Translate

zondag 11 december 2011

De Dajjal

Dajjal


Masih ad-Dajjal wordt gezien als de valse messias en de "bedrieger" in de islamitische eschatologie. Volgens de leer zal hij zich voordoen als de echte messias en zal hij mensen proberen te misleiden voordat de Dag des Oordeels komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dajjal zal als eerste verschijnen in de toekomst in het Oosten, ergens tussen Syrië en Irak, vervolgens zal hij de wereld afreizen en zijn valsheid prediken. Volgens de profeet Mohammed zal zijn rechteroog beschadigd zijn en zal hij daarmee niet kunnen zien, terwijl zijn linkeroog wel zal functioneren. Daarnaast zal hij ook het woord "kafir" (ongelovige) op zijn voorhoofd hebben.


Dajjal zal tevens grote macht en magie beheersen om op die manier zijn ongeloof te verspreiden, later zal hij niet alleen vaststellen dat hij de beloofde messias is, maar ook dat hij God is en dat hij op aarde is gekomen om zijn volgelingen te redden. De tijden waar in hij zal komen worden gezien als moeilijk en erg zwaar voor de gelovigen voor wie dit een beproeving zal zijn. Vervolgens zal de profeet Isa (Jezus) terugkomen op aarde voor zijn tweede komst en zal hij de Dajjal verslaan en tot een einde brengen. 


Hij heeft twee rivieren een noemt hij het paradijs en de andere de hel, hij liegt hierover het is andersom. Hij zal een grote beproeving zijn omdat Allah hem toestemming heeft gegeven om wonderen te verrichten, hij zal iemand doden en weer tot leven wekken. 

 

 

Hij blijft veertig dagen waarvan een dag als een jaar zal zijn, een als een maand en een dag als een week en de rest als normale dagen.

Hij zal een gebied doorkruisen waar de mensen hem zullen ontkennen, geen enkele beest van hun veestapel zal in leven blijven. Dan komt hij door een tweede gebied waar de mensen in hem geloven, hij zal de hemel bevelen om te regenen en de aarde om oogsten voort te brengen en hun kudden zullen van het grazen vetter terugkomen dan zij ooit geweest zijn. 

Hij zal op elke plaats op de aarde komen, behalve in Mekka en in Medina, waar hij niet naar binnen kan gaan, want er zijn engelen die elke poort bewaken. Wanneer hij in het zoutmoeras bij Medina kampeert zal het door drie bevingen geschud worden, iedere hypocriet zal naar buiten komen en zich bij de Dajjal voegen. 

Mekka:
Medina:

Hazrat Iesa zal afdalen op de minaret in het oosten van Damascus, hij zal het ochtendgebed achter imaam Mahdi lezen, daarna zal hij de moslims leiden als zij tegen de Dajjal optrekken. De Dajjal zal in die tijd in de richting van Jeruzalem gaan, Hazrat Iesa zal hem inhalen, de Dajjal zal voor hem weg rennen, hazrat Iesa zal hem bij de poort van Loed inhalen en hem met zijn speer doden, als de dajjal Hazrat Iesa aankijkt zal hij oplossen zoals zout in water oplost. De moslims zullen tegen de ongelovigen vechten, Allah zal de ongelovigen vernietigen, tijdens de gevechten. De overgebleven ongelovigen zullen de mogelijkheid krijgen of je wordt moslim of je vecht tegen ons. 

Later zal Hazrat Iesa met alle gelovigen naar een berg (Al toer) gaan, op dat moment verschijnen Gog en Magog, ze zullen alles wat in hun weg staat vernietigen, een groep zal langs een meer (Tiberias) komen en alles opdrinken, de tweede groep zal er voorbij gaan en zeggen vroeger was hier water. Ze zullen hun pijlen naar de hemel sturen, deze zullen terugkomen op de aarde met iets wat op bloed lijkt, hierop zullen ze zeggen: wij hebben alle mensen op aarde en de mensen van de hemel overmeesterd. Hazrat Iesa zal bidden en Allah zal een soort worm in hun nekken sturen daar zullen ze door gedood worden. Hazrat Iesa en zijn metgezellen zullen naar beneden komen en de lichamen van Gog en Magog zullen vreselijk stinken. Hazrat Iesa zal opnieuw bidden, Allah zal vogels sturen die de lichamen zullen grijpen en hen neergooien waar Allah dat wil. Allah zal regen sturen, de hele aarde zal gereinigd worden als een spiegel.

