Translate

zaterdag 31 december 2011

Kennis

Kennis

Zie hier hadith's over kennis

1. Kennis vergaren is een verplichting 

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet heeft gezegd: Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.' [De uiteindelijke overlevering door Moesliem] 

De uitleg van de hadith: De hadith maakt duidelijk dat het vergaren van kennis zeker een verplichting is. Het gaat om nuttige kennis die tot het vrezen van Allah en tot bescheidenheid leidt; kennis waarbij men voordeel heeft in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:


Allah wordt slechts gevreesd door de geleerden onder Zijn dienaren' 
[Surah 35 : Ayah 28) 

De volmaaktste vorm van kennis vergaren is dat de leerling zich uitsluitend bezighoudt met de kennis, zoals door de Profeet is overgeleverd. Men moet de betekenis van de opdrachten en waarschuwingen uit zijn uitspraken en gezegden begrijpen, ze navolgen en boven andere zaken stellen.
2. De aanmoediging tot het vergaren van kennis

Aboe Ad-darda'a, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb de Profeet horen zeggen: 'Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elke schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zee?n vragen vergiffenis voor de geleerde. De positie van de geleerde en zijn belang zijn vergelijkbaar met die van de maan ten opzichte van andere planeten. De geleerden zijn de erfgenaam van de profeten, deze hebben geen Dirhams of Dinaars achtergelaten maar kennis en wie die verkrijgt heeft het meeste profijt'." [Uiteindelijke overlevering door Abu Daoud en Termidhi] 

De uitleg van de hadith:Kennis is een sterk fundament van de Islamitische beschaving. Ze is gebaseerd op verschillende vormen van kennis. In deze hadith legt de eerwaardige metgezel uit, moge Allah met hem tevreden zijn, dat voor degene die op zoek gaat naar religieuze kennis, de zittingen van de geleerden bijwoont en deze kennis vergaart, zijn doel gemakkelijk bereikbaar wordt gemaakt door Allah, de Verhevene. Hij moet ook in overeenstemming met die kennis handelen en zijn doel moet de tevredenheid van Allah, de Verhevene, zijn. Dit leidt hem op het rechte pad en brengt hem alleen het goede, doordat Allah, de Verhevene, hem beloond. 


Zodra de Islamitische gemeenschap haar plicht vervult om op zoek te gaan naar de juiste religieuze kennis zal haar vroegere positie tussen andere naties weer hersteld worden. In de huidige generatie van moslimjongeren zijn er mensen die hiernaar streven.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...