Translate

vrijdag 25 januari 2013

De Aqiedah van de kleine Moslim

De Aqiedah van de kleine Moslim • De Drie Fundamenten


De drie fundamenten die iedere Moslim moet kennen en in praktijk moet brengen, zijn:


 • Een Moslim moet zijn Heer kennen


Hij is Degene Die jou heeft gemaakt uit het niets en Hij is Degene Die jou alles geeft. Allah is de Maker van de hemelen en de aarde, de nacht en de dag en Hij is de Maker van de zon en de maan. Hij is Degene Die de regen doet vallen en Die het gras doet groeien. Hij is dan ook de Enige Die het volle recht heeft om aanbeden te worden, niets en niemand anders.


 • Een Moslim moet zijn godsdienst kennen; de Islam


De Islam betekent dat je jezelf overgeeft aan Allah en Zijn Eenheid erkent en dat jij Hem gehoorzaamt en dat jij jezelf moet zuiveren van de afgoderij.

Allah zegt in de Koran wat als volgt vertaald kan worden: 

“Waarlijk, de godsdienst bij Allah is de Islam.”
(Soerat Aali-cImraan: 19)


 • Een Moslim moet zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kennen

Hij is Mohammed ibnoe cAbd Allah ibnoe cAbd al-Moettalib ibnoe Haashim (vrede zij met hem). Haashim stamt af van Qoeraysh die weer van de Arabieren afstamt. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste en de beste van alle profeten.
 • Aanbidding


Aanbidding is een verzamelnaam van alles waar Allah van houdt en liefheeft, van zowel de uitspraken als de daden, zoals het doen van smeekbeden, het verrichten van het gebed, het uitgeven van de Zakaah (armenbelasting), het vasten en het verrichten van Hadj (bedevaart). • Niveau’s van de Godsdienst


Er zijn drie niveau’s van de godsdienst:


 • Al-Islam • Al-Imaan • Al-Ihsaan

 • De pilaren van de Islam


Er zijn vijf pilaren van de Islam:


 • Getuigen dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah


 • Het verrichten van de Salaah (het gebed) • Het betalen van de Zakaah (armenbelasting) • Het Vasten (Sawm) tijdens de maand Ramadan • Het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar Mekka, als je dit kunt. • De Pilaren van Imaan


Al-Imaan betekent dat jij gelooft in:


 • Allah • Zijn Engelen • Zijn Boeken • Zijn Boodschappers • de Laatste Dag  • de Voorbeschikking, zowel het goede als het slechte ervan. • Al-Ihsaan


Al-Ihsaan betekent dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

Allah heeft gezegd wat wij vertalen met:

“Voorwaar, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die weldoeners zijn.” 
(Soerat an-Nahl: 128)1 opmerking:

Laat een reactie achter ...