Het meer Tiberias:


Later zal Allah een vriendelijke wind sturen die de ziel van elke moslim zal nemen. Alleen de ongelovigen zullen achterblijven die zullen als ezels overspel plegen en terugkeren naar het aanbidden van beelden enz. 40 jaar lang zullen er geen kinderen geboren worden, dus er zal niemand jonger dan 40 jaar zijn, Hazrat Iesrafiel (een engel) zal op de bazuin (soer) blazen en iedereen zal sterven, de hemelen de aarde alles zal verdwijnen. Alleen Allah zal overblijven!


Als Allah het wil zal hij Hazrat Iesrafiel en de bazuin opnieuw opwekken.
Hazrat Iesrafiel zal het bevel krijgen om weer op de bazuin te blazen iedereen zal weer levend worden als eerste Hazrat Mohammed Moestafa (Allah' zegen en vrede zij met hem ).

Daarna zal iedereen worden samengebracht. 


Eigenschappen van Dajjal:

Hij is een jongeman met een enigszins rode huid en krullend haar, hij zal niet lang zij, met een wijd voorhoofd, brede borstkas, en hij is blind aan zijn rechter oog, die over zijn wang hangt als een druif. Wat ook tot zijn eigenschappen behoort, is dat hij steriel is.   

Abdoullah ibn Omar (Allah's welbehagen zij met vader en zoon) verhaalt dat de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem), Dajjaal genoemd heeft toen hij bij een paar mensen zat, en hij zei: 

"Allah is niet blind, de nep-Messias is blind aan zijn rechter oog, het is net een drijvende druif." Boekharie onder nr: 3184  

In een lange hadith die overgeleverd is door Annas ibn Sam'an (Allah's welbehagen zij met hem), zei hij: "Op een ochtend sprak de boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) over Dajjaal. Soms sprak hij over hem als hij onbelangrijk was, en het volgende moment beschreef hij hem zo angstaanjagend dat wij dachten dat hij zich verschool tussen de dadelbomen. 

De Dajjaal zal een jonge man zijn met kort krullend haar en een drijvend oog. Hij is met 'Abd Al-Oezza ibn Qatan te vergelijken (qua uiterlijk)" Moesliem onder de nr: 5228  

Anas ibn Malik (Allah's welbehagen zij met hem) zei:" De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "Er is nooit een profeet geweest die zijn mensen niet voor de eenogige leugenaar heeft gewaarschuwd. Waarlijk hij is eenogig en jullie Heer is niet eenogig. Tussen zijn ogen staat het woord KAFIER geschreven (ongelovige)" Boekharie nr: 6598 

In een andere overlevering staat: "Tussen zijn ogen is Kaf, Fa, Ra (d.w.z. KAFIER) geschreven"
Moesliem nr: 5219 


In een hadith die overgeleverd is door Hodaifa staat: "Iedere gelovige zal in staat zijn om het te lezen, analfabeet en alfabeet" Moesliem nr.: 5663  


Gebaseerd op de overduidelijke betekenis van deze hadith concluderen we dat wat er tussen zijn ogen geschreven staat, er echt letterlijk zal staan. Het feit dat de ene persoon het wel zal kunnen lezen en de andere niet, en dat analfabeten het kunnen lezen is niet problematisch, want dit is omdat Allah de gelovigen iets laat begrijpen wanneer ze ernaar kijken, zoals Hij dat wil, en wanneer Hij dat wil. Dus de gelovige zal dit door inzicht weten te waarnemen, zelfs al is hij analfabeet, en de ongelovige zal het niet kunnen zien, zelfs al kan gij lezen. Het is op dezelfde manier dat de gelovige bepaald bewijs kan zien wat de ongelovige niet ziet. Allah zal de gelovige in staat stellen om het te kunnen lezen, ondanks zijn analfabetisme, omdat op dat moment ook andere vreemde dingen aan de hand zullen zijn. (Fath al-Baari van Ibn Hajar al-Asqallaani, 13/100) 

