Translate

maandag 15 juli 2013

Ramadan: Het inhalen van het vasten uitstellen tot de volgende Ramadan

Ramadan: Het inhalen van het vasten uitstellen tot de volgende RamadanDe imams zijn het erover eens dat degene die een aantal dagen van de Ramadan niet gevaste heeft, deze dagen in moet halen voordat de volgende Ramadan begint.

Als bewijs hebben ze de hadith van ‘Aishah (radiAllahu anha) geciteerd, die gezegd heeft:

“Ik had gewoonlijk nog vastendagen van de Ramadan tegoed en ik kon ze niet inhalen tot Sha’baan en dat was vanwege de positie van de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) [als echtgenoot].”

(Overgeleverd door al-Bukhari 1950 en Muslim 1146)Al-Hafiz heeft gezegd:

Uit haar gedrevenheid om ze in Sha’baan te vasten, kan opgemaakt worden dat het niet toegestaan is om het inhalen van de gemiste vastendagen uit te stellen tot het begin van de volgende Ramadan.

Als iemand het inhalen van vastendagen uitstelt totdat de Ramadan begint, moet één van de volgende twee scenario’s van toepassing zijn.


  • 1

Het uitstel heeft een reden, zoals een ziekte die duurt tot de volgende Ramadan begint. Er rust geen zonde op degene die in dit geval uitstelt, want hij heeft een excuus en hij hoeft alleen de gemiste dagen in te halen. Hij moet dus het aantal dagen inhalen dat hij niet gevast heeft.  • 2

Het uistel heeft geen reden, zoals wanneer een persoon in staat was om de gemiste vastendagen in te halen maar hij heeft dit niet gedaan voor de volgende Ramadan begon.


Deze persoon zondigt door te falen in het inhalen van het vasten zonder excuus. De imams zijn het erover eens dat hij het vasten in moet halen maar ze verschilden van mening over de vraag of hij naast het inhalen van het vasten ook voor elke dag een arme moet voeden of niet.Malik, al-Shafa’i en Ahmad hebben gezegd dat hij een arme moet voeden en als bewijs citeerden ze de ahadith van een aantal van de Sahabah zoals Abu Hurayrah en Ibn ‘Abbas (radiAllahu anhum).

Imam Abu Hanifah (rahimahullah) was van mening dat diegene naast het inhalen van het vasten geen arme hoeft te voeden.

Hij citeerde als bewijs het feit dat Allah degene die niet vast in de Ramadan alleen opdraagt om de gemiste vastendagen in te halen en Hij heeft het voeden van een arme niet genoemd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…maar voor wie ziek is of op reis is, is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen).”
[al-Baqarah 2:185]


Zie al-Majmoo’ 6/366; al-Mughni 4/400

Deze tweede mening kreeg ook de voorkeur van Imam al-Bukhari (rahimahullah). Hij heef in zijn Sahih gezegd:

Ibrahim [al-Nakha’i] zei: Als iemand (het inhalen van gemiste vastendagen) nalaat tot de volgende Ramadan begint, moet hij de gemiste dagen van beide maanden inhalen. Maar hij vond niet dat diegene een arme moet voeden. Er was ook een mursal overlevering van Abu Hurayrah en Ibn ‘Abbas die zegt dat hij ook een arme persoon moet voeden. Toen zei al-Bukhari: Maar Allah noemt het voeden van een arme niet, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“…maar voor wie ziek is of op reis is, is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen).”
[al-Baqarah 2:185]
Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rahimahullah) merkte op dat het voeden van een arme niet verplicht is en zei:

Wat de woorden van de Sahabah betreft, het gebruik ervan als bewijs is onderworpen aan verdere discussie als het tegen de duidelijke betekenis van de Qur’aan ingaat. In diet geval gaat het zeggen dat het verplicht is om een arme te voeden, tegen de duidelijke betekenis van de Qur’aan in omdat Allah alleen het inhalen van hetzelfde aantal andere dagen heeft voorgeschreven en Hij heeft niet meer dan dat genoemd. Op basis hiervan, moeten we de dienaren van Allah niet verplichten om meer te doen dan nodig is om hun plicht te vervullen. Maar wat overgeleverd was van Ibn ‘Abbas en Abu Hurayrah kan geïnterpreteerd worden als verwijzend naar wat mustahabb is, niet wat verplicht is. De correcte mening met betrekking tot deze kwestie is dat een persoon niets meer hoeft te doen dan het inhalen van de gemiste vastendagen, maar hij zondigt als hij dit uitstelt.

Al-Sharh al-Mumti’ 6/451.

Op basis hiervan is het alleen verplicht om het vasten in te halen maar als iemand het zekere voor het onzekere wil nemen en een arme wil voeden voor elke gemiste dag, dan is dat goed.

En Allah is Degene die we vragen om ons te helpen om te doen waar Hij van houdt en wat Hem pleziert.

En Allah weet het het beste.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...