Translate

woensdag 24 juli 2013

Ramadan: Advies door Umar ibn Al-Khattab

Ramadan: Advies door Umar ibn Al-KhattabHet is overgeleverd dat Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) op de eerste nacht van de Ramadan het Magreb-gebed verrichtte en daarna (de mensen) gebood om te gaan zitten, waarna hij een korte toespraak hield met een nuttig Ramadan advies waar we allemaal iets aan hebben.Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:

“Waarlijk het vasten tijdens deze maand is een verplichting voor jullie en het staan in het nachtgebed is geen verplichting voor jullie, maar degenen onder jullie die het nachtgebed kunnen verrichten, zouden dit moeten doen, want het behoort tot de extra goede daden waarover Allah gesproken heeft. En wie het nachtgebed niet kan verrichten, laat hem slapen in zijn bed.


En kijk uit voor het zeggen van: “Ik zal vasten als die en die vast en ik zal het nachtgebed verrichten als die en die het gebed verricht.” Degene die vast of het nachtgebed verricht, dient dit enkel te doen omwille van Allah. En weet dat je in een staat van aanbidding bent, zolang je wacht op een gebed.


Houd je af van ijdel en leugenachtig gepraat in de huizen van Allah (moskeeën – en hij zei dit twee of drie keer). En laat niemand van jullie een paar dagen voor de maand (Ramadan) vasten (om te voorkomen dat je het begin van de maand mist – hij zei dit drie keer). En vast niet totdat je (de nieuwe maan die het begin van een nieuwe maand inluidt) gezien hebt, behalve wanneer het bewolkt is. Als het bewolkt is, vervolmaak dan de dertig dagen (van de vorige maand en begin het vasten de dag erna). En verbreek je vasten niet, totdat je de nacht vanachter de bergen ziet komen (dat wil zeggen: als je er zeker van bent dat de zon ondergegaan is).”


Door: Abd Al-Razzaq Al-San’ani
Bron: Al-Musannaf, artikel 7748
Vertaald door: RamadanTijd.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...