Translate

vrijdag 3 februari 2012

Islam, Imaan & Ihsaan

Islam, Imaan & Ihsaan


'Omar zegt in een overlevering: Terwijl wij eens bij de Profeet zaten, verscheen er een man. Deze man droeg melkwitte kleding en had gitzwart haar. Aan hem was niet te zien dat hij gereisd had, maar niemand van ons kende hem. Hij ging bij de Profeet zitten met zijn knieën tegen de knieën van de profeet en hij legde zijn handen op zijn dijen. Hij zei: 'O Mohammed, vertel mij over de Islam. De Profeet zei vervolgens: 


'Islam is: getuigen dat er geen ware god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, verrichten van het gebed, geven van de zakaat, vasten van de maand Ramadan en het verrichten van de bedevaart naar Mekka indien je daartoe in staat bent.'

Hij zei: 'Jij hebt de waarheid gesproken.' Wij waren verband dat hij hem eerst ergens naar vroeg om vervolgens zijn antwoord te bevestigen. Hij zei: 'Vertel mij over het geloof (Imaan).' Hij zei:

'Geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Dag des Oordeels en het geloven in de voorbeschikking van zowel het goede en het kwade.'

Hij zei: 'Jij hebt de waarheid gesproken.' Vervolgens zei hij: 'Vertel mij over de perfectie in het geloof (Ihsaan).' Hij zei:

'Aanbid Allah alsof je Hem ziet, want Hij ziet jou wel, ondanks dat jij Hem niet ziet.'

Hij zei: 'Vertel mij over het Uur.' Hij zei:

'De ondervraagde heeft hierover niet meer kennis dan de vrager.'

Hij zei: 'Vertel mij dan over haar tekenen.' Hij zei:

'De slavin zal haar meesteres baren en je zult de blootvoetige, naakte en arme schaapherders zien wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.'

Hierop vertrok hij (de vreemdeling). De Profeet bleef een tijd stil en zei vervolgens tegen mij: 'O 'Omar, weet jij wie de vrager was?'

Ik (Omar) antwoordde: 'Allah en Zijn Boodschapper weten het het best.' Hij zei:

'Het was Jibriel (Gabriel). Hij kwam om jullie jullie godsdienst te leren.'

(Overgeleverd door Moeslim) 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...