wijn, rivieren van melk etc. De moslims zullen uit het vuur worden gered en al had hij ter grootte van een atoom zaadje aan goedheid in zijn hart, hij zal uit het vuur komen. Alle soorten vlees zullen ze daar hebben, vlees van vogels en andere dieren, wat ze maar willen. Daar zullen paleizen van soms wel zestig mijlen hoog zijn! Terwijl we op aarde maar een paar soorten fruiten hebben zullen we in het paradijs alle soorten hebben. De bomen van het paradijs zullen voortdurend fruit dragen, niet zoals op aarde in seizoenen. Ze zullen zich bevinden in groen beschutte tuinen met fruit dat bij de hand zal liggen en wijnbergen. De zielen van de martelaren zullen in de harten van groene vogels worden gehouden, die rond vliegen in het Paradijs.
  
Op de Dag der Opstanding zal hij komen met zijn wond die het geur van muskus zal hebben. De martelaar zal voorspraak mogen doen voor 70 van zijn familieleden. In het Paradijs zijn honderd niveaus die door Allah zijn voorbereid voor de Mujahideen. En het verschil tussen twee van deze niveaus is als het verschil tussen hemel en aarde. De mensen in het Paradijs zullen luxe kleren dragen, zelfs hun kammen, vaten, bekers en armbanden zullen van goud en zilver en parels zijn. Zij zullen daarin worden getooid met armbanden van goud en zullen groene gewaden van fijne zijde en zwaar brokaat dragen. Een martelaar zal een kroon van waardigheid krijgen, robijn ervan is beter dan deze wereld en wat er op haar is. Als een vrouw van het Paradijs naar de aarde zou kijken, zou ze alles ertussenin verlichten, en vervullen met haar geuren. Alleen haar doek over haar hoofd is beter dan deze wereld en alles wat zich erop bevindt. 

De paradijsvrouwen zijn geschapen van licht, grootgebracht in de schaduwen van paleizen met jeugdigen en bedienende. De ogen genieten van haar schitterde aanblik, haar grote ogen, haar schoonheid, haar maagdelijkheid, alsof ze een robijn is. Geen mens of djinn heeft ooit gemeenschap met haar gehad. Elke keer dat jij haar bekijkt, zal zij er nog beter gaan uitzien en elke keer dat jij naast haar zit, zal haar schoonheid vermeerderen. Ze heeft een zachte stem, perfecte figuur, mooie haar, seksuele drang, lange wimpers, ze is oogverblindend! Ze wil niets anders dan jou behagen, haar ogen zijn versierd met kohl, ze is elegant en gebruikt zoete woorden. Ze is gemanierd, stralend verfraaid, vol van liefde, vrij van verveling, haar ogen zijn geschapen om alleen jou te bekijken. De verschijning van alleen haar nagel zou het licht van de volle maan doen verduisteren. Haar armband zou de duisternis van de nacht doen verlichten.  

De verschijning van haar pols zou de hele mensheid kunnen betoveren. Wanneer zij haar aanblik zou werpen tussen de hemel en de aarde, zou deze vervuld worden van heerlijke geuren. En haar speeksel zou zeewater omzetten in helder en fris water. Hij met de laagste gradatie heeft een bezit, die zo groot is, dat hij er meer dan 1.000 jaar ervoor nodig heeft om het helemaal te bezichtigen. De harten van de gelovigen zullen goed zijn, ze zullen geen problemen hebben en zullen als broeders naar binnengaan. Ze zullen zich nedervlijen op divans met tapijten waarvan de voeringen van dikke zijde zullen zijn. De gelovigen zullen Allah zien, zonder zijn sluiers van licht! En dat is de beste genieting in het Hiernamaals. Moge Allah ons helpen dit doel te bereiken. Amien. 
Filmpjes:39 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. Bij deze vervloek ik je. In sha allah je het ergste meemaakt wat iemand kan aangedaan worden. Je zult zwaar boeten voor die uitspraak. Toon berouw voor het te laat is. Lahfed yarbi

   Verwijderen
 2. met de reactie hierboven ben ik het zeker mee eens!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoezo kom je op deze webite als je zo praat . Dan hoef je hier niet te kijken