Een samenvattend antwoord op deze stelling, is dat Allah de Verhevene in staat is om alles te kunnen vervullen wat Hij de Verhevene wil. Zo zijn gelovigen in staat om wat tussen de ogen van Dajjal te lezen ook als ze analfabeet zijn.  

An-nawawi heeft gezegd: "Wat authentiek is, is dat geleerden ervan uitgaan dat dit geschrift tussen de ogen van de Dajjal letterlijk is, en dat het om een echt geschreven woord gaat, dat Allah als teken, een uit vele tekenen, zal laten zien om het ongeloof en de leugens van deze Dajjaal te verklaren. Ook dient dit als bewijs voor iedere moslim, alfabeet of analfabeet, en dit bewijs zal worden bedekt voor degenen die de kant van de Dajjaal kiezen." Uitleg van Moesliem door An-nawawi (17/60)

Wat tot zijn eigenschappen behoort, leest men ook in de hadith die overgeleverd is door Fatima de dochter van Qays (Allah's welbehagen zij met haar) in het verhaal van Al Djassassa, waarin Tamiem Addaarie (Allah's welbehagen zij met hem) gezegd heeft: "Wij gingen vlug naar het klooster. Daar troffen wij een grote man aan met zijn handen aan de achterkant van zijn nek gebonden en met ijzeren schakels vastgeketend..." Moesliem 5235 

De komst van de Dajjaal is een immens grote rampspoed, zo groot dat er geen enkele rampspoed tussen de periode vanaf de schepping van Adam (Allah's vrede zij met hem) was tot aan de Dag der opstanding, die groter is dan de rampspoed van Dajjaal.

Zoals Omar Ibn Hossayn (Allah's welbehagen zij met hem) overgeleverd heeft; Ik heb de boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) horen zeggen: "Tussen de schepping van Adam en de Dag der Opstanding is er geen ergere schepping dan de schepping van Dajjaal" Moesliem 5239

In een overlevering van Ahmed ibn Hicham ibn Amier Al ansarie, heeft hij gezegd; Ik heb de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) horen zeggen: "Tussen de schepping van Adam en de Dag der Opstanding is er geen andere rampspoed die groter is dan de rampspoed van Dajjaal" Ahmad 15831

Dat Dajjaal zonder nageslacht zal zijn, is gebaseerd op een hadith die overgeleverd is door Abie Sa'ied Al khodrie (Allah's welbehagen zij met hem) in zijn verhaal tussen hem en ibn Assayaad. Hij zei tegen Aboe Sa'ied: "Heb je de boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) niet horen zeggen dat hij (Dajjal) geen nageslacht zal hebben? Hij zei:"Jawel" Moesliem 5209.  

Wat noemenswaardig is, zijn de verschillende overleveringen die de ogen van Dajjal beschrijven. In sommige overleveringen wordt de rechter oog beschreven als het blinde oog. In andere overleveringen is hetzelfde overgeleverd over het linker oog. Verschillende geleerden hebben deze overleveringen bestudeerd, en de rechter 'ieyaad heeft gezegd "dat beide ogen van Dajjal verminkt zijn, omdat de overleveringen allemaal authentiek zijn. Het rechteroog zal het oog zijn waaraan hij blind is, en wat er verminkt (mamsooh) uit zal zien. Het linkeroog zal ook verminkt zijn, wat zich uit door een dik stuk huid dat over het oog heen hangt. 

 
De volgelingen van Dajjal

Het merendeel van de volgelingen van de Dajjal zal bestaan uit Joden, Perzen, Turken en een mengeling van andere mensen, grotendeels bestaande uit Bedouinen en vrouwen.

