Translate

dinsdag 17 juli 2012

Eer de ouders

Eer de ouders
Het onderhouden van de familiebanden heeft invloed in dit leven en in het Hiernamaals. Dus als het onderhouden van deze banden één van de redenen is die de levensduur verlengen en het levensonderhoud vermeerderen, dan is het nog gepaster om de ouders te eren omdat zij het dichtst van alle familieleden zijn. Het eren van de ouders is daarom ook een reden voor Allah om je levensduur te verlengen en je levensonderhoud te vermeerderen. Net als dat het ongehoorzaam zijn aan de ouders een reden is om de levensduur te verkorten en het levensonderhoud te verminderen. De beloning of bestraffing ziet op de daad die men verricht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


“…en jullie zullen slechts worden beloond voor wat jullie deden.”
(Soerat Yaasin: 54)


En wat nu te denken over wat er tegenwoordig jammer genoeg gebeurt in de moslimgemeenschappen? Ouders die op leeftijd raken, worden in een rusthuis of bejaardenhuis gestopt. Het kind ontdoet zichzelf van hen door zijn ouders, of één van hen, te stoppen in een bejaardenhuis. Het is alsof zij niet hun kinderen zijn. Het lijkt er juist op alsof zij de ouders zijn van degenen die werken in het bejaardenhuis.

Verheven is Allah! Is dit een persoon of een dier? Er is geen Macht of Kracht buiten die van Allah! Dit is de grootste vorm van minachting. Dit zou een persoon met godsvrucht in zijn hart niet hebben gedaan.

Hoe zou jij je voelen als jouw kind jou dit zou aandoen? Wanneer jij op leeftijd raakt en ziek wordt? Hoe zou jij je voelen? Hoe kwaad zou jij op hen zijn? En wat zou de zonde zijn die jouw kind daarmee begaat? Waarom eis jij dan de rechten op die jou toekomen, maar geef deze rechten zelf niet aan hen die deze toekomen?
Iedere moslim moet dus vrees voor Allah hebben. Het niet respecteren van de ouders is tegenwoordig wijdverspreid. De harten zijn verhard en de familieleden zijn vervreemd geraakt van elkaar. De gewoontes van onze tegenhangers van de westerse landen en de ongelovigen hebben ons bereikt... Ze krijgen een huis en leven hun leven alleen of samen met hun honden. Wat betreft het wonen met hun ouders, hun kinderen of broers; dit bestaat niet in de meeste ongelovige landen.

Jammer genoeg wensen sommige moslims hen te imiteren. Ook zij willen hun ouders, of één van hen, stoppen in een bejaardenhuis om zichzelf van hen te bevrijden. En als hij iets van gevoel in zich heeft, dan zal hij hen wellicht bezoeken tijdens cIed, en hun de vredesgroet geven door hen slechts op enkele dagen te bezoeken. En hij denkt dan dat dit voldoende is in het vervullen van de rechten die zijn ouders op hem hebben.

Het is dus aan de moslims om verstandig te zijn en vrees te hebben voor Allah. En hij zou moeten begrijpen dat wat hij anderen aandoet hem zal worden aangedaan. En hij zal verantwoording moeten afleggen voor zijn daden. En hij zal niets voorrang moeten geven op het tonen van vriendelijkheid jegens zijn ouders, behalve het gehoorzamen van Allah, de Verhevene. Voor degenen die verlangen naar een beloning en een vergoeding, die zullen niets voorrang moeten geven op het tonen van vriendelijkheid jegens zijn ouders, behalve de Rechten van Allah.En hiermee vragen wij Allah bij Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om de kinderen en de nakomelingen van de moslims te zuiveren. En wij vragen Hem om de moslims terug te keren naar het praktiseren van de Islam op de gewenste manier. En wij vragen Hem om de moslims families van elkaar te maken, die van elkaar houden en tevreden met elkaar zijn en om rechtschapenheid in hun huizen te brengen. En we vragen Hem om de moslims ver te houden van het lijken op de ongelovigen, de hypocrieten en degenen die de familiebanden hebben vernietigd en verbroken waardoor zij net als dieren worden of zelfs verder afdwalen. En er is geen Macht of Kracht buiten die van Allah.

Moge de vrede en zegeningen van Allah met onze Profeet, zijn familie en metgezellen zijn.

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...