   Verwijderen
 3. Ja Allah o akbar! Wij zijn groot en een met elkaar. Al die ongelovigen zijn er bang voor en lezen ondertussen hoe wij inshallah het paradijs zullen betreden hahaha!
  Roep wat jullie willen, op de dag des Oordeels zullen jullie Allah smeken om vergiffenis en jullie vieze, trieste levenswijze

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Neen zeker zal ik allah, of hoe je dat varken maar mag noemen ooit smeken, om de simpele reden dat allah niet bestaat. het is een sprookje dat die pedofiele moordenaar mohammed in een van zijn vele psychoses heeft bedacht. En dan nog wat stel mafkezen: mag je om dat zgn. paradijs van jullie binnen te gaan ongestraft moorden? ik heb zat moslims zakelijk mogen ontvangen maar allen gingen ze op de heen en op de terugreis naar de wallen, om dara te doen wat ze thuis niet mogen.... stel vreselijke hypocrieten. De islam is de kanker van de wereld!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Volgens mij ben je hartstikke jaloers op alles wat hierboven beschreven word anders zou je het niet helemaal lezen

   Verwijderen
 5. Wat een mooie plaats is dat toch, vol met lesbiennes die allemaal liggen te scharen met 72 andere vrouwen! Of komen vrouwen uberhaubt niet in die snackbar?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Iedereen wordt ongelovig geboren. Denk daar eens goed over na, en stop daarna a.u.b. met het verkrachten van je eigen intellect door in mystieke onbewezen krachten te geloven. Ook nog zonde van het leven, jezelf onnodig regels opleggen, terwijl je ook kunt genieten van de natuurlijk ethische normen en waarden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste mensen,

  Het valt mij op dat men een verkeerde beeld van die islam heeft. Ik denk dat veel mensen denken dat de islam een geloof is waarbij onschuldige mensen vermoord worden terrorisme etc. Ik wil graag aangeven dat dit beeld verkeerd is. Ik ben zelf ook moslim en ik heb dit soort gedachtes niet.

  Ik denk dat jullie het geloof moeten bestuderen, omdat in deze tijd veel sektes zijn ontstaan en dwalende stromingen. Veel mensen doen dingen in de naam van islam waardoor mensen een verkeerde beeld krijgen. Islam is een geloof van rust en vrede. Wij als moslims zijn beloven om onze schepper te volgen. Goed te zijn voor onze ouders, goed zijn voor de buren de armen en de wezen. In de islam is het verboden om onschuldige mensen te vermoorden.

  Men moet het geloof bestuderen, ik vraag jullie om boeken te lezen en de koran te bestuderen, zodat
  Jullie in ieder geval onze geloof begrijpt en daarna oordelen. Daarnaast ik zag in een reactie dat iemand onze profeet een pedofiel noemde. Ik wil hier graag mijn mening over zeggen. Dit was een opdracht van allah. En dat hij met deze jonge dame trouwde wilt niet zeggen dat hij ook wat deed. Dit huwelijk had veel voordelen voor de moslims. Graag wil ik ook dat jullie de biografie van de profeet mohammed bestuderen, zijn karakter etc. Ik kan heel veel dingen toevoegen. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben en ieder geval proberen om
  Het geloof te bestuderen om een beter beeld te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jazaaka Allaho Gairan voor deze verheldere uitleg broeder.
   De Kafierin blijven haten, schelden op Allah Subhana Wa ta'ala maar in werkelijkheid zijn ze verblind door hun haat en kibr (hoogmoed).