Moesliem vertelt in zijn Sahih (5237) dat Anas ibn Maalik (Moge Allah's welbehagen zij met hem) dat de Boodschapper van Allah (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei; 'De volgelingen van de Dajjal zullen onder andere bestaan uit 70.000 Joden van Isfahaan, gekleed in zware gestreepte gewaden.'". Volgend een andere versie van Imaam Ahmad staat er; "70.000 Joden die kronen dragen" (hadith no. 12865). 


Volgend de hadith van Abu Bakr, met betrekking tot het bovenstaande, vinden we de volgende uitspraak; "Hij zal gevolgd worden door mensen die gezichten hebben als verbrande schilden." (Zie Tiermidie, nummer 2136).

Wat betreft de Bedouinen als volgelingen van de Dajjal, dit is omdat veel van hen onwetend zijn. Wat betreft vrouwen, zij zullen hem sneller volgen omdat zij eerder overgehaald en beeninvloed kunnen worden, en omdat veel van hen onwetend zijn. Ibn 'Omar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei; "De Dajjal zal naar de vijver bij Marriqanaat gaan (een vallei in Medina) en de meeste die hem zullen benaderen zullen vrouwen zijn, totdat een man naar zijn schoonmoeder, zijn moeder, zijn dochter, zijn zus en zijn tante zal komen en ze vast zal binden uit angst dat ze naar hem toe gaan" (Overgeleverd door Ahmed, no. 5099)
De Dood van de Dajjaal

De Dajjaal zal sterven voor het aangezicht van de Messais Jezus de zoon van Mariam (Vrede zij met hem), zoals wordt vermeld in de Sahih ahadith over dit onderwerp.

De Dajjaal zal op aarde verschijnen en hij zal vele volgelingen verzamelingen, waarbij hij zijn fitnah op alle plekken zal verspreiden. Niemand zal aan zijn fitnah ontkomen, behalve een klein deel van de gelovigen. Op dit moment zal Jezus de zoon van Mariam (Vrede zij met hem) afdalen bij de minaret aan de Oostkant van Damascus, en de gelovige dienaren van Allah zullen zich om hem heen verzamelen. Hij zal ze naar de Dajjaal leiden, die op het moment dat 'Isa (Vrede zij met hem) neerdaalde op weg was naar Bayt al-Maqdis (In Jeruzalem). 'Isa zal hem achterhalen en hun ontmoeting vind plaats bij de Poort van Loedd (Lod), een plek in Palestina vlakbij Bayt al-Maqdis. Wanneer de Dajjaal hem ziet zal hij smelten zoals het zout smelt in water, maar 'Isa (Vrede zij met hem) zal tegen hem zeggen; 'Ik heb een zaak met jou af te handelen, en je zal me niet ontkomen.' Dan zal hij hem inhalen en doden met zijn speer, Zijn volgelingen zullen vluchten, en worden achtervolgd door de Moslims, die hen zullen doden. Bomen en stenen zullen zeggen "O Moslim, O dienaar van Allah, er is een Jood achter me - kom hier en dood hem!", behalve de gharqad, want dit is een boom van de Joden.

Er volgend nog enkele hadith wat betreft de dood van de Dajjal en zijn volgelingen;

Moesliem (Zie nummer 5233); levert over dat Abdoellah ibn 'Omar (Moge Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd; 'De Dajjaal zal opdoemen in mijn Oemmah en hij zal veertig jaar blijven. Dan zal Allah zijn dienaar Jezus de zoon van Mariam, die enigszins lijkt op 'Oerwah ibn Mas'ood, en hij zal hem achtervolgen en doden'".  Bij de Poort van Loedd'".

