Translate

zaterdag 2 februari 2013

Het Onwaarneembare

Het Onwaarneembare


De Koran spreekt over de vrome gelover en noemt daarbij als grootste eigenschap dat zij geloven in het 'onwaarneembare/onzienlijke'.

"Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.'' 
De Koran (2:3)

Het geloof in het onzienlijke kan hier als 2 vormen worden begrepen. Ten eerste 'het geloof in het onwaarneembare met het verstand zonder iets van het onwaarneembare vernomen te hebben.'Ten tweede 'als het geloof in Allah en zijn Boodschapper Mohammed (vzmh) ook ten tijde wanneer niemand bij hen aanwezig is (wanneer ze alleen zijn)'.Aan het begrip 'onwaarneembare' kunnen 2 begrippen gehangen worden. Ten eerste de kennis waarover alleen Allah bezit en waarover wij niets weten/kunnen vernemen (zoals gebeurtenissen in andere dimensies).''De Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, de Almachtige, de Alwijze.'' 
De Koran (64:18)

Zeg: "Niemand in de hemelen en op aarde kent het onzienlijke, behalve Allah; en zij weten niet wanneer zij zullen worden opgewekt.'' 
De Koran (27:65)   
Het geloven in het onwaarneembare gaat echter over het tweede begrip; namelijk het geloven in het onzienlijke die de Koran en profeet Mohammed (vzmh) hebben vermeld.

''Hij is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen.''
De Koran (72:26)

Kortom; het geloof in het onwaarneembare houdt in dat wordt gelooft in door de Koran en Profeet Mohammed (vzmh) bewezen onwaarneembare zaken, die wij zelf met het blote oog niet kunnen vastleggen. De eerste stap van het geloven is de bevestiging van het geloof. En het bevestigen gaat via het begrijpen. Onze 5 zintuigen kunnen ons helpen om geloofskwesties te kunnen begrijpen. Wij zitten echter niet gevangen binnen deze 5 zintuigen.

Als wij een appelboom zien, dan is het onze taak om door middel van deze 5 zintuigen de kunst van deze appelboom in te zien. Vervolgens zoeken wij met ons verstand naar de Kunstenaar die deze kunst in elkaar heeft gezet.

Zoals Sir Fred Hoyle het gezegd heeft:

De kans dat hogere levensvormen door toeval zijn ontstaan, is te vergelijken met de kans dat een tornado, die over een schroothoop waait, een Boeiing 747 in elkaar zet van de materialen van die schroothoop.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...