Translate

zondag 28 juli 2013

Ramadan: Koran lezen tijdens de Ramadan

Ramadan: Koran lezen tijdens de Ramadan
''Sheikh Othaymien (moge Allah tevreden met hem zijn) werd eens gevraagd of het verplicht is voor de vastende om de hele Koran uit te lezen tijdens de Ramadan. Hij antwoordde dat het geen verplichting is, maar dat hij een groot deel van de Koran zou moeten lezen tijdens de Ramadan, omdat dat tot de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was gewend om iedere Ramadan de Koran samen met Jibriel te lezen.''
(Majmoo Fatawa Ibn Othaymien, 20/516)Maar hoewel het geen verplichting is om de Koran uit te lezen, is het wel een goed streven om het te proberen. Zoals we kunnen zien was het de gewoonte van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om de Koran te lezen tijdens de Ramadan en we weten dat het de maand Ramadan is, waarin de Koran geopenbaard is. Allah zegt in de Koran:

''De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de Foerqan.''

(Surat Al-Baqarah 2:185)


Daarbij is de beloning voor het lezen van de Koran gigantisch, waardoor we veel beloning zouden mislopen als we het reciteren van de Koran achterwege zouden laten tijdens de Ramadan. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“Reciteer de Qur’aan want op de Dag des Oordeels zal het verschijnen als een bemiddelaar voor zijn Ashaab (degenen die het lazen, memoriseerden en uitvoerden).”
(Sahih Muslim, overgeleverd door Abu Amamah)


  • Schema uitlezen van de Koran

Om te weten hoeveel je per dag zou moeten lezen om de Koran uit te kunnen lezen tijdens de maand, hebben we een schema samengesteld met de versnummers. Er is ook een schema voor degenen die de Koran twee of drie keer willen uitlezen tijdens de Ramadan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...