Imaam Ahmad heeft overgeleverd dat Jaabir ibn Abdullah (Moge Allah's welbehagen zij met hem) heeft gezegd; "De Boodschapper van Allah (Vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd; 'De Dajjaal zal opduiken op het moment wanneer religieuze binding laag is en de kennis schaars zal zijn. Dan zal Jezus de zoon van Mariam afdalen vlak voor zonsopgang, en hij zal mensen verzamelen door te zeggen "O mensen, wat weerhoudt jullie ervan om tegen deze leugenaar te vechten?" Zij zullen zeggen "Deze man is een Djinn", en dan zullen zij op weg gaan. Wanneer zij Jezus de zoon van Mariam bereiken zal het tijd zijn voor het gebed, en de Iqqamah zal gedaan worden, en het zal tot hem ('Isa) gezegd worden; "Stap naar voren, en leid het gebed, O Geest van Allah." Hij zal zeggen: "Laat jullie Imaam naar voren stappen en het gebed leiden." Wanneer zij klaar zijn met het bidden van Fajr zullen zij naar buiten gaan en de daar de Dajjaal vinden, en wanneer zij de leugenaar zijn, zal hij in zout gaan oplossen, zoals zout in water oplost. 'Isa zal hem benaderen en hem doden. Zelfs de bomen en de stenen zullen roepen "O Geest van Allah, hier is een Jood!", en geen enkele van de volgelingen van de Dajjaal zal overblijven, zij zullen allen gedood worden.'" (Hadith nummer 14426).  

Wanneer hij (Moge Allah hem vervloeken) gedood wordt, breekt daarmee het einde van zijn grote fitnah aan. Allah zal degenen die hun geloof hebben behouden redden van zijn kwaad en van het kwaad van zijn volgelingen, voor de ogen van de Geest en het Woord van Allah, Jezus de zoon van Mariam (vrede zij met hem), en zijn gelovige volgelingen. Alle lof en zegeningen zij Allah. 

De komst van Dajjal.

• De Kafir Dajjal (Anti Christ) zal verschijnen uit Isafhan [Iran] tijdens de tijd van Mahdi. (Ahmad).
• Hij zal één oog hebben en de ander zal hangen als een druif. Zijn lichaam zal
groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Als je twijfelt denk dan na, dat hij één oog heeft en Allah niet. (Bukharie).
• Hij zal een Paradijs en Hel bij zich hebben, de Hel zal het Paradijs zijn en het Paradijs zal de Hel
zijn. (Muslim).
• 70.000 Joden uit Isfahan zullen hem volgen. (Vandaag leven er meer dan 40.000 Joden in het 'Jewish neighborhood of Isfahan'). (Tirmidhie).
• De gezichten van degenen die hem zullen volgen zullen lijken op schilden bedekt met haren. (Tirmidhie).
• Veel volgelingen van hem zullen ook vrouwen zijn.
• Een man zal zijn vrouw, moeder en dochter zal vastbinden aan een boom, uit angst dat
ze Dajjaal zullen volgen.
• Zijn fitnah zal zo groot zijn dat alle profeten voor hem hebben gewaarschuwd, zelfs profeet Noah.
(Muslim)
• Het woord 'Kafir' (Ongelovige) is tussen zijn twee ogen geschreven, elke moslim zal dat kunnen lezen. (Bukharie).
• Ga niet naar hem toe, ga naar Makkah en Madinah, want Engelen met
uitgetrokken zwaarden laten hem niet daar binnen. (Overgeleverd
door Abu Dawud).
• Een persoon zal denken dat hij een sterk geloof heeft, en nadat hij zijn wonderen ziet zal hij hem volgen.
(Muslim).
• Hij zal reizen zo snel als wolken in de hemel. (Saheeh Muslim).
• Surah Al Kahf zal je beschermen tegen Dajjaal. (Muslim).
• Hij zal de hemel bevelen om regen en hij zal planten laten groeien. (Muslim).
• Dus Allah zal hem tekenen geven om de gelovigen ermee te testen. Hij zal door een woestijn
lopen en zal ertegen zeggen, 'Breng je schatten voort' en de schatten zullen verschijnen en voor hem zijn zoals een zwerm bijen. (Dit is overgeleverd door Imaam Muslim)
• Dajjal zal komen bij een andere man, wiens vader en broer allang dood zijn. Hij zal vragen,
'Als ik jou vader en broer terug tot leven breng, zal je geloven dat ik jou Heer ben?' die man zal zeggen, 'Waarom niet?' Dus dan zullen er 2 duivelen in de vorm van zijn vader en broer voor hem
verschijnen. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. (Dit is overgevelerd door Imaam Ahmad).
• Hij zal over de hele wereld reizen. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat
hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.
• Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn, als ze hem geloven zal hij beweren God te zijn.Filmpjes:Celebrities illuminatie (teken van Dajjal):

