Translate

woensdag 31 juli 2013

Ramadan: Wanneer is Lailatul Qadr?

Ramadan: Wanneer is Lailatul Qadr?Lailatul Qadr, de waardevolle nacht waarin de aanbidding centraal zou moeten staan vanwege de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Degene die tijdens Lailatul Qadr opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.”

(Bukharie en Muslim)


  • Maar wanneer is Lailatul Qadr?


  • Lailatul Qadr vaststellen

De exacte datum van Lailatul Qadr is ons niet bekend en we kunnen dus niet zeggen wanneer Lailatul Qadr is. Allah heeft Lailatul Qadr verborgen gehouden en wij dienen zelf onze best te doen om deze nacht te vinden en dit is enkel nuttig voor onszelf. Wel zijn er aanwijzingen voor bepaalde dagen en nachten waarin we moeten zoeken. Zo zagen verschillende metgezellen Lailatul Qadr in hun dromen, waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Ik zie dat jullie dromen gelijkenissen vertonen met de laatste tien nachten. Wie haar (Lailatul Qadr) wilt zoeken, laat hij haar zoeken in de laatste tien nachten.”Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.”
(Bukharie en Muslim).


En ook andere bewijzen maken gaan specifieker in op wanneer Lailatul Qadr is en het meest waarschijnlijke is dat Lailatul Qadr plaatsvindt op de 27e nacht van de Ramadan. Ubai ibn Ka’b vermeldde deze nacht in een hadith die overgeleverd is door Muslim.

Echter blijft er twijfel bestaan en daarom dienen we niet uit te gaan van de 27e nacht en op zoek te gaan naar de nacht in de laatste 10 nachten door deze nachten in aanbidding door te brengen. En dit is niet zonder resultaat, want voor iedere nacht zullen we beloond worden, ook als het geen Lailatul Qadr is. Maar tijdens Lailatul Qadr zullen onze goede daden vermenigvuldigd worden, onze smeekbeden zullen verhoord worden en onze zonden zullen uitgewist worden. Hoe groot is het verlies van degene die niet in aanmerking gekomen is voor deze gigantische gunsten door luiheid en laksheid?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...