Translate

zaterdag 3 augustus 2013

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken
Ik zou graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken om uit te leggen dat dingen die het vasten van een persoon verbreken (voornamelijk seksuele gemeenschap, eten, drinken enz.) dit alleen doen als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

Hij moet de regel kennen. Als hij de regel niet kent dan verbreekt het zijn vasten niet, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


''En er is geen zonde voor u in datgene waarin gij u vergist, maar wel in hetgeen uw hart zich heeft voorgenomen.''
(al-Ahzaab 33:5)
"Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan.” (al-Baqarah 2:286)

En de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd:

“Mijn ummah wordt vergeven voor fouten en vergeetachtigheid en voor wat ze gedwongen zijn te doen.”
(Overgeleverd door Ibn Maajah (2045) en geclassificeerd als sahih door Shaykh al-Albaani in Sahih al-Jaami', 1836)

Degene die onwetend is, maakt een fout en als hij het wist zou hij het niet gedaan hebben. Als hij dus uit onwetendheid iets doet wat het vasten verbreekt, dan rust er geen schuld op hem en zijn vasten is compleet en geldig, of hij nou onwetend was over de regel of over de tijd.

Een vergelijkbaar geval is wanneer een persoon iets doet wat het vasten verbreekt terwijl hij denkt dat dit het vasten niet verbreekt, zoals degene die zich laat koppen en denkt dat het koppen het vasten niet verbreekt. Tegen hem zouden we zeggen: jouw vasten is geldig en je hoeft niets te doen. En er zijn andere dingen die een persoon overkomen zonder dat hij ervoor gekozen heeft. Er rust dus geen schuld op hem en het verbreekt zijn vasten niet, om de redenen die we genoemd hebben.

Samenvattend: de zaken die het vasten verbreken, verbreken het vasten niet tenzij er aan drie voorwaarden wordt voldaan:
  • Hij/Zij kent de regel.

  • Hij/Zij is niet vergeten dat hij aan het vasten is.

  • Hij/Zij doet het vrijwillig.


En Allah weet het het beste.
Fataawa al-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, vol. 1, blz. 508.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...