41 opmerkingen:

 1. Maar die zwakke moslims die hem zullen volgen zullen zij geen 2e kans krijgen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. in brummen is een marokkaan hij kan weten wat jij denkt als goed dat weet en gedachte veranderen heeft 1 oog en heeft veel volgelingen
  sommige zeggen dat hij mensen klaar stoomt om de djal te volgen
  heeft de djal een voorganger die mensen op het verkeerde been zet en schuld naar andere schuift om volgelingen te krijgen die hij aan djal gaat geven

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Maar bij die oorlog tussen de moslims en de aanhangers van Dajjal krijgen ze 2 opties, of moslim worden of vechten tegen de moslims. Maar stel ze worden moslim, gaan ze dan alsnog naar Paradijs?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. It's actually a cool and useful piece of info. I'm happy that you shared this helpful information with us.

  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.  My web site ... Lawyer of Divorce

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mashallah mooi stuk, bedankt voor het delen van je kennis

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste broeders kan iemand mij uitleggen wie het meeste dajjal zal volgen. de mensen die geen moslim zijn of joden turken en perzen

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Mashallah mooi! Goed geïnformeerd en een goed tekst!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Maa shaa Allaah mooi geïnformeerd ! Djazaak Allaah oe ghair voor het delen van je kennis moge Allaah je belonen ! Ameen

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Niet alle turken toch?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Maar de dajjal is toch al geboren

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, de Dajjal bestond toen al in de tijd van de Profeet (sallallahu wa sallam).

   Verwijderen
 11. vandaag zag ik een filmpje op facebook een babytje was in Israel geboren met en oog in het midden met een groot voorhoofd?? :O zou dat waar kunnen zijn of wat??

  BeantwoordenVerwijderen
 12. salam broeder ik heb een heel belangrijke vraag:
  moet je heel soerat kehf uit je hoofd leren dat je zal beschermen tegen de dajjaal?
  de eerste 10 of de laatste 10?
  ik heb de eerste 10 alhamdulillah uit mijn hoofd geleerd
  maar is dat voldoende tegen de dajjal?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Salaam,

   Dua:

   Allahumma inni a’udhu bika min ‘adhabi jahannam, wa min ‘adhabil-qabr, wa min fitnatil-mahya wal-mamat, wa min fitnatil-masihid-Dajjal. Allahumma ‘inni ‘a’udhu bika minal ma’thami wal maghrami.

   De Profeet (sallallahu wa sallam) zei het voor het eindige van het gebed. (bij iedere gebed)

   En Surah Al Kahf.

   Verwijderen
 13. Reacties
  1. Hadith:

   Moesliem vertelt in zijn Sahih (5237) dat Anas ibn Maalik (Moge Allahs welbehagen zij met hem) dat de Boodschapper van Allah (Moge Allah hem zegenen en vrede schenken) zei; 'De volgelingen van de Dajjaal zullen onder andere bestaan uit 70.000 Joden van Isfahaan, gekleed in zware gestreepte gewaden.'". Volgend een andere versie van Imaam Ahmad staat er; "70.000 Joden die kronen dragen" (hadith no. 12865).

