Translate

dinsdag 29 januari 2013

Islamitische citaten #5


Islamitische citaten #5
  • De profeet zei (vrede en zegeningen zij met hem) zei: Wanneer jullie het begrafenisgebed voor een overlevende verrichten, smeek dan met volledige oprechtheid.  • "O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen." (Soerat Ali Imran vers: 200) 
  • ''Niets zal ons gebeuren, behalve wat Allah voor ons bevolen heeft.'' (Qs At-Tauba)  • ''O jij die gelooft, kom in volledige overgave en volg de voetstappen van Satan niet; hij is voorzeker jouw verklaarde vijand.'' (Surah Al-Baqarah)  • ''En uw God is één God, er is geen God buiten Hem, de Barmhartige, de Genadevolle.'' (Surah Al-Baqarah)
  • ''O, jij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, God is met de geduldigen.'' (Surah Al-Baqarah)  • ''De Waarheid is van jouw Heer, schaar je daarom niet onder hen die twijfelen.'' (Surah Al-Baqarah)  • ''Een vriendelijk woord en vergiffenis schenken is beter, dan liefdadigheid, gevolgd door krenking. En God is Zichzelf genoeg, Verdraagzaam.'' (Surah Al-Baqarah)  • "De zorg voor deze Dunyaa (wereld) is de duisternis in ons hart, en de zorg voor het Hiernamaals is het licht in ons hart."   • "Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem goed spreken of anders zwijgen." (Boechari en Moeslim)

2 opmerkingen:

Laat een reactie achter ...