   Verwijderen
  2. Het probleem met de Islam lijkt te zijn dat de teksten op allerlei manieren uitgelegd en toegepast kunnen worden. En dan hebben we het over de teksten zoals deze te vinden zijn in de Koran. Zo kan Ghias Ghousi schrijven dat de Islam een geloof is van rust en vrede en vertelt ISIS dat ze vanwege de Koran het recht hebben om andere mensen te vermoorden bijvoorbeeld alleen maar omdat ze er een ander geloof op na houden. Je kunt je afvragen of het zo is dat de oplossing zou zijn dat de zogenaamde ongelovigen het geloof moeten gaan bestuderen. Als dat zo is dan moet van de andere kant de Islam de zogenaamde ongelovigen uitleggen hoe het mogelijk is dat de ene moslim over rust en vrede schrijft en de andere moslim homosexuelen van gebouwen afgooit, kinderen gijzelaars dood laat schieten, en andere moslims gaat vermoorden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als ik de bovenstaande beschrijving van het paradijs lees dan valt het mij op dat er maar heel weinig spiritueels in valt te bespeuren. Het is uitermate materialistisch en hoewel er wordt geschreven dat je de zaken niet zo letterlijk moet nemen als dat er staat vraag ik mij bijvoorbeeld af hoe men het volgende uit de tekst moet begrijpen: "in elke hoek ervan (van het paradijs) zal de gelovige een vrouw hebben die niemand anders kan zien". Daar is niets spiritueels aan. Bovendien speelt een groot deel van de tekst in op egoistische gevoelens bij de mens. Alles wordt fantastisch voorgesteld vooral voor de man en als hij maar zijn uiterste best doet dan zal hij persoonlijk eeuwig en onbegrenst beloond worden. Kan het nog egoistischer??? Ik zou er bijzonder dankbaar voor zijn als ik met een gezond denkende moslim een dialoog zou kunnen hebben die mij antwoord zou kunnen geven op de volgende vragen: Is de Islam momenteel een geloof wat je kunt vergelijken met een software pakket. Met andere woorden: is het "geloof" inmiddels niet meer dan een culturele handleiding die de gelovige vertelt wat hij Moet doen en Moet laten om uiteindelijk het programma succesvol in zijn voordeel te laten werken?? Zoals men dus met een computer werkt? In hoeverre klopt mijn beeld dat moslims, en dan heb ik het met name over de extreme en de fundamentalistische moslims, zich meer gedragen als robots dan als zelfstandig gezond nadenkende mensen?? Hoe komt het dat als ik lees over ISIS in actie dat ik dan moet denken aan de hordes moordende en vernietigende "soldaten" die als dieren vechtend optreden in bijvoorbeeld "Lord Of The Ring"?? Hebben Moslims in de gaten dat de Islam niet wordt beschadigd en uiteindelijk vernietigd door de ongelovigen maar dat dat van binnen uit komt, net zoals de pedofiele geestelijken binnen de katholieke Kerk die Kerk onderuit halen? Het zijn de fundamentalistisch en extreme "Moslims" die de Islam "steen voor steen" afbreken door precies alles te doen wat het menselijke van de mens wegneemt.
   Waar is de spirituele Islam, niet de Islam van de kuddedieren en de robots, de mensen die niet verder komen dan het leven volgens een gebruiksaanwijzing waarvan ze niet alleen meer dan de helft niet begrijpen, maar ook een groot deel niet navolgen. Waar is die werkelijk spirituele Islam? Is deze inmiddels ook ondergeschoffeld door het geweld wat onder naam Islam over de wereld gaat?? En dit zijn maar een paar vragen. En dan besluit ik met: ER IS MAAR EEN GOD , DE APLHA EN DE OMEGA, HET BEGIN EN HET EINDE, DE ALMACHTIGE.

   Verwijderen
  3. 72 vrouwen hoe weet je nu zeker of de maker van deze tekst wel betrouwbare bronnen raadpleegt zoals de koran?Het kan zels zijn dat deze gewoon dingen is gaan verzinnen of hieraan twijfelt en nog veel meer.En daarbij uit hadiths die pas 200 jaar later na de dood van de profeet zijn gemaakt kunnen er veel misvattingen zijn geweest.Hou daar ook rekening mee.En met de tijd kan je makelijk aspecten totaal veranderen.Ik raad jullie aan om de koran te lezen en zelf op onderzoek te gaan met kritische vragen.

   Verwijderen
 8. Salem Aleikoem,

  Oh "ongelovige' Jullie weten helemaal niks van Allah SWT... !! Lees inderdaad een boek en verdiep je eens in de islam voordat je uitspraken doet waar je straks spijt van krijgt.. de laatste dag... waar niemand voor kan wijken. Je kan het geloven of niet .. moet je allemaal zelf weten.. maar a.u.b. niet uit onwetendheid slecht spreken over de islam.. Wat er gebeurd onder de naam van de islam is heel erg !en ook pijnlijk voor moslims die wel weten wat de islam inhoudt! Dat heeft niks met de islam te maken !