   Volgend de hadith van Abu Bakr, met betrekking tot het bovenstaande, vinden we de volgende uitspraak; "Hij zal gevolgd worden door mensen die gezichten hebben als verbrande schilden." (Zie Tiermidie, nummer 2136).
   Wat betreft de Bedouinen als volgelingen van de Dajjaal, dit is omdat veel van hen onwetendend zijn. Wat betreft vrouwen, zij zullen hem sneller volgen omdat zij eerder overgehaald en beïnvloed kunnen worden, en omdat veel van hen onwetend zijn. Ibn 'Omar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei; "De Dajjaal zal naar de vijver bij Marriqanaat gaan (een vallei in Medina) en de meeste die hem zullen benaderen zullen vrouwen zijn, totdat een man naar zijn schoonmoeder, zijn moeder, zijn dochter, zijn zus en zijn tante zal komen en ze vast zal binden uit angst dat ze naar hem toe gaan" (Overgeleverd door Ahmed, no. 5099)

   Verwijderen
  2. Hey,
   Ik kon geen antwoord vinden op zijn vraag dus stel ik het even opnieuw.
   waarom turken?
   wordt dat ergens aangegeven? (Surahs)
   wordt er een specifiek plek aangegeven ( Turkije) in 1 van de Surahs?
   wat is je bron?

   Verwijderen
 14. Masha allah heeeeel erg bedankt voor alle info
  Maar is het niet heel erg zwaar voor de moslims die in het westen (nl enz.) wonen want niet iedereen heeft een eigen stuk land om van te verbouwen enz dus ik vraag me af hoe dajjal dat gaat doen . Kunnen we dan bijv niks meer bij de supermarkt kopen of hoezit dat want dat begrijp ik nog steeds niet

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er gaat armoede heersen en waarschijnlijk zal dit plaatsvinden na de derde wereldoorlog waardoor de wereld in verval zal zijn. Dus geen supermarkten en geen internet enz

   Verwijderen
 15. Is de strijd tegen dajjal de 3e wereld oorlog?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het zal geen echte oorlog zijn, de volgelingen van dajjal zullen weg rennen en de moslims gaan achter hen aan

   Verwijderen
 16. Goed uitgelegd
  Het zal een groot gevecht zijn
  ik hoop dat er velen niet in de val van Dajjal vallen

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Lees de bijbel ook eens .....satan is door God uit de hemel verbannen omdat hij zoals hem wilde zijn . In de eindtijd krijgt hij van God de kans om als hem te zijn. Wij noemen hem de antichrist, deze komt met een valse profeet. Vervolgens zal Jezus terug komen om hun in het eeuwige vuur te gooien.satan is de meester van de leugen en wil dat mensen hem aanbidden zoals vele mensen God aanbidden. Mahdi..isa...dajjal...antichrist...valse profeet....jezus.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. WELKOM BIJ illuminati,; de Club van de Rich and Famous; is 's werelds oudste en grootste broederschap bestaat uit 3 Miljoenen Members.We zijn één familie onder één vader die het Opperwezen. In Illuminati geloven we dat we zijn geboren in het paradijs en geen enkel lid mag strijden in deze wereld. Vandaar dat al onze nieuwe leden worden gegeven Money Rewards zodra ze deelnemen om hun levensstijl te upgraden .; geïnteresseerde kijkers moeten contact met ons op; on..illuminatimemberschurch @ gmail.com of voeg ons op facebook, Illuminati Kerk

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Beste Broeders, Ik heb een belangrijke vraag,

  Moet je surah al kafh van buiten leren?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Het enigste wat ik kan zeggen is leer zo veel mogelijk surah en wees n goede moslim dat is zeker wat allah wil.dat allah ziet dat jij jou best doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Wil je rijkdom, invloed, macht & roem, kom en ben lid van deze geweldige illuminati, we kunnen je helpen om alles te krijgen wat je ooit in het leven wilde om de jouwe te zijn, je kan me contacteren op whatsapp nummer +2348159768201 je kunt me ook e-mailen op edmundoanacleto@gmail.com

  Ik ben de heer Edmundo Anacleto

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hallo dit is belangerijke info van ons geloof en jij komt met je illuminati moge allah jou vervloeken

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
 22. Salaam ma3laikoem ik heb een vraagje, al de dajjal gaat rondreizen worden de doden dan ook opgewekt voor op de proef gesteld te worden?

  BeantwoordenVerwijderen

Laat een reactie achter ...