  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dit boek is echt onzin! wakker worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. is lam is volgens mij of ik ben een schaap of ik ben lui!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. allee moete wij lache,??? als ge wilt gaan we lache hé
   gij wilt gwn grappig doen
   geloof wat hierbove staat of geloof ni
   waarom uitmake
   iedereen kiest zijn richting daar moet een ander niet mee bemoeien
   punt uit
   misschien ben k nu een ongelovige of misschien ni
   respecteer gwn het geloof van een ander

   Verwijderen
 11. Het enige dat een paradijs kan zijn is de wereld, maar jullie gelovigen maken er een hel van.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "A little knowledge of science makes man an atheist, but an in-depth study of science makes him a believer in God." - Francis Bacon.

   Verwijderen
 12. Hoe kunnen jullie oordelen zonder de koran te lezen? Hebben jullie enig bewijs. Hoe zijn jullie geschapen, waarom sterven jullie, waarom komt er regen en de zon op waarom is er een maan, zijn jullie blind van de tekenen vab Allah,nogmaals kijk niet naar mensen! Maar bestudeer en oordeel daarna!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Is er ook een verdieping in de Islamitische Hemel waar je lul voor altijd rechtop blijf staan en knoeper hard?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zeg en denk wat je wilt dat doe ik ook namelijk. Als de zon opkomt uit het westen is het al te laat voor degene die dwalende zijn. Als ze maar wisten wat ze zichzelf aandeden zonder kennis kletsen zegt al genoeg over hun denk niveau hopelijk voor hun zal Allah hun sluier van hun ogen en harten wegnemen en tot de waarheid doen komen incha Allah want Allah weet het het beste en aan hem behoort alles toe Allah hu akbar Allah is groot

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik merk dat men niet met duidelijke feiten komt wnr een moslim een normale discussie uitvoert met ongelovigen. Dat laat zien dat jullie gedrag en denkwijze op een laag niveau zit. Verbeter jezelf ten eerst en ten 2e bekijk dan een religie die zich binnen korte tijd verspreid werd van de rand van india tot aan spanje. Jullie kwamen bij onze universteiten studeren etc. Het rijk van andalous. Allah is groot, oh mensen geloof jullie heer die jullie geschapen heeft uit 1 enkele ziel, voordat de dood jullie treft en jullie spijt hebben. Kijk naar de generaties van vroeger die vernietigd werden trekken jullie er geen lering uit? Jullie geloven dat alles uit niets is onstaan en zelfs in de darwin theorie, maar wnr wij moslims geloven in 1 god dan bespotten jullie.

  In de naam van allah, de erbarmer, meest barmhartige
  1. Zeg: hij is allah, de enige
  2. Allah is de enige van wie al het geschapene afhankelijk is.
  3. Hij heeft nier verwekt,noch is hij verwekt.
  4.En niet één is aan hem gelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Degenen die hier rare teksten plaatsen zullen zeker raar opkijken wanneer hun graf zal sluiten of wanneer hun as word verspreid. Zij zullen vragen om genade en zullen smeken.... er is niets en ook echt niets wat jouw zal helpen. Zie in dat je aan het beledigen bent en dat je jouw zelf veel kwaad aandoet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. La ilaha ila Allah Mohammed rasoel Allah

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Mann mann mann ... grootte jaloezie hier ... denk na voor je iets zegt .. en zelfs in jullie bijbel staat er dat allah de enigste en enige is en dat er niemand boven hem staat ... ga op YouTube en schrijf yusuf estes das een imaam een amerikaanse imaam die 30 jaar geleden al bekeerd is tot de islam .. en die zal jullie leren over het islam

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ongelovigen jullie gaan zien op de dag der opstanding waarlijk Allah ziet alles jullie volgen de voetstappen van de duivel moge Allah SWT jullie moslim maken

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Toon nu berouw voorwaar Allah is de vergeefgezinde maar hij vergeeft het niet als jullie andere goDen (die niet bestaan)aanbidden bid allen Allah de almachtige aan

  BeantwoordenVerwijderen
 21. As-Selamun Aleykum rahmetullah wa berekatuhu mijn broeders en zusters,

  Alsjeblieft jullie ongelovige jullie die de koran vekeerd begrijpen. Het enige wat ik jullie kan zeggen is dat jullie spijt gaan hebben over wat jullie zeggen, maar dat is tussen jou en jou valse god. En mijn broeders en zusters die het goede pad volgen gaan insha'allah naar het paradijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Inshallah geraak ik in de paradijs "ameen"

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Wat is het verschil tussen Al-Djannah en Al-Janneh? en hoe spreek je het uit?

  BeantwoordenVerwijderen

Laat een reactie achter ...